Tapio Onnela
Posts: 4819
Joined: 13.09.05 12:40
Contact: Website

Oulun yliopisto siirtyy kokonaan sähköisiin opinnäytteisiin

04.04.12 12:28


Kuva: Oulun yliopiston graduja

Oulun yliopistossa siirrytään syksyllä opinnäytetöiden julkaisemisessa sähköiseen järjestelmään, jossa graduja ja väitöskirjoja julkaistaan ainoastaan sähköisessä muodossa. Perinteisen nahkakantisen gradun saa vain erikseen tilaamalla.


Oulun yliopistossa käyttöön otettava eGradu on opinnäytetöiden syöttöjärjestelmä ja julkaisuarkisto, johon liitetään jo olemassa olevia järjestelmiä, kuten plagioinnintunnistusohjelma Urkund ja opintosuorituksia taltioivat Oodi. Opinnäytetyöt tullaan julkaisemaan Jultika-käyttöliittymässä, jossa julkaistaan jo nyt yliopiston väitöskirjat.


Kuva: Kai Skiftesvik Oulun yliopisto

Oulun yliopiston Hermes -tiedote kertoo, että:
”Sähköiseen muotoon siirtyminen karsii huomattavasti päällekkäistä kirjaamista ja tulostamista ja säästää tällöin vaivaa sekä opiskelijalta että henkilöstöltä. Päällekkäisten työprosessien karsiminen tuo myös kustannus- ja työaikasäästöjä.”

Gradujen ja diplomitöiden sähköiseen julkaisuun ja arkistointiin tähtäävä eGradu-hanke alkoi Oulun yliopistossa keväällä 2011 ja on edennyt viimeistelyvaiheeseen. Liittymään ollaan luomassa visuaalista ilmettä, ja kesän aikana on tarkoitus julkaista koulutusmateriaalia. Valmis liittymä otetaan käyttöön syksyllä 2012.

Lisätietoja:

Uula Neitola: eGradu karsii päällekkäisyyksiä
***

Return to “Uutisia historiasta: arkisto”