Veikko I Palvo
Viestit: 1240
Liittynyt: 04.03.13 23:09

Re: Europe´s man on the moon moment

Suomessa ilmasto on jo nyt v. 2021 lämmennyt 2,3 ast.c verrattuna esiteolliseen aikakauteen 1850 - 1900, ( prof Hannele Korhonen ) ja "jatkossakin Suomi on yksi alueista, jotka lämpenevät nopeiten maailmassa."

YK:n IPCC:n raportissa sanotaan kuulemma "ensimmäisen kerran ihmisen toiminnan aiheuttaneen kaiken lämpenemisen maapallolla", millä kenties pohjustetaan jälleen `ilmastokehitysapua" pohjoisen pallonpuoliskon mailta kehitysmaille, kuten esim. Kiinalle.

Maapallon ilmasto on keskimäärin lämmennyt 1,1 ast.c vuosista 1850-1900 ja Suomessa kaksi kertaa enemmän eli 2,3 ast.c:een ja meillä ei enää
näköjään kannata puhua lämpötilan nousun rajoittamisesta 1,5 ast.c tai alle 2,0 ast.c:een?

"Apul.prof. Annalea Lohilan mukaan ilmaston lämpeneminen on jo käynnistänyt monia prosesseja, joiden pysäyttäminen tai hidastaminen vie satoja, ellei tuhansia vuosia, vaikka päästöjen taso saataisiin hidastumaan merkittävästikin."
http://iltalehti.fi/kotimaa/a/a0d364d7- ... 0ce557bb1f

"Kasvihuonekaasujen pitoisuuksissa maapallolla ollaan korkeammalla kuin koskaan 800 000 vuoden aikana. Meret ovat happamempia kuin kahteen miljoonaan vuoteen."

"Meret saattavat muuttua hiilinielusta CO2:n päästäjiksi ja lämpöä ja CO2:sta varastoineet meret saattavat lämmittää ilmastoa vielä satoja vuosia sen jälkeen kun ihmiskunta on saanut päästönsä kuriin."

Ja merien pinnat jatkavat nousuaan.
"Päästöjen vähentämisen lisäksi ilmastonmuutoksen rajoittaminen vaatii sitä, että ilmakehästä sidotaan hiilidioksidia." Metsät turvemailla ja
EU:n esittämä Carbon Capture and Storage- systeemi?


Ilmaston lämpenemisen seurauksiin meillä Suomessa on näköjään suhtauduttava kaksi kertaa painokkaammin kuin muualla EU:ssa tai maailmalla.
Tulviin, lämpöaaltoihin, kuivuuteen, Itämeren pinnannousuun jne. meidän on kotimaassa varauduttava heti, maailmanparantamisen ollessa toisella sijalla.Mikä on Suomen oma tulevaisuuden selviytymisstrategia nykypäivän käytännön toimissa?


Suomen Maa- ja MetsätalousMinisteriö ( MMM ) on 1.2005 laatinut 272-sivuisen "Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian.
Suomen keskilämpötilan ennakoidaan nousevan vuoteen 2080 mennessä enimmillään jopa 4 - 6 ast.c. ja
Suomen sopeutumisstrategiassa käydään yksityiskohtaisesti läpi sopeutumista Suomessa ja todetaan sen olevan "paikallista toimintaa kun taas päästöjen rajoittaminen vaikuttaa ilmastonmuutokseen maailmanlaajuisesti. Kehitysmaissa sopeutumisen haasteet ovat suuret, mutta toisaalta ilmastonmuutoksesta ja kehitysongelmista johtuvien ongelmien erottelu on vaikeaa."

Maa- ja MetsätalousMinisteriö on 5.2014 laatinut Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelman.

MMM 13.4.2021 EU-komission tiedonanto ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategiasta,
http://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Liitea ... 366384.pdf
"Ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategia on osa komission Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ( European Green Deal ),
joka on keskeinen osa komission vastausta globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030 sekä Pariisin ilmastosopimuksen toteuttamiseksi."

Onkohan ilmaston Suomessa kaksinkertaisena toteutuneeseen lämpenemiseen ( 2,3 ast.C. ) sopeuduttava EU-komission määrittelemin tavoin --- ei enää kansallisin suunnitelmin?

Veikko Palvo

UPI julkaisi elokuun 2021 lopussa selvityksen " ilmastoturvallisuusuhkiin varautumista syytä vahvistaa Suomessa:
http://tietokayttoon.fi/-/10616/selvity ... a-suomessa
Ilmastoturvallisuusuhat: 1. suorat vaikutukset , 2. ketjuuntuvat ja 3. siirtymävaikutukset ja todetaan, että " ketjuuntuvien ja siirtymävaikutusten osalta tarvitaan myös jatkotutkimusta."
"Kansainvälinen ja EU-toiminta:
- Suomen kansainvälisen yhteisympäristön toimivuuteen liittyy epävarmuuksia." ( ennakoimattomuutta )
- Suomen vaikutusvalta kansainvälisiin päätöksiin on rajallista ( EUnkin päätöksiin )

