Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 57
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 3/2020, innehåll

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 3/2020 (årg. 105)


Innehåll:

* Petteri Impola, Petri Karonen & Harry Lönnroth, Språkbruk i svenska städer under tidigmodern tid. Ny metod för att analysera ordförrådet i domböcker från 1600-talet (s. 267)

* Johanna Kuokkala, Klas Kristersson Horn i historieforskning och biografier från och med början av 1900-talet (s. 292)


Översikter

* Nils Erik Villstrand, En multitaskig professors senkomna bekännelser och långlöpande käpphästar (s. 321)

* Stephen A. Mitchell, Magic and Memory in the Medieval North (s. 336)

* Roland Persson, Karl XII:s myndighetsförklaring den 8 november 1697 (s. 365)

* Andrej Scheglov, "Skämtan om abbotar." En översikt över diskussionen samt anmärkningar beträffande skriftens ålder och karaktär (s. 374)


Granskningar

* Svante Norrhem, Subsidier. Svenska krig och franska pengar 1631-1796. Av Henri Hannula (s. 388)

* Nils Erik Villstrand, Åbo Akademi i sin början 1918-1945. Av Heli Valtonen (s. 391)

* Laura Hollsten (red.), Åbo Akademi och kunskapen. Perspektiv på villkoren för skapandet av vetenskap, 1918-2018. Av Petri Karonen (s. 398)

* Anders Ahlbäck & Henry Nygård (red.), Åbo Akademi och samhället. Perspektiv på växelverkan mellan samhällsförändring och universitet 1918-2018. Av Annette Forsén (s. 403)http://historisktidskrift.fi
***
HTF finns tillgänglig på Vetenskapliga samfundens delegations webbplats som Open Access publikation (ISSN 2343-2888) fr.o.m. årgång 1990. Nya årgångar publiceras i HTF DIGITALT med ett års fördröjning.

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”