Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 57
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 1/2019, innehåll

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 1/2019 (årg. 104)


Innehåll:

* Maria Kallio & Mari Välimäki, Kommunikation i svenska städer under tidigmodern tid - en introduktion till temanumret (s. 1)

* Mari Välimäki, Samarbete och kontinuerliga förhandlingar. Kommunikationen mellan Kungliga Akademins konsistorium och andra domstolar i Åbo i slutet av 1600-talet (s. 4)

* Panu Savolainen, Det akustiska stadssamhället. Ljudlandskapet som informationsförmedlingskanal för den offentliga makten och för stadsbor i 1700-talets Sverige (s. 31)

* Sophie Holm, Diplomatins vakande öga. Utländska sändebuds hantering av rykten i Stockholm under 1746-1747 års riksdag (s. 49)

* Topi Artukka, Informationsförmedlingens knutpunkter - den muntliga kommunikationens rum i det tidiga 1800-talets Åbo (s. 74)


Granskningar

* Vahagn Avedian, Knowledge and Acknowledgement in the Politics of Memory of the Armenian Genocide. Av Svante Lundgren (s. 107)

Knut Dørum & Eirin Holberg, Frå høvdingdøme til statsmakt i Noreg ca. 200-1350. Av Joonas Ahola (s. 111)

* Riitta Laitinen, Order, Materiality, and Urban Space in the Early Modern Kingdom of Sweden. Av Marko Lamberg (s. 114)


Från fältet

* Historiska föreningen 2018. Av Nina Johansson (s. 120)

* Nytt arkivmaterial på SLS. Av Maria Miinalainen (s. 124)


http://historisktidskrift.fi
***
HTF finns tillgänglig på Vetenskapliga samfundens delegations webbplats som Open Access publikation (ISSN 2343-2888) fr.o.m. årgång 1990. Nya årgångar publiceras i HTF DIGITALT med ett års fördröjning.

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”