Ilmastoturvallisuusuhkana nähdään myöskin _ hallitsematon _ siirtolaisuus:
Vuonna 2015 Norjaan Kirkkoniemen suunnalla - pyöräili - 5500 siirtolaista `turvallisesta maasta´, Venäjältä ja Norja alkoi *palautella* näitä jo joulukuussa 2015 takaisin Venäjälle.
http://thebarentsobserver.com/ru/node/301
Kiistaa syntyi palauttamistavasta, venäläiset olisivat ilmeisestikin halunneet näiden pyöräilevänkin takaisin Kuolan Nikeliin ja norjalaiset halusivat käyttää palautuksiin pakkasessa bussikuljetuksia.
Joka tapauksessa näitä päätettiin palauttaa Venäjälle.
Suomeen tuli - polkupyörillä ja autoillen - Sallan ja Raja-Joosepin rajanylityspaikoille 10.2015 - 2.2016 välisenä aikana 1757 siirtolaista Venäjältä ja heitä ei tiettävästi yritettykään palauttaa.
Valko-Venäjältäkin on nyt 2021 alkanut tulla siirtolaisia Liettuaan ja Liettua pystyttää rajalle piikkilankaesteitä.

Tulevaisuuden ilmastopakolaisuuskin tullee olemaan samankaltaista ja hallitsematonta siirtolaismäärien ja ajankohdan osalta?
Vuonna 2015 Norja palautti siirtolaisia, Suomi ei palauttanut ja siirtolaisten tulo saatiin loppumaan poliittisesti, mutta Valko-Venäjältä Liettuaan tulijoita estämään rakennetaan rajalle jo piikkilankaesteitä ja ehkäpä esteen lävitse päässytkin palautetaan?
Ilmastopakolaisuuteenkin voidaan suhtautua samoilla tavoin, palauttaa, tai ei palauttaa ja estää rajanylitykset?

Tulevaisuudessa epävakautta aiheuttaa se, jos suurten hiili- ja öljyvaltioiden pitää sopeutua siihen, että niiden tuotteille ei ole enää kysyntää,
Yksi tällainen maa sijaitsee Suomen naapurissa.
Mutta EUn talousmahdin, Saksan aiepäätöksenä on lopettaa ligniitin ja kivihiilen polttaminen vasta 2038 ja korvata vähenevää hiilenpolttoaan fossiilisella maakaasulla ties mihin ajankohtaan asti, maakaasu on vaihtelevan tuulivoimankin säätövoimana.

Tuulienergia näyttäisi olevan EU-komissionkin päätöksenä tulevaisuuden energiamuoto ja energian vedyksi muuttaminen tasaamaan tuulienergian suuria vaihteluita, joten onkohan siinä ohje Energiewendestä EU-valtioillekin? Ranska oletettavasti säilyttää kuitenkin ydinvoimansa?

VP

Veikko I Palvo
Viestit: 1240
Liittynyt: 04.03.13 23:09

Re: Europe´s man on the moon moment

Voimmeko tehdä CO2:n talteenotosta ja varastoinnista kannattavaa,
http://globalccsinstitute.com/news-medi ... rofitable/ kirj. CCS-Global Institute vastaten _kyllä_, "Politiikka tekee päästöjen vähentämisestä kannattavaa."
"Pääomat virtaavat sinne, missä investoinnit tuottavat ja USA:ssa verohyvitys on 50 $ CO2-tonnilta, Kaliforniassa jopa 185 $/co2-tonnilta."

Päästökauppahinnan nostamisella EU:ssakin saataisiin hiilidioksidin talteenotto ja varastointi "taloudellisesti kannattavaksi?"

CCS-Instituutin sivuilla mainitaan Luulajan Swerea Metos Ab:kin ja samoin Ruotsin valtion jo 1955 perustamat Rise-tutkimuslaitokset ja
SSAB ( Rautaruukkikin ) on kehittänyt koksivapaan fossiilivapaan teräksentuotannon, jonka sanoo ottavansa käyttöön vuoteen 2045 mennessä.
YLE 18.8.2021: "Fossiilivapaa (vety)teräs on 20 - 25 % kalliimpaa. SSAB kaipaa EU:lta selkeitä toimenpiteitä fossiilivapaan teräksen tuotannon edistämiseksi." Tullit EU:n ulkorajoille ja veronmaksajat EU:ssa maksavat sitten korkeamman teräksen hinnan? EU:n viennin kilpailukyky?

Valtioiden tuilla tuulimyllyjäkin on pystytetty EU:hun kuin sieniä sateella ( 14% sähköntuotannosta EU-alueella ja Saksassa 29608 tuulimyllystä yli 20% vuonna 2020 ja Suomessakin 700 tuuligeneraattoria. Saksassa vetytalous vaatinee noin 100 000 tuuligeneraattoria lisää, kivihiilen polton lopettamisen tavoitevuoteen 2038 mennessä ja fossiilinen maakaasu toiminee tuulienergian säätövoimana vuoden 2050 jälkeenkin?

Valtioiden tuilla kannattamatonkin saadaan kannattavaksi?

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1240
Liittynyt: 04.03.13 23:09

Re: Europe´s man on the moon moment

Mitä saavutetaan muututtaessa välitavoitteena hiilineutraaleiksi ja sen jälkeen tavoitteena näyttäisi olevan hiilinegatiivisuus eli ilmastopositiivisuus?

