Tapio Onnela
Viestit: 4903
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Re: Globaalit väestöräjähdys ja ilmastonmuutos

Veikko I Palvo kirjoitti:
13.01.21 14:31
Tapio Onnela kirjoitti:
13.01.21 11:31
Maailman väestö saavuttaa huippunsa, 9,7 miljardia ihmistä, vuonna 2064 ja laskee 8,8 miljardiin vuosisadan loppuun mennessä, kertoo The Lancet -lehden heinäkuussa julkaistu Global population 2100 -ennuste.

No, tuo väestöarvio oli arvostetussa The Lancetissa julkaistu vertaisarvioitu tutkimus. Löydätkö perusteita kiistää Lancetissa julkaistut tutkimustulokset?
En tietenkään kiistä, siihen ei ole tarvetta eikä tilastoteknistä kykyäkään, mutta maailman väestönkasvusta on monenlaisia arvioita YK:llakin.
Miten sitten lienee YK:n WMO:n ja YK:n ja WMO:n vuonna 1988 perustaman hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n arvioiden laita, elävätkö ja muuttuvatko nuo arviot yhtä paljon kuin YK:kin maailman väestöskenaariot?
Tieteellisessä tiedossa on olennaista, että sen antama kuva maailmasta muuttuu kun tutkimusta tulee lisää. En osaa ottaa kantaa ilmastopaneelien kysymykseen. Jos niiden johtopäätökset ovat tieteellisiä niin toki myös ne voivat muuttua kun asioista saadaan lisätietoja.

Mitä tulee tuohon nimenomaiseen YK:n aikaisempien arvioiden kritiikkiin niin siitä TS:n mukaan YK:n väestöennusteita on kritisoidaan siitä, etteivät ne ole ottaneet huomioon kulttuurisia muutoksia riittävän hyvin:
"Bricker ja Ibbitson kirjoittavat, että kasvava määrä väestötieteilijöitä on alkanut kyseenalaistaa muun muassa YK:n väestöennusteita niiden vanhakantaisuuden takia. Nämä ennusteet huomioivat syntyvyyden, kuolleisuuden ja maahanmuuton, mutta jättävät huomiotta kulttuuristen muutoksien vaikutuksen.

Merkittävin kulttuurinen muutoksen ajuri on kaupungistuminen. YK:n arvion mukaan maailman ihmisistä vuonna 2020 kaupungissa asuvia oli noin 56 prosenttia. Vuosisadan puolivälissä kaupungissa asuisi jo 68 prosenttia ihmisistä.

Kaupungeissa naisilla on mahdollista päästä kouluihin ja töihin, joihin ei ole ollut mahdollisuutta muissa ympäristöissä. Naisten hallitessa paremmin toimeentuloaan he saavat myös paremman kontrollin omasta kehostaan. Tämän mahdollisuuden myötä monissa maissa naiset päättävät hankkia vähemmän lapsia.

Uskonnon ja pienyhteisöjen painostava vaikutus perheellistymiseen ja avioliittoon on kaupungeissa huomattavasti kevyempää kuin kaupunkien ulkopuolella.

Bricker ja Ibbitson haastattelivat tavallisia naisia Intian New Delhissä. Naiset kertoivat tyytymättömyydestä elämään ja pakosta taipua miesten valintoihin. Heidän odotetaan synnyttävän useita lapsia, etenkin poikia.

– Älkää kuvitelko, että voitte pakottaa köyhiä naisia. Köyhät naiset ovat nokkelia, muuten he olisivat kuolleita. Kun heillä on mahdollisuus perhesuunnitteluun, he lykkäävät lapsentekoa ja lastenteon tahtia, Ibbitson ja Bricker kirjoittavat.

Yksi vahvimmista aseista muutokseen on älypuhelin. Tätä kautta kehittyvien maiden naiset saavat koko maailman tiedot käsiinsä ja ymmärtävät, että elämällä voi olla muitakin suuntaviivoja kuin ison lapsikatraan synnyttäminen."

Veikko I Palvo
Viestit: 1416
Liittynyt: 04.03.13 22:09

Re: Globaalit väestöräjähdys ja ilmastonmuutos

Tapio Onnela kirjoitti:
13.01.21 15:19
Tapio Onnela kirjoitti:
13.01.21 11:31Mitä tulee tuohon nimenomaiseen YK:n aikaisempien arvioiden kritiikkiin niin siitä TS:n mukaan YK:n väestöennusteita on kritisoidaan siitä, etteivät ne ole ottaneet huomioon kulttuurisia muutoksia riittävän hyvin:
"Bricker ja Ibbitson kirjoittavat, että kasvava määrä väestötieteilijöitä on alkanut kyseenalaistaa muun muassa YK:n väestöennusteita niiden vanhakantaisuuden takia. Nämä ennusteet huomioivat syntyvyyden, kuolleisuuden ja maahanmuuton, mutta jättävät huomiotta kulttuuristen muutoksien vaikutuksen.

Merkittävin kulttuurinen muutoksen ajuri on kaupungistuminen. YK:n arvion mukaan maailman ihmisistä vuonna 2020 kaupungissa asuvia oli noin 56 prosenttia. Vuosisadan puolivälissä kaupungissa asuisi jo 68 prosenttia ihmisistä."
Brickerin ja Ibbitsonin "kulttuuriset muutokset" ja kehitysmaiden kaupungistuminen eivät näytä olevan täysin uusi asia:

Väestönkasvu kiihdyttää ilmastonmuutosta - otsikolla kirj. Tapani Vaahtoranta 2009 ja väestönkasvu on yhtä ajankohtainen asia 1.2021:kin.

"Väestökysymys on keskeinen ilmastonmuutoksen pahentaja. Siksi perhesuunnittelua maailman eri kolkissa edistävä tutkimuslaitoksen Population Action Internationalin ( PAI ) raportti on tervetullut julkaisu."

"Leiwen Jiangin ja Karen Hardeen raportti ei keskity pelkästään ihmisten lukumäärään, vaan analysoi kolmea muutakin tekijää:
kotitalouksien kokoa, kaupungistumista ja ikääntymistä. Kehityksen suunta on, että nousevien talouksien ja kehitysmaiden kaupunkien väkiluvut kasvavat rajusti.
Samalla väestö ikääntyy, ja yhä suurempi osa ihmisistä elää pienissä kotitalouksissa. Kaupungistuminen ja kotitalouksien koon pienentyminen ovat huonoja uutisia ilmastonmuutoksen kannalta, sillä molemmat lisäävät kasvihuonekaasujen päästöjä."
http://arkisto.ulkopolitiikka.fi/artikk ... nmuutosta/

Nousevat taloudet ja kehitysmaat pitävät esillä teollisuusmaiden "historiallista vastuuta" ilmastonmuutoksesta. Ensimmäinen teollinen vallankumoushan alkoi Englannissa noin vuoden 1700 tienoilta ja toinen 1800-luvun lopulla Saksassa ja USAssa. Suomessa sahailtiin vesivoimalla puutavaraa sahanpurun ja hiilidioksidien pöllytessä, mutta Suomella ei tuota kehitysmaiden väittämää "historiallista vastuuta" ilmastonmuutoksesta ole?
Erityisesti Englannin, mutta myös Ranskan, Italian, Saksan, Hollannin osalta kyse kehitysmaiden näkökulmasta näyttäisi olevan myöskin
siirtomaaisäntämenneisyydestä, josta esim. Kiina voi syyttää Venäjääkin; "Jaappanin sota" käytiin Kiinan Mantshuriassa ja imperialistiset internationalistit kaappasivat Kiinalta Mongoliankin Venäjän siirtomaaksi.

"Väestönkasvu kiihdyttää ilmastonmuutosta" palaten:

"Kehitysmaiden ja kehittyvien maiden omat päästöt lisääntyvät nopeasti ja puolet maailman kasvihuonekaasupäästöistä tulee teollisuusmaiden ulkopuolelta." ( kirj. 2009 ja sama edelleenkin, ehkä lisääntyneenäkin? )
"Ja valtaosa päästöjen kasvusta tulevina vuosina tapahtuu muualla kuin teollisuusmaissa."

"Pelkät teollisuusmaiden päästövähennykset eivät enää riitä estämään ilmastonmuutosta."

"Kehitysmaat ensinnäkin käyttävät fossiilisia polttoaineita, kivihiiltä, öljyä ja maakaasua. Toinen syy on nopeana jatkuva väestönkasvu kehitysmaissa sekä Kiinan ja Intian suuret väestöt."

Pariisi 2015-sop. 194:stä allekirjoittajamaasta kehittyviä ja kehitysmaita on valtaosa, noin 150. OECD mm. käsittää 33 maata, teollisuusmaat, maksajat ilmastonmuutoksen vastaisuuteen kehitysmaissa kehitysmaiden mielestä ovat pieni vähemmistö allekirjoittajista , joiden vielä samaan aikaan on vähennettävä päästöjään toteutuneestikin mm. EU-Suomessa.
Kiina ja Intia, maailman suurin ja neljänneksi suurimmat päästöjen aiheuttajat vaativat mm. 17.9.2019 teollisuusmailta lisää rahaa korvaukseksi niiden vastuuksi sanotusta ilmastonmuutoksesta.

