Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 57
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 2/2022, innehåll

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 2/2022 (årg. 107)


Innehåll:

* Svante Lundgren, När den assyriska tragedin blev Seyfo. En undersökning av svensk-assyrisk minnespolitik (s. 95)

* Christoffer Holm, Rostbältet bakom kriget och ”sorgen över en förlorad värld”. Industrinostalgi och historia som politiska verktyg i Ukrainakrisen (s. 122)

* Jukka Sarjala, Läsning förenar. Om den lärda och litterära gemenskapen i Åbo i början av 1800-talet (s. 36)


Översikter

* Roland Persson, Karl XII och hans rådgivare – till frågan om kungens receptivitet (s. 169)

* Petri Paju, Erik Edoff, Patrik Lundell, Jani Marjanen, Heli Rantala, Hannu Salmi, Aleksi Vesanto, Tidningstexter över Östersjön. En databas av delat innehåll mellan Finland och Sverige (s. 192)


Granskningar

* Bo Lindberg, Disputation, dissertation, avhandling. Historien om en genre. Av Rainer Knapas (s. 212)

* Annika Berg & Martin Ericsson, Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921. Av Ainur Elmgrén (s. 215)

* Mathias Persson, Det villrådiga samhället. Kungliga Vetenskapsakademiens politiska och ekonomiska ideologi, 1739–1792. Av Petri Karonen (s. 219)

* Åsa Bharathi Larsson, Bilder av ras i svensk visuell kultur. Av Sandra Waller (s. 223)


Från fältet

* Mikael Korhonen & Josefine Sjöberg, Falska prästbevis, orlovssedlar och sedelmynt. Nytt forskningsprojekt om förfalskare och falsifikat (s. 227)


http://historisktidskrift.fi
***
HTF finns tillgänglig på Vetenskapliga samfundens delegations webbplats som Open Access publikation (ISSN 2343-2888) fr.o.m. årgång 1990. Nya årgångar publiceras i HTF DIGITALT med ett års fördröjning.

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”