Sitra esittää ihannevaltiona Intian ja Kiinan rajalla sijaitsevan Bhutanin, bhutanilaisten hiilijalanjälki on miinus 6 tonnia hiilidioksidia:
http://sitra.fi/tulevaisuussanasto/hiilinegatiivinen/

Bhutanissa on käytössä BKT- ja Bruttokansanonnellisuus- mittaritkin köyhille, takapajuisille, mutta _ onnellisille _ bhutanilaisille ja ehkäpä
http://wwf.fi/alueet/bhutan/
Bhutanin olot EU-maihinkin siirrettynä ja sovitettuina olisivat sitten päämääränä joillekin?

Tosin elintasonkin EU:ssa olisin suorastaan romahdettava ja sille saattaisi olla vastustustakin eeuulaisten suuren enemmistön taholta?

Veikko Palvo

lisätty 6.9.-21.:

Saksan energiaministeri Peter Altmeier ja Venäjän ministerit D.Manturov ja Alexander Novak keskustelivat alkuvuodesta 2021 Venäjällä vedyksi muutettavasta kivihiilestä ja maakaasusta Saksaan vietäväksi, jonkinlaisesta "hiilidioksidineutraalista vedystä," Saksan ja Venäjän Vetyallianssista.
Venäläistä vetyenergiaa siirrettäisiin Saksaan, Venäjälle pystytettyjen tuulivoimaloiden vedyksi muutettua vihreää sähköenergiaa.
Saksalla
on ollut tuulienergiansa kanssa vaikeuksia, v. 2021 ensimmäisellä puoliskolla päästöt Saksassa nousivat 25 % ( Agora Energiewende ) kun ei tuullut, eikä merituulivoimaloillakaan. Hiilidioksidipäästöjen lisäys oli 21 miljoonaa CO2-tonnia. Sähkönsiirtoverkkoihinkin tulisi investoida satoja miljardeja, vuosina 2020 - 2025 600 miljardia $:a.

Saksan energiaministeri P.Altmeier otti siis alkuvuodesta 2021 pääministeri Alexander Novakin kanssa puheeksi vedyn tuotannon Venäjällä Saksaan siirrettäväksi.
Minkälaiset takuut ja vakuudet EU-Saksa voisi Venäjälle antaa vihreän vedyn ostamisestaan, kaipa sitä aina johonkin hintaan, korkeaan, saataisiin Saksaan vietyäkin - mutta miksi Saksa etsii itselleen vedyntuottajia Afrikasta ja Venäjältä?
Eikö maakaasun energiaa hiilidioksidi talteen ottamalla ( CCS ) voisi muuttaa vedyksi Itämeren kaasu-/vetyputkien Saksan puoleisessa päässäkin?
Vetykaasun tilavuusenergiatiheys on 36 % maakaasun energiasta samalla paineella , joten vedyn siirtonopeuden ex.-kaasuputkessa tulisi olla lähes kolminkertainen, mutta vetynä energiansiirron kokonaishäviö olisi vain 4 - 5%. Häviöitähän on vaikkapa sähköenergian siirrossakin.
Venäjällä
Realnoe Vremja kirj. 24.2.2021 P.Altmeierin kaavailuista vedyn tuottamiseksi Saksaan siirrettäväksi Venäjällä:
http://realnoevremya.com/articles/5256- ... een-energy
"Saksa, jonka tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalisuus v. 2050 mennessä, kuluttaa nyt vuosittain 55 TWh fossiilisista polttoaineista valmistettua " harmaata " vetyä ja samaan aikaan Saksa käyttää 1000 TWh maakaasua vuosittain mm. kotien lämmitykseen."
"Saksalainen osapuoli sanoo NordStream 2:sta voitavan käyttää _ vedyn _ kuljetukseen ja kehoittaa Venäjää kehittämään uusiutuvaa energiaa vedyn tuottamiseksi."


http://osw.waw.pl/en/publikacje/osw-com ... ooperation
Saksassa poliitikkojen päättämään vetytalouteen ei ilmeisestikään katsota Saksassa pystyttävän ja vetyä "etsitään" Venäjältä ja Afrikasta.

Vetyä näyttää nykyisin esiintyvän monissa väreissäkin:
Energiewenden vety on uusiutuvien, tuulen ja aurinkoenergian sähköstä _ vihreäksi _ vedyksi muutettua - "puhdasta vetyä", jollaista
puhtaasta ja päästöttömästä ydinvoimasta _ violetiksi _ vedyksi muutettu energia ei ole.

Kivihiilienergiaa voidaan CCS:n ( hiilidioksidi talteenottamalla ja varastoimalla ) avulla muuttaa _ harmaaksi _ vetyenergiaksi ja
_ sininen vety - on maakaasusta vedyksi muutettua ja CO2 otettu talteen.
Noissa Saksan vetyluokittelujen yhteydessä puhutaan myöskin Saksaan enenevässä määrin virtaavaan fossiiliseen maakaasuun 5 - 7 %
sekoitetusta vedystä, ehkäpä "CO2-neutraalista vedystä."