"Suurimpana kehitysmaana Kiinalla on oikeus saada raha-apua", julistaa Kiinan johtaja, mutta Kiina ja Intia eivät käytännössä sitoudu mihinkään konkreettisiin ilmastotoimiin päästöjensä vähentämiseksi."
http://climatechangenews.com/2019/09/17 ... un-summit/

Ja 8.2019 Kiina, Intia yhdessä Brasilian ja Etelä-Afrikan kanssa antoivat yhteisen julistuksen ja julkilausuman ja vaatimuksen
ilmastotoimiensa rahoituksen lisäämisestä vaatimuksena pohjoisen pallonpuoliskon teollisuusmaille.

"Pelkät teollisuusmaiden päästövähennykset eivät enää riitä estämään ilmastonmuutosta" näyttäisi pitävän paikkansa (lähi-?)tulevaisuudessakin?
Ja "Väestönkasvu kiihdyttää ilmastonmuutosta" tulevaisuudessakin?

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1416
Liittynyt: 04.03.13 22:09

Re: Globaalit väestöräjähdys ja ilmastonmuutos

Tapio Onnela kirjoitti:
13.01.21 15:19
Veikko I Palvo kirjoitti:
13.01.21 14:31
Tapio Onnela kirjoitti:
13.01.21 11:31

En tietenkään kiistä, siihen ei ole tarvetta eikä tilastoteknistä kykyäkään, mutta maailman väestönkasvusta on monenlaisia arvioita YK:llakin.
Miten sitten lienee YK:n WMO:n ja YK:n ja WMO:n vuonna 1988 perustaman hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n arvioiden laita, elävätkö ja muuttuvatko nuo arviot yhtä paljon kuin YK:kin maailman väestöskenaariot?
Tieteellisessä tiedossa on olennaista, että sen antama kuva maailmasta muuttuu kun tutkimusta tulee lisää. En osaa ottaa kantaa ilmastopaneelien kysymykseen. Jos niiden johtopäätökset ovat tieteellisiä niin toki myös ne voivat muuttua kun asioista saadaan lisätietoja.

Mitä tulee tuohon nimenomaiseen YK:n aikaisempien arvioiden kritiikkiin niin siitä TS:n mukaan YK:n väestöennusteita on kritisoidaan siitä, etteivät ne ole ottaneet huomioon kulttuurisia muutoksia riittävän hyvin:
"Bricker ja Ibbitson kirjoittavat, että kasvava määrä väestötieteilijöitä on alkanut kyseenalaistaa muun muassa YK:n väestöennusteita "
Kanadalaisten Darrell Brickerin ja John Ibbitsonin Empty Planet, The Shock of global population decline ei välttämättä näyttäisi muuttaneen kuvaa maailmasta vaan paremminkin ehkä monipuolistaneen sitä. Ja Overpopulation-projektin Mc Keown kritisoikin tuota tutkimusta.
http://overpopulation-project.com/s=empty+planet ( search: Empty planet )

"Empty Planet´ssa optimistisista lähtökohdista siirrytään perusteettomiin johtopäätöksiin. Lähtöoletuksena on maailman väestömäärän huomattavasti YK:n medium-ennustetta pienemmäksi jäävä kasvuhuippu ja sekin nopeasti.

"YK:n keskimääräis-ennuste on 9,77 miljardia vuoteen 2050 ja 10,9 miljardia vuoteen 2100 mennessä."

"Darrell Bricker ja John Ibbitson ovat matkustelleet Brysseliin ja Souliin, Nairobiin ja Sao Pauloon, Mumbaihin ja Pekingiin, Canberraan ja Wieniin keskustellen nuorten kanssa yliopistokampuksilla ja tutkimuslaitoksilla, faveloissa ja slummeissa ja he sanovat mielipiteenään näiden keskusteluiden antaneen heille paremman käsityksen kuin YK:n ja muiden väestötieteilijöiden."
"Joitakin viitteitä kasvavasta hedelmällisyyden laskusta Bricker ja Ibbitson sanovat kylläkin esiintyvän tieteellisissä tutkimuksissa, mutta paremman käsityksen saa keskustelemalla `ruohonjuuritasolla´ eri maissa."

Overpopulation sivulla on June20 2019 mm. kirjoitus "Does Sweden need immigration to support its aging population"? Tätä samaahan jotkut ovat esittäneet tarvittavan Suomessakin ikääntyvän väestörakenteen korjaamiseksi.

Greta Thunbergin taustavoimat esittävät "tiede sanoo näin "-sanontoja, mutta olisikohan useinkin kyse ainoastaan tieteellisestä kirjoituksesta, joka voi olla yksipuolinenkin?
Ja olisikohan Brickerillä ja Ibbitsonilla kyse `empiirisestä tutkimuksesta ´ eri puolilta maailmaa matkustellen kerättyjen tietojen pohjalta?

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1416
Liittynyt: 04.03.13 22:09

Re: Globaalit väestöräjähdys ja ilmastonmuutos

Ihmisiä on jo liian paljon, joten ihan äkkiä maapallo ei tyhjene meistä ihmisistä, ellemme onnistu jotenkin myrkyttämään koko ihmiskuntaa tai lopullisesti pilaamaan elinehtojamme täällä. On kuitenkin aika selvää, että tarvitsemme pohjoismaihin lisää nuoria, työkykyisiä ihmisiä ja työpaikkoja elättämmän lukuisat eläkeläiset; pelkästään nurinpäin olevan väestöpyramidin kuva osoittaa sen. Ainakin jos haluamme elää hyvinvointivaltiossa, jossa veroilla rahoitetaan tätä yhteistä hyvinvointia.

Ilmastokriisi on pelottava, jos jo 2080-luvulle mennessä etelä-Eurooppa alkaa ollut aavikoitunut ja liian kuumaa viljeltäväksi, niin maaililman ruokahuolto todella tarvitsee laboratorioissa kasvatettuja proteiineja yms. eikä väestön radikaali väheneminen ole mikään murheen aihe. Oikeasti on syytä vähentää fossiilisia polttoaineita tosi pikaisesti. Ja suojella luontoa. Ja miettiä, minne asutetaan ne miljoonat ihmiset, jotka alkavat vaeltaa aavikoituvasta, liian kuumasta etelästä pohjoiseen... Toivottavasti tiede antaa meille rauhanomaisia keinoja selvitä näistä kriiseistä eikä tarvitse ryhtyä taistelemaan maapaloista ja vallasta; siis tappamaan toisia, missä ihmiskunta on usein kunnostautunut liiankin hyvin. Yllättävän nopeasti ihmisset ovat tällaisten suurten sotien ja puhdistusten jälkeen saaneet väestömäärän nousemaan, vrt. Suomeakin v1938 ja nyt, puhumattakaan niistä maista, joissa myös kotirintamalta pommitettiin siviiliväestöä raskaasti (esim Saksa). Olisi todella valtava historiallinen käänne, jos väestömäärät alkaisivat joka puolella vähetä merkittävästi. Tähän asti on näyttänyt siltä, että tällaista tapahtuu vain, jos ihmisten luotto yhteiskuntaan ja sen vanhustenhuoltoon on riittävän korkealla, ettei lapsia tarvitse oman vanhuutensa turvaksi. Kiinassa valtio yritti vähentää väestönkasvua yhden lapsen politiikallaan, sen tulokset eivät ole olleet kovinkaan onnistuneita.

Väestöennusteet ovat todella fiktiivisiä, sillä niihin taatusti vaikuttaa maapallon elinolosuhteet ja niiden muutokset - ja ne vasta ovat vaikea ennustaa, vaikka olisimmekin yhtämieltä ilmastonmuutoksen vaikutuksesta luontoon. Mutta sen vaikutus talouteen, yhteiskuntiin ja valtioihin on vielä monimutkaisempaa saati sitten eri alueiden valitsemiin arvo- ja politiikkalinjauksiin. Valitettavasti historia on pullollaan aika huonoja esimerkkejä ihmiskunnan teoista, eikä niistä juurikaan ole otettu oppia positiivisessa mielessä. Tiede on ainoa toivomme parempaan.
On kuitenkin aika selvää, että tarvitsemme pohjoismaihin lisää nuoria, työkykyisiä ihmisiä ja työpaikkoja elättämmän lukuisat eläkeläiset;

Ilmastokriisi on pelottava, ...........................................

Väestöennusteet ovat todella fiktiivisiä, .............. Tiede on ainoa toivomme parempaan.
Jos tarvitsisimme nuoria elättämään yhä lukuisammat eläkeläiset Suomessa, vaikka suuret ikäluokatkin kuolevat kohtapuoliin pois, tarvitsisimme epäilemättä lisää työpaikkojakin. Lienee siis turhaa haalia siirtolaisia EU:n ulkopuolelta ennen todellista työvoimatarvetta, voisimmehan sitten tarpeessa perustaa rekrytointitoimistoja vaikkapa filippiineille hoitajien palkkaamiseksi.

