Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 57
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 2/2020, innehåll

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 2/2020 (årg. 105)


Innehåll:

* Fredrik Elgh, Göran Stenberg & Ola Wennstedt, Peht Stenberg och hans levernesbeskrivning (s. 117)

* Ingvar Dahlbacka, Pehr Stenberg och herrnhutismen i Åbotrakten (s. 126)

* Laura Hollsten, Kunskap, talang och alfwarsam studering. Pehr Stenberg som student och informator i 1780-talets Åbo (s. 146)

* Kristina Persson & Göran Stenberg, Brev som kreativ resurs i Pehr Stenbergs levernesbeskrivning (s. 176)

* Panu Savolainen, Stadsrummet och miljöupplevelsen i Pehr Stenbergs levernesbeskrivning under studieåren i Åbo (1779-1789) (s. 209)


Översikter och meddelanden

* Jennica Thylin-Klaus, Pehr Stenbergs två resor (s. 234)

* Alf Arvidsson, Ina Lindblom & Richard Pettersson, Presentation av forskningsprojektet "Känslor i 1700-talets vardagsliv: Klass, kön och fromhet i Pehr Stenbergs levernesbeskrivning" (s. 243)


Granskningar

* Martin Andersson, Migration i 1600-talets Sverige. Älvsborgs lösen 1613-1618. Av Nils Erik Villstrand (s. 245)

* Johan Stenfeldt, Renegater. Nils Flyg och Sven Olov Lindholm i gränslandet mellan kommunism och nazism. Av David Brolin (s. 252)

* Maths Bertell, Mr. Frog & Kendra Willson (eds.), Contacts and Networks in the Baltic Sea Region. Austmarr as a Northern Mare Nostrum, ca. 500-1500 AD. Av Charlotte Cederbom (s. 257)


* Max Engman in memoriam (s. 263)http://historisktidskrift.fi
***
HTF finns tillgänglig på Vetenskapliga samfundens delegations webbplats som Open Access publikation (ISSN 2343-2888) fr.o.m. årgång 1990. Nya årgångar publiceras i HTF DIGITALT med ett års fördröjning.

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”