OSW, viite 11.: Venäläinen Novatek ja Uniper allekirjoittivat Moskovassa 29.1.2021 jonkinlaisen aiesopimuksen ( MOU ) `värivetyjen´ tuotannosta ja siirrosta Uniperin voimalaitoksille Venäjällä ( 5 kivihiili-, ruskohiili- ja maakaasuvoimalaa ) ja Länsi-Euroopassa, Saksassakin ainakin vuoteen 2038 saakka poltettavan kivi- ja ruskohiilen korvaajaksi. ( Fossiilisen maakaasun käytön loppumiselle Saksassa ei ole asetettu tavoitevuotta. )
https://www.novatek.ru/en/press/release ... ?id_4=4239
Sinistä vetyä ( CO2 talteenotettuna ) ja vihreää vetyä.

Forbes 28.7.-21 / Michael Schellenberger toteaa Handelsblatt´n toimittajan 6.2.2017 todenneen:

"Energiewenden taustalla on Saksan ja saksalaisten tarve päästä yli syyllisyydestään holokaustiin ja ww2:een; saksalaiset kokisivat lopulta
muuttuneensa maailman tuhoajista 1900-luvulla maailman pelastajiksi 21. vuosisadalla."

Merkelkin sanoi 2015 ehkäpä samalta taustalta: " Saksa on suuri ja tulkaa kaikki Eurooppaan rantautuneet siirtolaiset tänne Saksaan turvapaikkaa hakemaan."
Sen jälkeen "taakkaa yritettiin Saksasta kylläkin solidaarisesti jakaa ja Turkin kanssa sovittiin miljardimaksusta siirtolaistulvan patoamiseksi.

VP

Veikko I Palvo
Viestit: 1240
Liittynyt: 04.03.13 23:09

Re: Europe´s man on the moon moment

Veikko I Palvo kirjoitti:
05.09.21 12:31

Forbes 28.7.-21 / Michael Schellenberger toteaa Handelsblatt´n toimittajan 6.2.2017 todenneen:

"Energiewenden taustalla on Saksan ja saksalaisten tarve päästä yli syyllisyydestään holokaustiin ja ww2:een; saksalaiset kokisivat lopulta
muuttuneensa maailman tuhoajista 1900-luvulla maailman pelastajiksi 21. vuosisadalla."

Merkelkin sanoi 2015 ehkäpä samalta taustalta: " Saksa on suuri ja tulkaa kaikki Eurooppaan rantautuneet siirtolaiset tänne Saksaan turvapaikkaa hakemaan."
Historialliset vertailukohtansa Merkel hakee 1600-luvun Augsburgin sopimuksesta ja 30-vuotisen sodan Westfalenin rauhasta.

VP

Michael Shellenberger kirj. "Onko Saksan energiewendessä kyseessä syyllisyyden voittamisesta?"
http://michaelshellenberger.substack.co ... ricity-674

"Saksan kasvavat päästöt ja sähkökustannukset näyttävät dramaattisesti sen, etteivät nykyaikaiset kansakunnat voi luottaa säästä riippuvaisiin energialähteisiin."
Saksa oli alkuvuonna 2021 kuuden kuukauden ajan naapurimaistaan tuodun energian varassa, ydinsähköä Ranskasta, kivihiilisähköä Puolasta ja maakaasua Venäjältä.
Eli Saksa tarvitsisi paljon uusia tuuligeneraattoreita myöskin tuulisähkön vihreäksi vedyksi muutettavaksi. Kaasumainen vedyn varastointi vaatii runsaasti varastointitilavuutta ja nestemäinen vety painettakin, joten tuulisähköstä-vedyksi-takaisin sähköksi+varastoinnin vaatima
energia muodostavat varsin alhaisen hyötysuhteen?

"Erityisesti Saksan nykyajan energian hylkääminen voi johtua epäselvyydestä sen suhteen, haluaako Saksa olla kansakunta vai ei."

"Saksan uusiutuvien energialähteiden kokeilun taustalla on monien saksalaisten mukaan tarve päästä yli syyllisyydestään holokaustiin ja toiseen maailmansotaan."
"On palattava ennen holokaustia käytettyihin energialähteisiin."

"Saksa saattaa Energiewendessä tehdä vastaavan kuin mitä se tekee maahanmuutossa ja globalisaatiossa."

Historioitsija Rolf Peter Sieferle, The Subterranian Forest -kirjassaan 1982 osoitti, ettei teollinen vallankumous 1600- ja 1700-luvuilla olisi ollut mahdollinen ilman kivihiiltä.
Sieferlen Finis Germania-teos v. 2017 tyrmättiin Saksassa.

"Saksa edesauttaa Euroopan Unionin rakentamista ja Unioni syrjäyttää Saksan hallituksen monissa sen perinteisissä toimivaltuuksissa, kirjoittaa
C. Caldwell v. 2017 The New York Timesin Siferle-artikkelissaan.
Saksalaiset näyttävät haluavan valtiona kadota."