Tilastoissa ulkomaalaistaustaisista noin puolet lienee ns. pakolaisia ja heistäkin puolet asuu pääkaupunkiseudulla ja stat - fi:n mukaan pääkaupunkiseudun alle kouluikäisistä jo neljäsosa on ulkomaalaistaustaisia eli pääkaupunkiseudulla monikulttuurisuus näyttäisi Suomessa eniten toteutuneelta?
Ulkomaalaistaustaisten keski-ikä on 33,8 vuotta ja kantasuomalaisten 43,9 vuotta ja jälkimmäisten joukossa lienevät jo tilastoista kadonneet ulkomaalaistaustaisetkin. Tosin siirtolaisuus Suomeen alkoi vasta 1990-luvulla Neuvostoliiton romahdettua; inkeriläisten paluumuutto ja noin 1400 somalipakolaista Moskovasta ja Pietarista.
Suomen kaupunki- / maaseutujaostakin on kirjoiteltu, statin tilastojen valossa kaupunkialueilla ja niiden läheisellä maaseudulla asuu v. 2019
noin 80% suomalaisista ja maaseudun paikalliskeskuksissa, ydinmaaseudulla ja harvaan asutulla maaseudulla noin 20 %.
Suomi näyttäisi "kaupungistuneen" ja maaseutu on oikeastaan kadonnut?"Ilmastokriisi on pelottava." Jos pidättäydymme Suomen rajojen sisällä, niin ilmastonmuutoksen vastaista kehitystä on tapahtunut Suomen ollessa johtavia maita ko. asiassa; noin 200:sta maailman maasta ehkä noin 30 on tehnyt asian eteen jotain, kustannuksiahan siitä tulee ja eiköhän se liene esteenä vaikkapa maailman suurimman `päästelijän´ Kiinan toimimattomuudelle ilmaston muutoksen vastaisissa toimissa,
talouskasvustaan ja sen myötä asemahtinsa kasvusta Kiina tuskin tinkii. Lähes 3 miljardin asukkaan Kiina ja Intia on myöskin ydinasemaita, aseisiin rahaa niilläkin riittää, Intiankin on pelättävä ydinasemaa Pakistania ja tuollakin ilmansuunnalla näyttäisi vallitsevan paikallinen MAD-oppi.

"Oikeasti on syytä vähentää fossiilisia polttoaineita."
Suomi on jo vähentänyt poikkeuksena valtaosasta maailman maita fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käyttöä, 6 % yksin vuonna 2019 ja energiakäytön hiilidioksidipäästöjä vähennettiin Suomessa noin 5 % vuoteen 2018 verrattuna. ja nythän vähennetään turve kokonaan pois ja korvattaneen tuonnilla ? ( kivihiili + turve yht. noin 10,7% )

Kivihiilen käyttökin Suomessa loppuu lähivuosina mm. EU-Saksan jatkaessa kivihiilen käyttöään, savukaasuja voi tosin myöskin puhdistaa ja sitä mm. Kiina tekee vähäisessä määrin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö kasvoi v. 2019 1 %:n ja uusiutuvilla katettiin 37 % Suomen energiakulutuksesta.
http://stat.fi/til/ehk/2019/04/ehk_2019 ... 01_fi.html

Sähkön nettotuonti Suomeen v. 2019 oli 5-6%:n luokkaa. Erilaisia energiatuotteita tuotiin 10,2 miljardin €:n arvosta , vähennystä 4% ja
noin 64 % Venäjältä. Energiatuotteiden vienti oli 5,6 miljardia €, lisäystä 3%:a.

"Tiede on ainoa toivomme parempaan" kuulostaa hieman samalta kuin Greta Thunbergin taustavoimien hokema "tiede sanoo niin" ja mitä tiede sanoo, jää epämääräiseksi. Toteutumaton Pariisi 2015-sopimuskin asetti `tavotteita´.
Suomi on vähentänyt toteutuneena fossiilisten käyttöään, toisin kuin valtaosa maailman maista ja Pariisi 2015-sopimuksen allekirjoittajista, joten olisiko syytä puhua Suomen ilmastonlämpenemisen vastustamisen saavutuksista, eikä
jatkuvasti hokea sitä, miten huonosti ja vähän globaalisti on tehty ja lopettaa "hysteerinen maailmanparantaminen" maailman väestöräjähdyksen ja ilmastonmuutoksen aiheuttamasta "ilmastopakolaisuudesta" - EU:hun ja Suomeen?

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1416
Liittynyt: 04.03.13 22:09

Re: Globaalit väestöräjähdys ja ilmastonmuutos

Veikko I Palvo kirjoitti:
21.01.21 11:55

Väestöennusteet ovat todella fiktiivisiä, sillä niihin taatusti vaikuttaa maapallon elinolosuhteet ja niiden muutokset - ja ne vasta ovat vaikea ennustaa, vaikka olisimmekin yhtämieltä ilmastonmuutoksen vaikutuksesta luontoon. Mutta sen vaikutus talouteen, yhteiskuntiin ja valtioihin on vielä monimutkaisempaa saati sitten eri alueiden valitsemiin arvo- ja politiikkalinjauksiin. Valitettavasti historia on pullollaan aika huonoja esimerkkejä ihmiskunnan teoista, eikä niistä juurikaan ole otettu oppia positiivisessa mielessä. Tiede on ainoa toivomme parempaan.
EU:ssa ilmastonmuutoksen vaikutus jäsenmaiden talouteen, yhteiskuntiin ja jäsenvaltioihin näyttäisi varsin selvältä EU-komission `green deal´-ehdotuksen pohjalta, komission varapuheenjohtaja Frans Timmermansía on haastateltu 20.10.2020, covid-19 -virusaikana, viruksella ei näytä olleen vaikutusta komission Vihreä sopimus-suunnitelmiin?

Green dealia verrataan Rooseveltin New Deal-suunnitelmaan vuonna 1932 ja sanotaan, ettei Rooseveltilla oikeastaan mitään suunnitelmaa ollutkaan, Ursula von der Leyenin EU-komission Green Dealin tavoitteen sanotaan ainakin olevan tarkan, "maailman toiseksi suurin talousalue EU lopettaa vuoteen 2050 mennessä kasvihuonekaasujen lisäämisen."
https://www.politico.eu/article/what-is-the-green-deal/

EU-komissio on nähtävästi laskenut kustannuksiakin, 2030-välitavoite, vuoden 2050 55%:iin 1990-tasosta verrattuna,
maksaa 82 - 147 miljardia € lisämenoja vuodessa.
Vertailuna komissio ( ? ) käyttää laskelmia merenpinnan nousun kustannuksista EU:lle, sen sanotaan voivan olla 135-145 miljardia vuosittain ja
saattavan 2080-luvulla nousta 450-650 miljardiin €uroon/v. ja EU:n lisäkustannusten Green Dealistä sanotaan siten olevan pieniä.
Mutta entäpä ne muuta maailman maat EU:n ulkopuolella, miten hiilidioksidipäästöjen ekvivalenttitonneissa voisi olettaa vähenevän, EU:n kaltaista kunnianhimoista tavoitetta ei näytetä esitetyn?

Politicon artikkelissa Just Transition rahastosta ( pienehkön ) EU-Saksan suuren kivihiiliteollisuuden omaavana odotetaan saavan eniten siitä huolimatta, että Saksa on EU:n rikkaimpia maita. ( periaate? )

Politicon artikkelissa sanotaan Rooseveltin New Deal julistetun vuonna 1932 ilman tarkkoja suunnitelmia, olisiko EU-komission
Ursula von der Leyenin "Euroopan ihminen kuuhun", Green Deal-julistus 11.12.2019 täsmällisempi ja verrattavissa pula-ajan New Dealiin?
"Europen´s man on the moon moment" and Green deal viitannee John Kennedyn julistukseen?

Veikko Palvo
"Vieras teräs on kylmä teräs", kerrotaan Stalinin sanoneen 1950 idänkauppaneuvotteluissa pääministeri Urho Kekkoselle, Neuvostoliitolle idänkauppana Suomessa rakennettavien laivojen teräs oli tuotava Ruotsista. Rautaruukki valmistuikin sitten 1960 ja käytti vuodesta 1983 vuoteen 2007 saakka Kostamuksen rautapellettejä raaka-aineenaan.
Rautaruukin nykyinen omistaja SSAB päästelee toiseksi eniten Suomessa, Raahessa, yksinään 3,6 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä ja
SSAB käynnisti kesällä 2020 Luulajassa " v e t y t e r ä k s e n " koetuotannon.
Vedyllä tuotettu teräs on noin 10 - 20 %:a "koksiterästä" kalliimpaa.
SSAB:n terästuotanto Raahessa korvattaneen vetyteräksellä vuoteen 2050 mennessä, mutta miten tuo vedyllä tuotettu teräs markkinoidaan?
EU-komission Green Deal -tiekartassa teräksentuonnilla EU:hun tulee olemaan suojatullit esim. kiinalaiselle ja intialaiselle teräkselle, joten SSAB:n teräskin ilmeisestikin myydään EU-alueelle?
Ja onkohan Green Dealin EU muuttumassa edesmenneen Neuvostoliiton kaltaiseksi suljetuksi markkina-alueeksi, jonka tuotteilla ei ole markkinamahdollisuuksia hintansa johdosta EU:n ulkopuolella?

EU:n 750 miljardin Green deal-elvytyspaketista Suomi saa 26.1.-21 tiedon mukaan 0,5 miljardia € vähemmän odotetusta €-määrästä, "varmasti" kuulemma saadaan ainakin 1,55 miljardia € edellisvuosien kriteerien perusteella.
Odotettu summa on pienentynyt ehkä sen vuoksi, että Suomi on vähentänyt ja päättänyt vähentää kivihiilen ja turpeen ( 15% v. 2016 ) ja hiilidioksidipäästöjään paljon ja ei näin ollen tarvitse niin paljon apua EU:lta?

