Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 57
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 1/2018, innehåll

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 1/2018 (årg. 103)Innehåll:

* Johanna Ilmakunnas, Konsten att avbilda arbete. Kvinnors sysselsättningar och vardag på Pehr Hilleströms genremålningar från 1770-talet till 1810-talet (s. 1)

* Hannu Salmi, Asko Nivala, Heli Rantala, Reetta Sippola, Aleksi Vesanto, Filip Ginter, Återanvändningen av text i den finska tidningspressen 1771-1853 (s. 46)

* Marjatta Rahikainen, Att skaffa sig kompetens. Lärarinnor och föreståndarinnor i flickskolor i 1800-talets Sverige och Finland (s. 77)

* Ann-Catrin Östman, "Representativa landsmän". Sociologen Anders Myhrmans insamling av emigrantbiografier 1940-1970 (s. 106)Översikter och meddelanden

* Lars-Folke Landgrén, Boktryckerierna i Viborg under mellankrigstiden (s. 138)Granskningar

* Hans Andersson, Medeltida Urbanisering. Uppsatser 1972-2015. Av Anna-Stina Hägglund (s. 153)

* Carl Oliver Blomqvist, Flerspråkighet eller språkförbistring? Finska segment i svenska medeltidsbrev 1350-1526. Av Mikko Kauko (s. 159)

* Torsten Ekman, Helsingfors röda fanor. Från arbetarrörelsens tidiga år, 1883-1917. Av Kasper Braskén (s. 165)

* Helena Bergman, Christina Florin och Jens Ljunggren (red.), Känslornas revolution. Kärlek, ilska och lycka på 1970-talet. Av Minna Sarantola-Weiss (s. 171)

* Henrik Åström Elmersjö, En av staten godkänd historia. Förhandsgranskning av svenska läromedel och omförhandlingen av historieämnet 1938-1991. Av Janne Holmén (s. 174)

* Anna Maria Forssberg, The Story of War. Church and Propaganda in France and Sweden 1610-1710. Av Kasper Kepsu (s. 177)Från fältet

* Historiska föreningen 2017. Av Nina Johansson (s. 182)
* Nytt arkivmaterial på SLS. Av Petra Hakala (s. 187)


http://historisktidskrift.fi
***
HTF finns tillgänglig på Vetenskapliga samfundens delegations webbplats som Open Access publikation (ISSN 2343-2888) fr.o.m. årgång 1990. Nya årgångar publiceras i HTF DIGITALT med ett års fördröjning.

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”