Veikko Palvo

Saksa aloitti Energiewenden vuonna 2000 tavoitteena päästä eroon fossiilisista polttoaineista ja 2020 mennessä Saksa on rakentanut jo
30 000 tuuligeneraattoria, mutta tuulettomien ja pilvisten jaksojen varalta on pidettävä myöskin entinen hiilidioksidia päästelevä järjestelmä toimintakunnossa ja käytettävissä,
85 % vanhasta järjestelmästä vuonna 2019, ja
http://spectrum.ieee.org/germanys-energ ... ears-later ------------------------- http://ieee.org/sitemap.html
kalliin kaksoisjärjestelmän
energiewendessä toteutettu tuuli- ja aurinkoenergian järjestelmä toimii vain _ 20 %:n _ kapasiteetillä.

Länsi-Saksan ydinvoimaloiden vastainen liike perusti 1977 ÖKO-instituutin ja 1980 Gryne-Puolueen ja 2021:kin "grynet" osoittavat mieltään
vaatien rusko- ja kivihiilivoimaloiden sulkemista - heti ja fossiilisten käytön lopettamista Saksassa - heti! "Gryneillä" ei ole suunnitelmia siitä, miten Saksan energiahuolto toimii ja käytännössä tarvitaan kaksoisjärjestelmä, eikä Saksan valtio olekaan kuin esittänyt aiesuunnitelman kivihiilen polttamisen lopettamisesta vuoteen 2038 mennessä. Maakaasu on tuuli- ja aurinkoenergiankin säätövoimana ja ehkäpä energiavarastointi vihreänä vetynä edistyy ja hiilidioksidin varastointikin.
Suomessa annettiin 22.5.2015 ilmastolaki ja jo v. 2011 oli asetettu poliittisesti koottu _ Ilmastopaneeli _ seuraamaan ja valvomaan Suomen Energiewendeä, 2011-2013, 2014-2015, 2016-2019 ja Sanna Marinin hallitus kokosi ja nimitti Ilmastopaneelin jäsenet v. 2020-2023 kaudelle.


Vuonna 2000 Energiewendeä aloitettaessa Saksa sai 84 % primäärienergiastaan fossiilisista ja v. 2019 _ 78 % _.

USA on ilman energiewendeä vähentänyt ieee:n mukaan fossiilisia v. 2000 - 2019 85,7 %:sta _ 80 %:iin _ eli "yhtä paljon kuin Saksa,
vihreyden o l e t e t t u mallimaa."

Sähköautoista pidetään EU:ssa yllä voimakasta valtiollista mainontaa, samoin kuin tuulimyllyenergiasta, jota on alettava muuttaa vedyn olomuotoon " vetytaloudeksi ", mutta ieee Spectrumin mukaan suurilla lisäkustannuksilla ei ole saatu aikaiseksi juuri mitään.
Saksan Energiewende ei näyttäisi sopivan esikuvaksi muille EU-maille, eikä maailmalle?

Merkelin hallituksen ulkoministeri ( presidentti nykyisin ) Steinmeier ( SPD ) on puheessaan Berliinissä 27.3.2015 sanonut:
http://auswaertiges-amt.de/en/aussenpol ... enz/270426
"Energiewenden
olevan espanjaksi, arabiaksi, indonesiaksi energiewenden, mikä edustaa Saksan tulevaisuuteen suuntautuvaa kunnianhimoista hanketta:
The Project to get the first man on the moon". Saksalainen, eeuulainen, ganze welt?

"Steinmeier sanoo energiahuollossa tarvittavan monipuolista energiansaantia eri lähteistä" ja Saksan tuulimyllyratkaisu ja sähkön vedyksi muuttaminen on varsin yksipuolista.
"Ministeri Gabriel sanoi 27.3.2015 Energiewenden alkaneen vihreästä aloitteesta" - maailmanlaajuiseksi.

VP

Veikko I Palvo
Viestit: 1240
Liittynyt: 04.03.13 23:09

Re: Europe´s man on the moon moment

Veikko I Palvo kirjoitti:
08.09.21 11:14Saksa aloitti Energiewenden vuonna 2000 tavoitteena päästä eroon fossiilisista polttoaineista ja 2020 mennessä Saksa on rakentanut jo
30 000 tuuligeneraattoria, mutta tuulettomien ja pilvisten jaksojen varalta on pidettävä myöskin entinen hiilidioksidia päästelevä järjestelmä toimintakunnossa ja käytettävissä,
85 % vanhasta järjestelmästä vuonna 2019, ja
http://spectrum.ieee.org/germanys-energ ... ears-later ------------------------- http://ieee.org/sitemap.html
kalliin kaksoisjärjestelmän
energiewendessä toteutettu tuuli- ja aurinkoenergian järjestelmä toimii vain _ 20 %:n _ kapasiteetillä.Vuonna 2000 Energiewendeä aloitettaessa Saksa sai 84 % primäärienergiastaan fossiilisista ja v. 2019 _ 78 % _.Yksipuolista tuuli- ja aurinkoenergiaa esitetään Saksan Energiewende-esimerkin mukaisesti käyttöönotettavaksi meillä Suomessakin,
epäileviä äänenpainoja ei näytä meillä juurikaan esiintyvän, vain " tuuligeneraattoreita on 700 ja kohta yli 1000 kpl -artikkeleita."