VP

Veikko I Palvo
Viestit: 1416
Liittynyt: 04.03.13 22:09

Re: Globaalit väestöräjähdys ja ilmastonmuutos

Veikko I Palvo kirjoitti:
26.01.21 17:57


Green dealia verrataan Rooseveltin New Deal-suunnitelmaan vuonna 1932 ja sanotaan, ettei Rooseveltilla oikeastaan mitään suunnitelmaa ollutkaan, Ursula von der Leyenin EU-komission Green Dealin tavoitteen sanotaan ainakin olevan tarkan, "maailman toiseksi suurin talousalue EU lopettaa vuoteen 2050 mennessä kasvihuonekaasujen lisäämisen."
https://www.politico.eu/article/what-is-the-green-deal/

VP

Oikeampi vertailukohta Ursula von der Leyenin komission "Europe´s man-on-the-moon momentille ja Green Deal-ehdotukselle 12.2019 näyttäisi olevan aiempi 7.2.2019 Alexandria Ocasio Cortezin USAn edustajanhuoneessa tekemä Green New Deal- ehdotus, jossa USAn talouden hiilidioksidipäästöt ehdotettiin täydellisesti poistettaviksi vuoteen 2030 mennessä.

Ehdotus näyttää tehdyn demokraattipuolueen nimissä, mutta 31-vuotias Ocasio Cortez on USAn Demokraattisen sosialistipuolueen jäsen.
Noin 50 000 jäsenen DSA-puolueen http://dsausa.org kannattajia näyttäisi olevan mm. Bernie Sanders.
Ocasio Cortezin omat sivut: https://ocasio-cortez.house.gov


Teknisesti Ocasio Cortezin ehdotuksen kirjoitetaan olevan toteuttamiskelpoisen, mutta poliittisesti mahdottoman.
Maailmantalous kasvaa jatkuvasti ja hiilidioksidipäästöt kasvavat jatkuvasti ja uutta, lähes kaiken muuttavaa ` vihreää siirtymää ´ kirjoitetaan
tässä https://foreignpolicy.com/2019/12/17/un ... -progress/ seurattavan "laboratorio EU:ssa." ( Dimitris Valatsas 17.12.2019: Green Deal, Greener World )

EU tuottaa maailman hiilidioksidipäästöistä vain 10% ja on poistanutkin huomattavasti päästöjään, tosin sitä vähenemistä ei voine täysin laskea tietoisen politiikan tulokseksi; EU:n päästöt ovat 1990 - 2018 laskeneet 23%:a ja EU:n BKT on kasvanut 61%.
Vihreässä siirtymässä BKT-mittari on ehdotettu hylättäväksi tai ainakin muutettavaksi.

"Jos EU onnistuu saavuttamaan tavoitteensa, se voisi kertoa maailmalle, että vauraus ei ole ristiriidassa ilmastonmuutoksen vastustamisen tavotteiden kanssa."
"EU:n olisi menestyäkseen ilmastotoimien maailmanlaajuisen johtamisen tavoitteessaan pystyttävä käyttämään ulkopoliittista vaikutusvaltaansa myös globaalissa kaupassa." Porkkana ja keppi-politiikkaako?

EU:hun niistä maista tuotaville tuotteille , jotka eivät torju ilmastonmuutosta, olisi asetettava hiilidioksiditullit?
Mutta onnistuisikohan EU:n "keppi ja porkkana-politiikka" vai tulisikohan EU eristämään itsensä muusta maailmasta?
Suomenkin viennistä 40% suuntautunee EU:n ulkopuolelle?

Veikko PalvoEU-komission Ursula von der Leyen sanoo tuuliturbiineilla merellä tuotettavan vedyn olevan tulevaisuuden energialähteen ( maalla Saksassa tuuliturbiinit ovatkin olleet "vastatuulessa" ), ja von der Leyen sanoo hiilineutraalisuuteen olevan tarkan tiekartan.

----------


EU-komission *tiedonanto* EU-parlamentille´` suomeksi´ 11.3.2020.:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ ... 98&from=EN
"Kiertotalous on pääosa EU:n `vihreää siirtymää´, Green Dealia.
35 kohtaa aluksi mm. muovit ja rakentaminen ja täydennetään lisää komission toimesta myöhemmin, "EU:n suunnitelmataloudeksi?"

kohta 7. "Toiminnan johtaminen maailmanlaajuisella tasolla: "On entistä tärkeämpää edistää keskusteluja " turvallisen toimintatilan "
määrittelyssä siten, että luonnonvarojen käyttö ei ylitä tiettyjä paikallisia, alueellisia tai
maailmanlaajuisia
raja-arvoja ja ympäristövaikutukset pysyvät maapallon sietokyvyn rajoissa."

"Tukeakseen maailmanlaajuista siirtymistä kiertotalouteen EU-komissio aikoo.........mm. Luoda vahvemman kumppanuuden Afrikan kanssa vihreän siirtymän ja kiertotalouden hyötyjen maksimoimiseksi."

Maailmalle ja maapallon maille EU-komissio sanoo haluavansa luoda EU:sta vihreän suunnitelmallisen esimerkkitalouden, mutta olisikohan jo tuolla Afrikassakin etujen ristiriita Kiinan kanssa, sehän antaa " omanlaistaan kehitysapua " Afrikan maille ja ottaa maksuksi raaka-aineita?

"Kulutetaan kolmen maapallon verran", kerrotaan. Miten tuo `kolmen maapallon kulutus jakaantuukaan´?
Kuinka monta maapalloa tai maapallon osaa kuluttaa EU ja kuin monta esim. Kiina ja Intia vaikkapa maataloudessaan, eikö väestöräjähdys ole
mm. metsien vähenemisen aiheuttajana, sademetsiäkin on raivattu pelloiksi?
Miten kehitysmaille aiotaankaan sanella, paljonko maa-aluettaan ne saavat käyttää ruoan tuottamiseen ja fossiilittomilla menetelmillä?

-----------------


Saksa sulkee viimeisenkin ydinvoimalansa vuonna 2022 ja ydinvoima ei EU:n tiekartassakaan taida olla edes "vihreää energiaa"?
Suomi tarvitsisi OLK3 ja Pyhäjoen ydinvoimaloiden lisäksi 5-6 kpl a´ 1600 MW:n tehoista ydinvoimalaa ollakseen omavarainen sähköntuotannossa. Kivihiilen ja turpeen käytönkin on Suomessa julistettu loppuvan ja tuonnilla "ei kaikkea" korvattane pitemmän päälle?
Vesivoimalaitoksistakin tullee tuuli- ja aurinkoenergian säätövoimaa, sillä aina ei tuule, eikä aurinko paista.

Saksassa fossiilisen maakaasun polttaminen tulee lisääntymään rajusti, sitä sanotaan siirtymäajan energiamuodoksi vetyä odotellessa.
Navalnyin tapauksen yhteydessä Ranska on vaatinut Saksaa romuttamaan Nord Stream 2 kaksoiskaasuputkensa ja EU-parlamentti on myöskin vaatinut NS2-putkilinjan rakentamisen keskeyttämistä välittömästi.
Liittokansleri Angela Merkel kuitenkin tukee NordStream 2:n valmiiksi rakentamista voimakkaasti edelleenkin - vetyenergiaa odotellessa.
http:dw.com/en/france-presses-germany-to-ditch-nord-stream-2-over-navalny/a-56411291

Deutsche Welle 30.1.2021 WMO:n IPCC:n hallituksen jäsen Niklas Höhne sanoo: " Ilmastonmuutoksen vastaisuuden tavotteisiin kuuluu luopuminen täysin kivihiilestä, öljystä ja maakaasusta. Tämä merkitsee kaasun käytön vähentämistä Saksassa ja maakaasun infrastruktuuria ei saa rakentaa enempää. Maakaasusta tulee kasvihuonekaasuja ja se on ilmastolle yhtä vahingollista kuin kivi- ja ruskohiili."

Saksan Vihreän puolueen Jyrgen Trittin , ex-ministeri, taas sanoo kannattavansa Nord Stream 2:n valmiiksi rakentamista Saksaan, sillä
"loppujen lopuksi Venäjällä on runsaasti mahdollisuuksia viedä kaasua muilla reiteillä." ( Ukrainan kautta Saksaan ilmeisestikin? )

Agora Energiewende on teettänyt omilla Öko-institut:lla ja Wuppertal-institut ( https://www.wupperinst.org " tiede sanoo niin " ) -tutkimuksen, jonka mukaan Saksan kasvihuonekaasupäästöt voidaan 30 vuodessa vähentää nollaan hyvin yksinkertaisesti eli nähtävästi tuo von der Leyeninkin tiekartta:
https://www.agora-energiewende.de/en/pr ... l-by-2050/

"Kivihiili, öljy ja maakaasu korvataan uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla sähköllä ja vedyllä kaikilla elämän osa-alueilla.
Tämän saavuttamiseksi Saksan tuuli- ja aurinkokapasiteetti on kolminkertaistettava 10 vuodessa.
Vetyä käytetään polttoaineena ( säätövoimana ) varavoimalaitoksissa silloin kun tuuli- ja aurinkovoimalat eivät pysty tuottamaan sähköä.

Tehdään poliittinen päätös sen kummemmin suunnittelematta energiewendestä ja jos sitten jokin meneekin pieleen ja on ongelmia,
"poliitikot arvattavastikin kantavat vastuunsa ja eroavat?"

VP

Veikko I Palvo
Viestit: 1416
Liittynyt: 04.03.13 22:09

Re: Globaalit väestöräjähdys ja ilmastonmuutos

`Vihreä siirtymä´ alkoi Neuvostoliiton romahduksesta alkaen saavuttaa vuosi vuodelta yhä suurempaa julkisuutta ja välillä sitä vauhditettiin jopa väärennetyilläkin tiedoilla ja tutkimuksilla.

