Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 57
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 2/2021, innehåll

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 2/2021 (årg. 106)


Innehåll:

* Ella Viitaniemi, Kyrkan och prästerskapet som en del av det tidigmoderna samhället (s. 209)

* Niklas Antonsson & Joonas Tammela, Postillorna och predikanten. En undersökning av Erik Levans (1746-1837) användning av predikolitteratur (s. 215)

* Trond Bjerkås & Ella Viitaniemi, Den offentliga kyrkbacken. Politiskt deltagande i 1700-talets nordiska periferi (s. 249)

* Miia Kuha, Prästernas karriärer, rörlighet och förhållande till lokalsamhällena i Viborgs stift 1650-1710 (s. 271)

* Anna Sundelin, Byteshandel med fickur i Finland cirka 1870-1910 (s. 301)


Översikter

* Sari Katajala-Peltomaa, Marika Räsänen, Sofia Lahti & Anna-Stina Hägglund, Levd religion i det medeltida Finland (s. 326)

* Roland Persson, Slaget vid Narva (s. 350)


Granskningar

* Piotr Wawrzeniuk, Med polska ögon. Försvarsförmåga och hotbilder kring Östersjön i polsk militärrapportering 1919-1939. Av Kristian Gerner (s. 363)

* Ingela Tägil, Näktergalen. En biografi över Jenny Lind. Av Evelina Wilson (s. 370)

* Sophie Holm, Diplomatins ideal och praktik. Utländska sändebud i Stockholm 1746-1748. Av Joachim Östlund (s. 376)


http://historisktidskrift.fi
***
HTF finns tillgänglig på Vetenskapliga samfundens delegations webbplats som Open Access publikation (ISSN 2343-2888) fr.o.m. årgång 1990. Nya årgångar publiceras i HTF DIGITALT med ett års fördröjning.

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”