Meillä on sentään ydinvoimaakin, mutta tuulimyllyjen säätövoimaksi se ei soveltune, käynnistettäväksi silloin kun ei tuule tai aurinko ei paista.
Olisi ilmeisestikin oltava Saksan tavoin kaksoisjärjestelmä energiantuotannossa, "tavanomainen" ja uusiutuvat tuulimyllyenergiatkin?
Olisi tuotava talven huippukulutuksen aikaan sähköäkin edelleenkin Venäjältä, sekä Lännestä - se on huoltovarmuutta?

Ruhr Economic Papers 2016
https://d-nb.info/1123088675/34 esitetään Saksan kaksoisenergiantuotanto: taulukko 1. ( sivu 7 ): 15 vuodessa
uusiutuvien energiantuotanto on kasvanut 11,75 GW:stä 97,92 GW:iin ja
"tavanomaisen" tuotanto on pysynyt entisellään: 109,9 GW v. 2000 ja 104,1 GW:a vuonna 2015

Energiewende on rahoitettu valtion tuilla ja poliittisilla päätöksillä, ja ` eihän sitä voi lopettaa tai järkiperäistää, olemme sijoittaneet energiewendeen jo niin paljon poliittistakin pääomaa.´
"Pystytetään lisää tuulivoimaakin ja varastoidaan sitä vedyn muodossa ja maakaasu on säätövoimana ja oman kivihiilen sijaan käytämme Venäjältä ja Norjastakin tuotua fossiilista maakaasua.´

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1240
Liittynyt: 04.03.13 23:09

Re: Europe´s man on the moon moment

EU-komission virallisilla sivuilla energiakomissaari Kadri Simson esitti puheessaan 7.4.2021 EU:n vetystrategiasta
http://ec.europa.eu/commission/commissi ... ng-gaps_en
"EU-tasolla odotettavan vuoteen 2030 mennessä 320 - 460 miljardin investointeja vetyyn ja vetyinfrastruktuuriin, ja siitä
340 miljardia € uusiutuviin energialähteisiin" ( "sähköistykseen" ) eli tuuliturbiineihin ja aurinkopaneeleihin vihreäksi vedyksi muutettavaksi.

EU-laiset kaasuputkiyhtiöt ovat esittäneet Kadri Simsonillekin EU:n vetyputkikartaston, ja siinä on Suomeenkin piirrelty vetyputkilinjoja. sekä
Suomen ja Ruotsin ja Suomen ja Viron yhdistäviä vetyputkia ja vetyputki yhdistämässä suoraan Saksaankin.
Komissaari Kadri Simsonin esittämä 340 miljardin investointitarve vetyyn vuoteen 2030 mennessä tarkoittanee yksityisiä ja eu-jäsenmaiden investointeja vetyyn.

Gasgrid Finland on yksi noista 11/21 eu-maan kaasu-/ vetyputkistoyrityksistä:
http://epressi.com/tiedotteet/energia/v ... rella.html
"Vedyllä on iso merkitys Euroopan hiilineutraalisuustavoitteille ja analyysi osoittaa _ vetyä riittävän _ eurooppalaisen vetyverkon varrella."
Vientiin Suomesta:
"Euroopan laajuinen vedyn siirron infrastruktuuri on olennainen ....( jos ) kun halutaan käyttää vetyä Suomessa."

"Suomessa vihreää vetyä voitaisiin tuottaa merkittävästi yli oman tarpeen.......vientipotentiaalia olisi mm. Keski-Eurooppaan."

Tuotettaisiinko vihreä vety Suomessa sitten tuuligeneraattoreiden sähköstä muunnettuna, EU-komissio ja Saksahan eivät hyväksy rahoitettavaksi puhtaita ja päästöttömiä ydinvoimalaitoksia, "ydinsähkö ei ole uusiutuvaa."

Saksalaiset Merkelin hallituksen ministerit ovat esittäneet tuuliturbiinien rakentamista Venäjällekin ja elektrolyysin kautta vedyksi muutettuna siirrettäväksi putkilinjoja pitkin Greifswaldiin ja tämä vetyputkisto Venäjällä ja Venäjältä Saksaan puuttuu näköjään EU-komission esittämältä EU:n vetyputkiston kartalta. Eihän Venäjä-Saksa vetyhanketta ole kyllä vielä sovittukaan.

Veikko Palvo
Liittokansleri Merkel vieraili kesällä 2021 Moskovassa ja sitten Ukrainassa.
Deutsche Welle 8.2021: Ukraina voisi muuttua maakaasun kauttakulkumaasta vedyn viejäksi."
"Win-Win -tilanne."
http://www.dw.com/en/opinion-ukraine-co ... a-58988425

"Ukraina voisi vähentää maakaasuriippuvuuttaan Venäjästä...Gazprom onkin jo kuivattamassa maakaasuputkistoja Ukrainassa", koska
NordStream kaksinkertaistaa kaasun kuljetuksen kapasiteetin Venäjältä Saksan Greifswaldiin.
"Kaasuvarastot ( kesä 2021 ) ovatkin EU:ssa vajaat, Itävallassakin vain 30% varastotilavuudesta on käytössä ja tuon keinotekoisen puutteen seurauksena maakaasun hinta on noussut."
"Ukraina voisi omistakin maakaasuvaroistaan tehdä sinistä vetyä vientiin ottamalla hiilidioksidin talteen ja varastoon Ukrainassa tai vihreää vetyä rakennettavasta tuulivoimasähköstä vientiin keski-Eurooppaan."