Saksassa * energiewende ' näyttää'' saaneen alkunsa 1970-luvulla ydinvoimaloiden ja USAn vastaisena liikkeenä, Saksan Vihreä puolue on perustettu vuonna 1979. Ydinvoimaloiden vastaisuus ja anti-amerikkalaisuus levisivät Suomeenkin `ympäristöpiireihin´.
Samoin happosateet uhkasivat väitetysti tuhota Suomenkin metsät.
http://energytransition.org
Heinrich Böll säätiö näyttäisi kirjoittaneen wikiinkin Saksan energiewendestä ja termin historiasta, itse termi näyttäisi ilmaantuneen myöhemmin kuin saksalaisen ympäristöliikkeen perustamisaikoihin.
http://wiki.energytransition.org/wiki/h ... rgiewende/
Saksan vihreät ovat yrittäneet todistella ydinvoimalaitosten vastaisuutta ja tuulta ja aurinkoa energiamuotoina käytettäviksi ydinvoiman sijaan ja sama vaatimus näyttää esiintyvän yhä, tosin tuulella voisi kuulemma tehdä säätöenergiaksi vetyä.

Limits to growth 1972 http://issuu.com/dartmouth_college_libr ... 06/1573259
Kasvu ilman öljyä ja uraania 1982, ja mm. Franz Alt: Der ökologische Jesus-teos.

Öljykriisien vuosina 1973 ja 1979 sanotaan vauhdittaneen energiewendeä, mutta säästötoimiin vihreillä ei liene ollut paljoakaan vaikutusta.
Suomessakin sammuteltiin katuvaloja säästösyistä ja säädettiin 80 km/t kattonopeus.

Vuonna 1980 Saksan Vihreä puolue on ylittänyt 5%:n äänikynnyksen ja puolue on päässyt liittopäivillekin ja mm. vuonna 1991 sanotaan Vihreän puolueen yhteistyössä Saksan Kristillisdemokraattisen puolueen kanssa saaneen 27.6.1980 Bundestagissa aikaiseksi energiansäästösuosituksia,
mikä ei liene `vihreä teko´, ainahan kulutuksen ja energiankulutuksen säästöjä kannatetaan.

Saksan energiewende näyttäisi siirtyneen EU:n energiewendeksi jonkinlaisella Berliinin ja Brysselin sopimuksella, ehkäpä kirjoittamattomalla?
EU-Saksa haluaa energiewendessään selvästikin irti ydinvoimasta täysin vuoteen 2022 mennessä, se näyttäisi olevan Saksan Vihreän liikkeen aikaansaannosta jo 1970-luvulta alkaen?
Ja kivihiili, ruskohiili ja öljy korvataan Saksassa ilmeisestikin fossiilisella nestekaasulla hiilidioksideja tupruttaen?

DDR:n Stasi lienee ollut Länsi-Saksan Vihreässä liikkeessä ja myöhemmin puolueessa mukana jo alusta alkaen. Saksan Vihreä puolue on katsonut tarpeelliseksi teettää Stasin osallistumisesta Länsi-Saksan vihreään liikkeeseen liittopäivilläkin vuonna 2016 valmistuneen tilaustutkimuksenkin.
http://dw.com/en/study-confirms-that-st ... a-36024911
EU-komission johtaja Ursula von der Leyen julisti energiewenden, Green Dealin, koko EU:ta käsittäväksi muutokseksi ja Angela Merkel ja Emmanuel Macron ovat julistaneet kannattavansa "suurta harppausta, vihreää vallankumousta."
Englantikaan ei ole enää jarruna.
Boris Johnson sanoi ( BBC 16.5.2016 ennen 23.6.-16 brexit-kansanäänestystä ) "Hitlerin ja Napoleonin epäonnistuneen Euroopan yhdistämisessä ja EU:n olevan yritys tehdä tämä vaivihkaa byrokraattisemmalla tavalla."
https://bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36295208
"EU:lla ei ole yhtä ainoaa auktoriteettia, jota kukaan kunnioittaisi tai ymmärtäisi ja se aiheuttaa tämän demokraattisen tyhjyyden."
EU-komission nykyinen johtajakin, `presidentti´, on ollut Saksan hallituksen ministerinä vuodesta 2005 alkaen.

----------------------------------------------------------------------------
Europuolueiden suhteen EU-jäsenmaiden kansalaisiin voisi katsoa olevan varsin olemattoman, europuolueilla ei ole "omaa" äänestäjäkuntaa, eikä ilmeisesti yksilöjäseniäkään?
EU-puolueilla ei liene ryhmäkuriakaan, jollaista ilman asiat Suomenkin eduskunnassa jumittuisivat, kukin edustaja äänestelisi vapaasti?
EU-jäsenmaiden kansalaiset eivät ilmeisestikään tunne "oman" europuolueensa toimintaperiaatteita, eikä ideologiaa?

---------------------------------------------------------------------------
Ja
EU:n jäsenvaltioksi tullessaan tuo valtio, esim. Britannia, oli samalla luopunut suuresta osasta itsemääräämisoikeuttaan, suuri jäsenmaa tietystikin vähemmän kuin pieni, mutta olisivatkohan Saksa ja Ranska `jyränneet´ Britannian ja siksi Brexit-ero?
Jonkinlainen jarruttava vaikutus Britannialla lienee kuitenkin ollut, vaaleilla valitsemattoman EU-komission Ursula von der Leyen julisti
Green Dealininkin vasta Brexitin ollessa jo varsin selvän, eikä Green Deal liene ollut edes esillä viimeisissä EUn-Britannian brexit-neuvotteluissa?
Tämä http://ulkopolitiikka.fi/lehti/4-2017/l ... at-puolet/ kirj. EU-liittovaltion hyvät puolet on kirjoitettu v. 2017, ennen
brexitin lopullista "kauppasopimusta". "EU on jo nyt lähes puhdasoppinen liittovaltio." Saksa-Ranska-ytimen ympärillä?

Suomen kannalta riskinä EU-liittovaltiossa sanotaan olevan sen, että enemmistö ja lähes kaikki EU-jäsenvaltiot ovat NATOnkin jäseniä,
Suomella ei olisi enää mahdollisuutta harjoittaa YYA-puolueettomuuden jälkeistä sotilaallisen liittoutumattomuuden politiikkaansa ja
Kremlin suuntaankaan ei voisi enää harjoittaa "kahdenvälisiä suhteita."

Olivatkohan englantilaiset väärässä, ainakaan Suomessa EU-komission toimista ja päätöksistä ei liiemmin kirjoitella, eikä keskustella -
ollaanko taas `lastu koskessa vai koskivene´?
Kivapuhe ei ole vihapuhetta, mutta toisaalta konsensuskaan ei asioita paljoa EU:ssakaan edistä?

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1416
Liittynyt: 04.03.13 22:09

Re: Globaalit väestöräjähdys ja ilmastonmuutos

"Leikkaamme päästöjä, emme (talous)kehitystä", sanoo Norjan öljy- ja energiaministeri Tina Bru Langskip-hankkeesta puhuessaan.

Usein meilläkin puhutaan ja kirjoitetaan ainoastaan, että fossiilisten käyttöä on leikattava ja ennen pitkää lopetettava kokonaan,
turpeen ja kivihiilen polttaminen Suomessa loppuu jne. Norjan öljy- ja energiaministeri Tina Bru puhuu hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista, Carbon Capture and Storage-projektista ( CCS ).
http://oedigital.com/news/481822-norway ... t-longship 21.9.2020

Norjan CCS:ään kuuluvat aluksi Norcem HeidelbergCement-tehtaan CO2:n sieppaus ja varastointi meren alle, 400 000 hiilidioksiditonnia vuosittain.
Northern Lights-hanke, jossa ovat mukana Equinor, Shell ja Total ja ehdollisesti Fortum Oslo Varme AS:n Klemetsrudin jätteenkäsittelylaitos,
http://fortum.com/media/26216/download jossa otetaan talteen 400 000 tonnia CO2:sta vuosittain käsiteltäessä sama määrä jätteitä, sekä tuotetaan sähköä ja lämpöä 160 000:lle oslolaisasunnolle.

Norjan hallitus on osoittanut CCS-hankkeelle rahoituksen ja toivoo EU:n osallistuvan CO2:n sieppaus- ja varastointihankkeeseen.
Rystad Energy: "Pelkästään Euroopassa on kymmenkunta isompaa hanketta CO2:n keräämiseen ja varastointiin; Pohjanmeren ympärillä Norjassa Northern Lights ja NorcemCement, Englannissa Acorn, Tanskassa ja Hollannissa Porthos-hanke, hiilidioksidi varastoitaisiin Hollannin rannikon edustalle Pohjanmeren alle. Hollannissa on myöskin vihreän vedyn tuotannon hanke tuuligeneraattorein merellä, Uniperkin näyttäisi osallistuvan projektiin.

Norjan parlamentti hyväksyi CCS-hankkeen tammikuussa 2021 ja 5,3,2021:
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/d ... id2837595/
Revontuli-projektissa hiilidioksidin varasto on 2600 m Pohjanmeren pinnan alla, tuohon yksittäiseen varastoon voidaan säilöä
1,5 miljoonaa CO2-tonnia vuodessa 25 vuoden ajan.

Norja leikkaa CO2-päästöjään tällä tavoin, sähköntuotanto maalla tuotetaan vesivoimalla ja energiaa taitaa riittää Suomeenkin saakka korvaamaan turpeen ja kivihiilenkin jättämää aukkoa sähkössä ja lämmössä.
Ilmasto- ja ympäristönsuojelijoille CCS-hanke ei näytä riittävän, vaaditaan Norjan öljyn- ja kaasuntuotannon lopettamista täysin.
Kaasua mennee Keski-Eurooppaankin.
Anita Margrethe Halvorssen, ex. Kolumbian yliopiston dosentti - opetti ilmastolakia ja -politiikkaa, ex. lakiasiain johta Norjan ilmasto- ja ympäristöministeriössä, mielipidekirjoitus 2.11.2020:
https://thebarentsobserver.com/en/opini ... te-dilemma
A.M.Halvorssen kirj. Norjan aloittaneen YK:n turvallisuusneuvostossa 2021 alusta ja olleen julkilausumassa vaatimassa enemmän ilmastonmuutoksen vastaisia toimia. Mutta Norjan toteutettava CCS-hanke ei näytä olevan kelvollinen, vaikka kirjoitetaan CCS:ssä pystyttävän keräämään ja varastoimaan 1000-kertaisesti Norjan hiilidioksidipäästöt.

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1416
Liittynyt: 04.03.13 22:09

Re: Globaalit väestöräjähdys ja ilmastonmuutos

Veikko I Palvo kirjoitti:
22.03.21 10:51

"Leikkaamme päästöjä, emme (talous)kehitystä", sanoo Norjan öljy- ja energiaministeri Tina Bru Langskip-hankkeesta puhuessaan.


Norjan hallitus on osoittanut CCS-hankkeelle rahoituksen ja toivoo EU:n osallistuvan CO2:n sieppaus- ja varastointihankkeeseen.

Rystad Energy: "Pelkästään Euroopassa on kymmenkunta isompaa hanketta CO2:n keräämiseen ja varastointiin; Pohjanmeren ympärillä Norjassa Northern Lights ja NorcemCement, Englannissa Acorn, Tanskassa ja Hollannissa Porthos-hanke, hiilidioksidi varastoitaisiin Hollannin rannikon edustalle Pohjanmeren alle. Hollannissa on myöskin vihreän vedyn tuotannon hanke tuuligeneraattorein merellä, Uniperkin näyttäisi osallistuvan projektiin.


Veikko Palvo

Porthos-hanke hiilidioksidin keräämisestä ja varastoinnista näyttää olevan Rotterdamin hanke v.2024 käyttöön otettavaksi suunniteltu , CO2-päästöt aiotaan puolittaa vuoteen 2030 mennessä, Antwerp@C -hanke on kehitteillä ja sille on haettu EU:n kehittämisrahastosta taloudellista tukea 102 miljoonaa €uroa. Norjan "Revontuli-kenttä" Pohjanmerellä näyttää olevan CO2:n loppusijoituspaikkana ja hankkeessa mukana ovat mm. öljy-yhtiöt Exxon ja Shell.
http://safety4sea.com/eu-to-support-new ... e-project/
Kenties Rotterdamin kautta ja sieltä laivoilla tai putkella Pohjanmerelle. Vetytalouskin näyttää olevan kytköksissä tähän CCS:äänkin.


USAssa on kehitteillä samanlaisia CO2:n keräämis- ja varastointihanke entisiin tyhjentyneisiin öljykenttiin, kuten Northern Lights´kin Pohjanmerellä.
http://bbc.com/future/article/20210310- ... apture-co2

"Hiilidioksidi pysyy ilmakehässä pitkään ja CO2-päästöt eivät ole maailmanlaajuisesti vähentyneet lainkaan" ja tuossa artikkelissa kirjoitetaan, että nyt 2021 päästöt ovat 36 gigatonnia vuodessa, 36 000 000 000 tonnia.
Ja arvellaan hiilidioksidin varastoinnin tarvittavan vuonna 2050 kaksinkertaistaa, sähköenergiaa arvioidaan tarvittavan noin kuudesosan maapallon energian 2021 kokonaismäärästä.

USAssa aiotaan yksinkertaisesti erottaa hiilidioksiditonneja ilmasta maaperään varastoitavaksi korvaamaan maaperästä pumpatun öljyn ja kaasun määriä.
Ja mitenkähän Antwerpenin satamassa hiilidioksidi kerätään laivoista ja lukuisista erilaisista maakohteista vai aiotaanko sielläkin erottaa CO2-tonnit suoraan yläpuolisesta ilmasta?

Veikko Palvo


lisätty 8.6.2021.:

Suomalainen menetelmä hiilidioksidin mineralisoimiseksi ( Carbon Capture and Storage [ CCS ] )

http://geologia.fi/2019/10/09/suomalain ... oimiseksi/

VP
Viimeksi muokannut Veikko I Palvo, 08.06.21 09:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.

Veikko I Palvo
Viestit: 1416
Liittynyt: 04.03.13 22:09

Re: Globaalit väestöräjähdys ja ilmastonmuutos

Maapallon ilmaston kirjoitetaan lämmenneen esiteollisesta ajasta 2,4 ast. F, tai 0,85 ast. C 130 vuodessa ja seurauksena olevan puhtaan juomaveden ja ruoan niukkuuden ja puutteenkin - nimenomaan ilmastonmuutoksesta johtuen, maapallon väestöräjähdystä ei useinkaan mainita.

Ilmastonmuutoksen sanotaan sanotaan aiheuttaneen Covid-19 koronapandemian, syy-seurausyhteyden sanotaan esiintyvän.

http://news-medical.net/health/Climate- ... ID-19.aspx
"Ilmastonmuutos vuosina 2030-2050 aiheuttaa 250 000 ylimääräistä kuolemaa vuosittain eli 2,5 miljoonaa lisäkuolemaa 10 vuodessa ja Covid-19 on aiheuttanut ( 1.2021 mennessä ) 2,3 miljoonaa lisäkuolemaa globaalisti."

"Ilmastonmuutoksen ja Covid-19 kaltaisten pandemioiden ja tartuntatautien aiheuttamien lisääntyvien kuolemien sanotaan olevan ehkäistävissä ehkäisemällä ilmastonmuutos maapallolla."

Covid-19-pandemian nopea ratkaisu on rokotus, mutta ilmaston lämpeneminen ei olekaan hetkessä " heti huomenna lopetettavissa " , eikä siihen edes EU:ssa pyritäkään, tavoitevuosiksi on asetettu v. 2030, 2050 ja 2100. Sopimus lämpötilan nousun rajaamisesta on kylläkin v. 2015 allekirjoitettu ja enimmäkseen kai ratifioitukin, mutta konkreettiset toimet ovat olemattomat päätellen jatkuvasti uutisoidusta maapallon lämpötilan noususta. Ja samaan aikaan sanotaan yhä pyrittävän Pariisi2015-sopimuksen alle 1,5 ja 2,0 ast.C lämpötilannousuun.
EU:n "green deal" ei maapallon laajuistesti paljoa vaikuta ja on ilmeisen epävarmaa, hyväksyykö EU:n ulkopuolinen maailma EU:n ilmastojohtajakseen, se merkitsisi myöskin maailmanlaajuisia uusia vihreitä kauppasopimuksia ja EU uhkaa jäädä omaksi suljetuksi vapaakauppa-alueekseen, jossa ainoastaan EU-maat käyvät kauppaa keskenään tullimuuriensa suojassa ja eristämänä EU:n protektionismissä?


Tai sitten EU:n olisi saatava muutetuksi WTO:n säännöt ja saatava G-20 :ssa määräävä ilmastojohtajan asema.

Edustaako EU:ta WTO:ssa EU-komitea ja/tai Eurooppa-neuvosto vaiko kukin EU-maa itseään?
===========================================================================
lisäys 27.5.2021:
Riadissa pidettiin G20 huippukokous 21-22.11.2020 ja EU:ta edustivat
http://consilium.europa.eu/fi/meetings/ ... /11/21-22/ Eurooppa Neuvoston puheenjohtaja Charles Michel ja
EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, kehotuksia ja ehdotuksia on tehty. EU-edustus WTO:ssakin lienee ENeuvostolla EKomissiolla.
Tässä 24.11.-20
http://balkangreenenergynews.com/no-g20 ... 5-degrees/ sanotaan heti Riadin G20-huippukokouksen jälkeen, ettei yksikään G20-maa ole konkreettisesti estämässä ilmaston lämpenemistä yli 1,5 ast.C ja ennustetaan maapallon ilmaston lämpenevän vuoteen 2100 mennessä 3,3 asteella.
Ja
täysin vastakkainen käsitys 14.12.-20,
https://die-gdi.de/en/the-current-colum ... rn-global/ "EUn Green Dealin on muututtava maailmanlaajuiseksi."
Venäjän vastustus WTOssa tuodaan esille ja sanotaan Brasilian ja Indonesian nimittävän globaaleja Green Deal-pyrkimyksiä uudeksi kolonialismiksi.
WTOhan perustettiin 1995 vuonna 1947 perustetun GATTin seuraajaksi. Suomi liittyi Gattiin 1950 ja WTO:hon 1995.

WTO: "Ilmastonmuutoksen toteutetut torjumistoimet eivät saa olla keino mielivaltaiseen tai perusteetottomaan syrjintään tai kansainvälisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen."
Ja toisaalta: "On pyrittävä poistamaan ympäristöä hyödyttävän kv-kaupan esteet," esim. tuuliturbiinien, biokaasun tuottamisen, metaanin keräämisjärjestelmien osalta.