VP

Veikko I Palvo
Viestit: 1240
Liittynyt: 04.03.13 23:09

Re: Europe´s man on the moon moment

"Vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla, 6 kuukauden ajan, Saksan tuulivoiman energiatuotanto oli alimmillaan sitten `uusiutuvan energian lain´ voimaan tulon vuonna 2000" ja "Saksan uusiutuvien järjestelmä perustuu valtion tukiin ja saksalainen maksaa sähköstään kolme kertaa enemmän kuin usalainen", kirj.
http://instituteforenergyresearch.org/i ... n-germany/
Wind power is collapsing in Germany 2019 --- miinus 82% verrattuna vuoden 2018 ensimmäisiin 6 kuukauteen."

Vuoden 2021 ensimmäisellä kuuden kuukauden jaksolla Saksan tuulienergiatuotanto romahti jälleen ja kivihiiltä poltettiin energiaksi enemmän kuin oli uusiutuvaa energiaa Saksan primäärienergian kaksoisenergiajärjestelmässä.

Kuitenkin Saksan Energiewende on ollut esikuvana EU-alueella ja EU-komissio ajaa sitä EU-maissakin toteutettavaksi kuin käärmettä pyssyyn.

Ydinvoiman Merkelin hallitusten pitkäaikaisen ministerin Ursula von der Leyenin johtama komissio on oikeastaan poissulkenut Saksan tavoin kannatettavista energiamuodoista EU:ssa, `ei saa antaa investointitukea ydinvoimalle.´

EU:n vetystrategiassa 7.2020 arvellaan vedyn käytön suunnitelmissa aiotun lisäämisen 13 - 14 %:iin vuoteen 2050 mennessä vaativan 180 - 470 miljardin €uron investoinnit ja ` v e t y t a l o u d e s t a ´ ei näytetä puhuttavan, vedyksi muutetulla tuuli- ja aurinkovoimalla on ainoastaan 13 - 14 %:n osuus EU:n energiakäytöstä vuonna 2050.

Onkohan Saksan epäonnistunut Energiewende esimerkiksi kelpaavaa? Saksassa poliitikot sanovat Saksan haluavan olla energiewendellään edelläkävijänä maailmanlaajuisesti, mutta näyttää siltä että Saksa on esimerkkinä siitä, mitä ei kannata toteuttaa, ei ainakaan ainoana energiamuotona, eikä vedyksi muutettunakaan?

Mieleeni tulee tuosta `vedyksi muutetusta tuulesta´ sanonta: " Tehdään sudelle häntä. "
On havaittu tehdyn virheellinen työ ja sitten mietitään, miten sitä virheellistä työtä voisi korjata niin, että lopputulos olisi halvempi kuin aloittaa virheelliseksi todettu työ taas alusta eli "tehdään sudelle häntä."DW 11.8.2020 kirjoitti:
http://dw.com/en/germanys-struggling-en ... v-54521658
"Energiewende on vaikeuksissa.....tuuliturbiinien rakentaminen Saksassa on pysähtynyt"

"Poliitikot haluavat puheissaan laajentaa uusiutuvia, myös tuulienergiaa, mutta todellisuudessa he tekevät kaikkensa estääkseen tuulipuistojen laajentamisen pelätessään vihaisia kansalaisia ja äänikatoa, sanoo tuulipuiston johtaja Johannes Lackmann" happamesti.

"Gallupeissa 80% saksalaisista kannattaa tuulivoimaa", mutta poliitikot tietävät gallup-tulosten voivan muuttua nopeastikin.
Poliitikon on kannatettava tuulivoimaa yrittäessään "kalastaa ääniä", mutta poliitikon on pidettävä mielessä, että
"tuuleen ei saa hirttäytyä."

Tuulivoiman rakentaminen ja valtiontuet ja tulonsiirrot veronmaksajilta sille ovat Suomessa poissa ydinvoiman lisärakentamiselta, vaikka "poliittinen totuus Saksassa" kieltäytyykin ydinvoimalta ja tuo `Saksan sisäpoliittinen totuus´ näyttäisi siirtyneen EU-komissionkin vaatimuksiin?

Suomessa oli vuoden 2020 lopussa 821 tuulivoimalaa nimellisteholtaan 2586 MW ja tuulivoimatuotantoa oli alle 10 %:a eli 238 MW 29.9.-21
klo 17:49 Fingrid / sähkömarkkinat:
http://fingrid.fi/sahkomarkkinat/sahkoj ... lman-tila/
Sähköntuontia oli samana ajankohtana 2767 MW ( huippulukemat olleet n. 3100 MW tasolla ennen turpeen ja kivihiilen käytön alasajoa )
Sähköntuontia oli noin 5½ Loviisan ydinvoimalan tehon verran 29.9.-21.
Tuotetun sähkön hiilidioksidiarvo 73 g/KWh ja kulutetun sähkön CO2-arvo 100 g/KWh ( ero ehkä johtuu tuontisähköstä, josta Suomi on riippuvainen ja tietysti 50 MW:stä yli 2000 MW:hen vaihtelevasta tuulivoimasta )

Aurinkosähkötehoa 29.9.2021 klo 17:49 oli 29MW

Saksan 30 000 tuulimyllyn tehon laskiessa tuulettomana aikana tai kun tuulee liian kovaa poltetaan vastaavasti _ säätövoimana kivihiiltä _ ja päästöt eivät Saksassa ole laskeneet.