WTO:n mukaan vuodesta 1950 maailmankauppa on kasvanut 27-kertaiseksi vuoteen 2006 - 5,5%:sta 20,5%:iin ja
samana aikana maailman BKT on kasvanut 8-kertaiseksi.

EU on tehnyt WTO:ssa esityksiä ja on keskusteltu ilmastonmuutoksen torjumisesta ja "hiilivuotoriskistä" EU:n ulkopuolelle / ulkopuolella:
http://wto.org/english/news_e/news21_e/ ... ar21_e.htm
WTO:n 12. ministerikokous ( MC 12 ) on v. 2021 lopulla ja COP26:lla ja MC12:lla näyttäisi olevan yhtymäkohtiakin?

Pariisi2015-ilmastosopimuksen allekirjoittaneet maat entisten Afrikan sademetsien alueella joutuisivat sitoutumaan myöskin BIOpolttoainepalmujen istuttamiseen, samoin mm. Indonesia ja Brasilia entisille sademetsäalueilleen.


Maapallon väkiluku on jo lähes 8,0 miljardia ihmistä ja kasvaa edelleen ainakin ja erityisesti Afrikassa ja väestöräjähdyksen voisi olettaa senkin olevan maailmanlaajuisten tartuntatautien ja pandemioitten syynä?
Tiheimmin asutuilla alueilla asuvat ihmiset ovat olleet alttiimpia saamaan covid-19 tartunnankin.
"vuonna 2020 690 miljoonaa ihmistä näkee nälkää joka päivä ja aliravittuja on nyt 60 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2014."
http://vtdigger.org/2021/01/29/plumb-po ... -problems/
"Nyt
2020 syntymämaan ulkopuolella asuu 260 miljoonaa ihmistä ja on ennustettu vuoteen 2050 mennessä lukumäärän tulevan olemaan
405 miljoonaa."
Monet poliittiset johtajamme sanovat jatkuvasti, että meidän on kasvatettava väestöämme, jos haluamme talouskasvua ja hyvinvointia ja ilman talouskasvua hyvinvointivaltiota ei pystyttäne rahoittamaan?
Joidenkin unelma menneisyyden onnellisen omavaraisen maatalousyhteiskunnan paluusta ei toteudu poliittisilla päätöksillä, eikä siihen pyrittäne missään päin maapalloa?

Veikko Palvo

Tapio Onnela
Viestit: 4903
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Re: Globaalit väestöräjähdys ja ilmastonmuutos

Veikko I Palvo kirjoitti:
21.05.21 19:37
Maapallon väkiluku on jo lähes 8,0 miljardia ihmistä ja kasvaa edelleen ainakin ja erityisesti Afrikassa ja väestöräjähdyksen voisi olettaa senkin olevan maailmanlaajuisten tartuntatautien ja pandemioitten syynä?
Epäilemättä väestötiheydellä on merkitystä tarttuvien tautien leviämisessä. Niiden synnyssä varmaankin esim. teholihatuotannolla ja kiinlaisilla eläintoreilla on myös varsin suuri osa.
Planeetan väestönkasvun osalta käytössäsi on vanhentunutta tietoa, tässä vähän uudempaa tutkimusta:


Edessä häämöttävä väestöräjähdys on sitkeä väärinkäsitys – maailman väkiluku voi pian alkaa kutistua, mutta riittääkö se pelastamaan planeetan ympäristökriiseiltä? (Yle, 18.7.2021)
“Meillä on kuin kiveen kirjoitettu käsitys siitä, että maailman väestö räjähtää ja se jatkuu, kunnes tuhoamme planeettamme", sanoo väestöennusteisiin perehtynyt kanadalainen tietokirjailija Darrell Bricker. "Data ei kerta kaikkiaan tue sitä.”
Vanhentuneesta käsityksestä tuli yleistietoa

Niitä, jotka näkevät maailmanlopun väestönkasvussa, Bricker kutsuu malthusianilaisiksi ennustajiksi.

Väestötieteilijä Thomas Malthus (1766–1834) päätteli, että ihmiskunnan lisääntyessä eksponentiaalisesti ruoantuotannon rajat tulevat väistämättä vastaan. Hän uskoi sen johtavan köyhyyteen, nälänhätään ja kulkutauteihin.

Väestöräjähdys-termi syntyi 1960-luvulla, kun ihmiskunta kasvoi ennätysnopeasti. Kasvua siivitti 1900-luvulla nopea vaurastumisen, hyvinvoinnin kasvu ja lääketieteen kehitys.

Stanfordin yliopiston väestötieteen professori Paul R. Ehrlichin varoitti kirjassaan The Population Bomb (1968), että ylikansoitus johtaisi ympäristökriiseihin, maailmanlaajuiseen nälänhätään ja mullistuksiin. Maailmassa oli tuolloin kolme miljardia ihmistä.

Darrell Brickerin mielestä käsitys hallitsemattomasta väestönkasvusta on nykytiedon valossa vanhentunut.

“Viralliset tahot ja populaarikulttuuri ovat ruokkineet vuosikymmeniä mielikuvaa siitä, että väestönkasvu on karannut käsistä. Mielikuvasta on tullut niin vahva, että siitä on joskus vaikea käydä edes keskustelua”, Bricker sanoo.

Kirjailija mainitsee yhtenä esimerkkinä suositun Avengers: Infinity War -elokuva (2018), jossa elokuvan pahis, Thanos, haluaa puolittaa ihmiskunnan tehdäkseen maailmasta paremman paikan.

Bricker haluaa kumota mielikuvat faktoilla. Sellainen on, että maailman väkiluvun kasvu on hidastunut jo 50 vuotta. Jos kehitys ei tee täyskäännöstä, se johtaa väestön pienenemiseen.

Veikko I Palvo
Viestit: 1416
Liittynyt: 04.03.13 22:09

Re: Globaalit väestöräjähdys ja ilmastonmuutos

Tapio Onnela kirjoitti:
28.07.21 18:09

“Meillä on kuin kiveen kirjoitettu käsitys siitä, että maailman väestö räjähtää ja se jatkuu, kunnes tuhoamme planeettamme", sanoo väestöennusteisiin perehtynyt kanadalainen tietokirjailija Darrell Bricker. "Data ei kerta kaikkiaan tue sitä.”
Vanhentuneesta käsityksestä tuli yleistietoa

Niitä, jotka näkevät maailmanlopun väestönkasvussa, Bricker kutsuu malthusianilaisiksi ennustajiksi.

Väestötieteilijä Thomas Malthus (1766–1834) päätteli, että ihmiskunnan lisääntyessä eksponentiaalisesti ruoantuotannon rajat tulevat väistämättä vastaan. Hän uskoi sen johtavan köyhyyteen, nälänhätään ja kulkutauteihin.Bricker haluaa kumota mielikuvat faktoilla. Sellainen on, että maailman väkiluvun kasvu on hidastunut jo 50 vuotta. Jos kehitys ei tee täyskäännöstä, se johtaa väestön pienenemiseen.


Silloin kun allekirjoittanut syntyi, maailmassa oli runsaat 2 miljardia ihmistä ja nyt on kohta 8 miljardia ja ihmisten määrä lisääntyy vuorokaudessa 200 000:lla, niin että se on kyllä väestöräjähdystä lähinnä eteläisellä pallonpuoliskolla.
YK:n uusimman ennusteen mukaan v. 2100 on maapallon väestöhuippu, 11 miljardia ihmistä ja kääntyykö väkiluvun kasvu sitten tai aikaisemmin laskuun vai ei lienee "datan tulkintakysymys", mistä Darrell Bricker´kin kirjoittaa.

Maatalouden vallankumous on tehnyt mahdolliseksi väestöräjähdyksen, lääkintäpalveluiden kehityksen ohella kehitysmaissa.
Onko "väestönkasvu viime vuosikymmeninä johtunut väestön ikääntymisestä" ja pieneneekö maapallon väkiluku sitten ikääntyneiden ihmisten kuoltua, näyttäisi olevan oma ennusteensa?

"Kasvun rajat" esitettiin 1972, jolloin ydinaseiden ja ydinvoimalaitosten vastainen rauhan liike syntyi Länsi-Saksassa ja energiewende- käsitettä alettiin käyttää 1970-luvun lopulla.
ÖKO-instituuttikin perustettiin 1977 ja nyt 2021 instituutteja ja ajatushautomoita on lukuisia ja "tiede sanoo niin"-termikin lienee syntynyt tällaisten tutkimuslaitosten toimesta?

Die Grunen edustajia pääsi 1983 L-Saksan liittopäivillekin ja 1991 yhdistyneessä Saksassa otettiin käyttöön uusiutuvan energian tuetkin ja
2007 asetettiin ilmastotavoitteet vuoteen 2020 mennessä ja 2011 Merkelin hallitus päätti sulkea Saksan ydinvoimalaitokset.
Vuonna 2017 Merkelin sanotaan menestyneen G20-kokouksessa, mutta "USA ei suostunut Saksan ilmastojohtajuuteen", kirjoitetaan
Energiewenden historiassa/ cleanenergywire 9.5.2019.
Vuonna 2018 uusiutuvat ohittivat kivihiilen Saksassa, kivi- ja ruskohiilen polttaminen lopetetaan oliko se nyt 2038 ja korvataan maakaasulla ja tuuli- ja aurinkoenergian lisärakentamisella.
"Tuulta ja aurinkoa" suunnitellaan varastoitavaksi vetynä ja hiilidioksidia suunnitellaan otettavaksi ilmasta ja varastoitavaksi mm. tyhjentyneisiin öljykenttiin. CarbonCaptureStoragen yhteydessä ei voine edes puhua hyötysuhteesta?

Vuoden 2019 joulukuussa Saksassa ilmastolaki ja EU-komission aiemmin pitkäaikainen Merkelin hallitusten ministeri esitti Green Dealin EU:lle.

EU on maailman toiseksi suurin talous, mutta paljonko EUn 7 %:n CO2-osuuden pieneneminen maailman päästöistä sitten vaikuttaa maapallonlaajuisesti?
Koronan seurauksena saksalaisyritykset näyttävät investoivan paljon Kiinaan, "koska sen talous toipuu Covid-19:sta nopeasti."
Kiinassa on Saksan kauppakamari AHK:n http://china.ahk.de mukaan 5000 toimivaa saksalaisyritystä ja liittokanslerikin on vieraillut Kiinassa jo 12 kertaa osoittaen Kiina-Saksa kauppasuhteiden merkityksen.
Kauppa näyttäisi ajavan ohi energiewenden ja ilmastonmuutoksen vastustamisen EU:ssa?

Veikko Palvo

Trilisser
Viestit: 502
Liittynyt: 24.04.06 17:03

Re: Globaalit väestöräjähdys ja ilmastonmuutos

Väestöräjähdys on suunnaton yleisongelma, sillä se vaikuttaa aivan kaikkeen. Jotkut pelkistävät sen pelkästään esimerkiksi ruuan riittävyyteen tai ilmastoon, mutta se on liian yksipuolista. Ylisuuresta väestöstä ei ole kenellekään mitään hyötyä, joten siltäkin pohjalta väestämäärän saattaminen järkevälle tasolle kannattaa.

Tapio Onnela viittasi aiemmin päästöihin per capita, mikä on suunnaton älyllinen virhe. Nimittäin maapallo ja ympäristö eivät välitä yhtään mitään päästöistä per capita vaan vain ja ainoastaan kokonaispäästöistä. Jos meillä on 200 litran astia, johon pumpataan vettä, niin 100 x 3 litraa tulvii yli, mutta 20 x 10 litraa ei.

Miksi sitten etenkin vasemmistolaiset ympäristöihmiset korostavat tuota capita-juttua? Asiahan on muuttunut lyhyehkössä ajassa radikaalisti. Itse muistan vielä hyvin 1980-luvun, jolloin liki jokainen aktiivinen ympäristöihminen painotti kehitysmaiden väestöräjähdyksen ehkäisyä tärkeimpänä ympäristösuojelullisena tekona ja tuettiin mm. yhden lapsen politiikkaa. Viime eduskuntavaalien edellä kysyin Vihreiden vaaliteltalla asiasta ja asenne oli muuttunut täysin ja toisteltiin joutavia koulutusfraaseja. Ajatus yhden lapsen politiikasta oli ko. teltan vihreille ihan kuin ulkoavaruudesta. Silloin myös edes Vihreitten äänestäjä ei olisi pitänyt afrikkalaisia heimokulttuureja läntisen kulttuurin veroisena, etenkään ympäristöasioissa.

Niin, miksi em. täydellinen kuperkeikka? Hyvä kysymys. Olisiko yksiselitys se, että "vanhan ajan" ympäristöihmiset olivat sellaista väkeä, jotka tunsivat luonnon henkilökohtaisesti verrattuna nykyisiin vahvasti kaupunkilaistaustaisiin, jotka eivät osaa sytyttää edes nuotiota tai käyttää kirvestä. Ts. käytännön väki vs. teoreetikot.

Samaten tyttöjen koulutukseen vetoaminen on virhe. Joissain kulttuureissa lisääntyminen on silti hillitöntä, toisissa ei. Valaistaanpa ihan omasta suvusta. Äidilläni on/oli 12 sisarusta, isälläni 6. Mutta vanhemmillani ja heidän sisaruksillaan on enintään 2 lasta ja osalla ei yhtään. Ja kuitenkin molempien tapauksessa naisten koulutus ei ole käytännössäyvtään korkeampi kuin heidän äidillään oli. Tapahtui siis aivan mullistava lapsiluvun aleneminen ilman naisten lisäkoulutusta.

Absurdeintahan tässä on se, että nykyiset ympäristöaktivisteiksi itseään tituleeraavat suomalaiset ihailevat maita kuten Saksa, joissa metsät on pitkälti lanattu aikoja sitten ja joissa viidakko on asvalttiviidakkoa. Mutta, onko sittenkin kyse siitä kommunistis-utopistisesta fanatismista, jossa Osmo Jussilan Neuvostoliiton tragedia mukaan haaveiltaan ihmisen ja luonnon yhteyden täydellistä katkaisemisesta asuttamalla ihmiset kokonaan keinomateriaaleista rakennettuihin kaupunkeihin, joissa ei kasva yhtään mitään elollista ja ruokakin saadaan erilaisista automaateista.

Tapio Onnela
Viestit: 4903
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Re: Globaalit väestöräjähdys ja ilmastonmuutos

Trilisser kirjoitti:
14.06.22 20:40
Väestöräjähdys on suunnaton yleisongelma, sillä se vaikuttaa aivan kaikkeen. Jotkut pelkistävät sen pelkästään esimerkiksi ruuan riittävyyteen tai ilmastoon, mutta se on liian yksipuolista. Ylisuuresta väestöstä ei ole kenellekään mitään hyötyä, joten siltäkin pohjalta väestämäärän saattaminen järkevälle tasolle kannattaa.
Tämä oli siis nimimerkki Trilisserin arvio, josta saisi sen käsityksen, että väestö jatkuvasti kasvaisi.

Tässä vertaisarvioidussa Prof. C. Murrayn tutkimuksessa päädytään erilaiseen johtopäätökseen
”Maailman väestö saavuttaa huippunsa, 9,7 miljardia ihmistä, vuonna 2064 ja laskee 8,8 miljardiin vuosisadan loppuun mennessä, kertoo The Lancet -lehden heinäkuussa julkaistu Global population 2100 -ennuste.

Kiinan ja Intian kaltaisissa väkirikkaimmissa maissa työikäinen väestö vähenee niin dramaattisesti, että se haittaa talouskasvua ja voi johtaa arvaamattomiin muutoksiin globaaleissa valtasuhteissa.

Prof. C. Murray esittää arvelunaan pohjoisen pallonpuoliskon teollisuusmaiden kokevan joskus tulevaisuudessa työvoimapulaa ja filippiiiläisistä hoitajistakin on jo nyt EU:ssa kuulemma miljoonan filippiiniläishoitajan pula.

The Lancetissa julkaistu vertaisarvioitu tutkimus. Löydätkö perusteita kiistää Lancetissa julkaistut tutkimustulokset?

Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study https://www.thelancet.com/article/S0140 ... 2/fulltext
Parhaita puheenvuoroaja väestönkasvusta ja sen yhteydestä äärimmäiseen köyhyyteen on kyllä tämä Hans Roslingin esittämä: DON'T PANIC — Hans Rosling showing the facts about population
[/quote]
Myös YK muutti väestöennusteita
THE UNITED NATIONS is the world’s most important watcher of human tides. Its demographers have a good record of predicting global population change, although they have made mistakes about individual countries. So it is worth paying attention when the UN revises its figures, as it does every few years. The latest bulletin is especially surprising.
Recent revisions have sent the projected global population upwards. The one released on June 17th cuts it back. The UN now thinks the world will contain a little over 9.7bn people in 2050 and just under 10.9bn in 2100. The first figure is 37m lower than the UN forecast two years ago. The latter is 309m lower—almost an America’s worth of people revised away.
Birth rates are falling faster than expected in some developing countries.
The UN revises down its population forecasts (The Economist 22.6.2019)
Kuva
Jokainen voi sitten itse valita kumpaa kantaa mieluummin uskoo.
Päästöt per capita on tietysti oikeudenmukaisuuskysymys. Miksi meidän rikkaissa maissa asuvien pitäisi voida kuormittaa planeettaa enemmän kuin köyhien?

Trilisser
Viestit: 502
Liittynyt: 24.04.06 17:03

Re: Globaalit väestöräjähdys ja ilmastonmuutos

Miksikö rikkaat maat saisivat kuluttaa enemmän kuin köyhät? No esimerkiksi siksi, että osa rikkaista maista sijaitsee sellaisella alueella, jossa asuntojen lämmittäminen on välttämätöntä, kun taas suurin osa köyhistä maista on alueella, jossa ei tarvitse lämmittää.

Toiseksi, rikkaat maat ovat rikastuneet kehittymällä tieteellisteknillisesti ja rationaalisesti. Ja köyhät maat ovat keskittyneet sikiämään, tverkkaamaan, taikauskoisuuteen ml. islam ja ylipäätään ylläpitämään köyhyyttä edistäviä kulttuurisia piirteitään. He ovat itse valinneet köyhyyden tien. Montako tieteen Nobelia on myönnetty kehitysmaalaiselle kehitysmaalaisen koulun käyneelle? Ei yhtään. Loistava vertailuesimerkki on Norja vs. Nigeria. Öljytuloja kummallakin valtavasti, mutta toisessa tulot on sijoitettu järkevästi, toisessa kehitysmaakulttuurin tavalla.

Köyhät kehitysmaat ovat köyhiä kehitysmaita, koska niiden väestö on älyllisesti kykenemättömiä parempaan. Tämä oli myös Tatu Vanhasen tutkimustulos.

Palaa sivulle “Puheenvuoroja historiasta”