Suomessa tuulituotannon vuotuisen tehon sanotaan kattavan lähes 10% sähkötehon kulutuksesta, mutta _ säätövoimana _ Suomessa
näyttäisi olevan vesivoima, vesivoimalaitosten tehoa muutetaan sen mukaan miten tuulee, mutta kuinkahan suureen tuulivoimatehon nostamiseen Suomen vesivoima riittää?
Ja kun ei riitä, on ilmeisestikin alettava muuttaa tuulienergiaa _ vedyksi _ 66/33%:n hyötysuhteella ja siksi tarvittaisiin vielä enemmän
lisää tuulimyllyjä.
Ja jotkut suunnitelmat tähtäävät Suomen _hiilineutraalisuuteen_ vuoteen 2035 mennessä ja pian sen jälkeen _hiilinegatiiviseksi_eli
jälkimmäinen esitetty tavoite edellyttänee CCS:ää; hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia ilmasta, mikä taas vaatii lisää tehoa joko rakennettavista ydinvoimaloista ja/tai tuuligeneraattoreista.
VNK:n Vetytalouden mahdollisuudet ja rajoitteet -tutkimus 2/2021 - 2/2022 ,
http://vnk.fi/-/1927382/vetytalouden-ma ... rajoitteet "muutos on valtava", todetaan tutkimustilauksessa AFRY åf Pöyryltä.


Rakennettavien uusien ydinvoimalaitosten puhdasta sähköä voitaisiin muuttaa vedyksikin käytettäväksi rekoissa, laivoissa, lentokoneissa ja
täyssähköisten henkilöautojen sähkökin olisi edullisempi tuottaa varmalla ydinvoimalla kuin erittäin paljon vaihtelevalla tuulella.

Aina ennenkin historian kuluessa elettiin luonnon ehdoilla; nyt sattuu tuulemaan, lähdetään tuulimyllylle jauhamaan viljaa ja Amerikan preeriankin tuulimyllyt pumppasivat vettä keinokasteluksi silloin kun sattui tuulemaan.

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1240
Liittynyt: 04.03.13 23:09

Re: Europe´s man on the moon moment

Saksan liittokansleri Angela Merkel päätti 30.5.2011 lopettaa ydinvoiman käytön Saksassa, vaikka muutamaa kuukautta aiemmin oli sovittu ydinvoimalaitosten käyttöiän pidentämisestä.
Tähän 10.2021 mennessä Saksassa suljettujen ydinvoimalaitosten tuotannon korvaamiseksi on poltettu enemmän rusko- ja kivihiiltä ja
onhan uusiutuvia energiamuotojakin voimakkaasti ( ja kalliistikin ) tuettu ja v. 2019 Saksassa päätettiin lopettaa kivihiilen polttaminen 2038 mennessä.
Saksan tuulipuistojen rakentamisvauhti laski kuitenkin 2020 alimmilleen 10 vuoteen. Vedyksi muutettu tuulienergia on kuitenkin strategiassa ja myöskin Merkelin hallitusten pitkäaikaisen ministerin johtaman EU-komission energiastrategiassa.

Saksan vihreiden "selkäytimessä, DNA:ssa" on 1970-luvun alusta alkaen ollut kaikenlaisen ydinvoiman vastaisuus, joka näyttää Saksassa levinneen muihinkin puolueisiin, maanjäristysalueelle rakennetun Fukushiman ydinvoimalan tsunami-onnettomuuden ollessa sysäyksenä 2011 päätökseen.

France24 Saksan energiewenden tragediasta:
http://france24.com/en/live-news/202103 ... exit-nears
"Baijerin Gundremmingenin kylän ydinvoimalaitos suljetaan 31.12.2021 ja sen vuotuinen 10 miljardin kilowattitunnin sähköntuotanto loppuu."
Ja "atomikylän lähistön Leipheimissä on rakenteilla fossiilista maakaasua polttava kaasuvoimalaitos."

http://eppowereurope.cz/en/tiskove-zpra ... ject-ocgt/
Leipheimin 300 MW:n kaasuturbiinivoimala näyttäisi olevan Saksan energiewenden kaksoisjärjestelmän ´varavoimala´, kaasuakin poltetaan silloin kun tuulee vähän tai tai ei tuule lainkaan ja silloin kun tuulee, on suunnitelmissa muuttaa osa tuulisähköstä vedyn muotoon eli energian kokonaismäärä ei vetytaloudessa kasvaisi lainkaan.

Saksa saattaa joutua ja ajautua fossiilisten käyttäjäksi ja päästelijäksi pitemmäksi aikaa kuin olisi tarpeellista ja tulisi siten toimineeksi omaa päästövähennystavoitettaan vastaan?

EU-komissio ajaa samoja strategioita, mutta olisikohan Saksan energiewende huono esimerkki muiden toteutettavaksi?

Veikko Palvo

Palaa sivulle “Kysymyksiä historiasta”