Tapio Onnela
Viestit: 4903
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Ihmeitä kulttuurimatkailun ja kouluopetuksen käyttöön

Vuoden 2015 alussa käynnistynyt MIRACLE -hanke tekee yhdistetyn todellisuuden teknologiaa hyödyntäviä sovelluksia kulttuurimatkailuun ja luokkahuoneen ulkopuolella oppimiseen. Tavoitteena on synnyttää matkailukohteiden vetovoimaa parantavia sovelluksia ja uutta liiketoimintaa asiantuntijoiden ja yritysten yhteistyönä. Hanke kehittää keinoja auttaa koulun ulkopuolella tapahtuvaa opetusta. Näin voitaisiin helpottaa siirtymistä opettajan johtamasta opetuksesta itseohjautuvan oppimisen suuntaan.

MIRACLE perustuu kahden vuoden aikana toteutettuun Futuristic history-hankkeeseen, joka laati muun muassa Pyhän Hengen kirkkoa esittelevän sovelluksen tablettitietokoneille. Pyhän Hengen kirkon lisäksi hanke toteutti sovelluksen myös Luostarinmäen käsityöläismuseolle, sekä Askaisen Louhisaaresta


Kuva: Kuva Louhisaaren kartanosta tehdystä sovelluksesta

MIRACLE-hankkeessa (Mixed Reality Applications for Culture and Learning Experiences) ovat tutkimusosapuolina mukana Turun yliopiston Technology Research Center ja historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, VTT, Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksikkö sekä Helsingin yliopiston tiedekeskuspedagogiikan tutkimusyksikkö.
– Kilpailu ihmisten ajasta on kovaa, ja siinä menestyäkseen esimerkiksi erilaisten kulttuurimatkailukohteiden pitää pystyä tarjoamaan yleisöä kiinnostavia elämyksiä, toteaa MIRACLE-hankkeen vastuullinen johtaja Teijo Lehtonen Turun yliopiston Technology Research Centeristä.
– Yhdistetyn todellisuuden teknologiat, eli lisätty todellisuus tai lisäketodellisuus sekä virtuaalitodellisuus, ovat yksi keino houkuttelevien elämysten aikaansaamiseksi. Matkailija voi vaikkapa kokea siirtyvänsä toiseen aikakauteen ja myös oppia paljon siitä, millaista elämä tuolloin oli, Lehtonen lisää.
MIRACLE-hanke jatkaa tutkimusta, joka alkoi kahden edellisen vuoden aikana toteutetussa Futuristic History -hankkeessa. MIRACLE pyrkii paitsi luomaan edellytyksiä sovellusten kehittämiseen kohtuullisin kustannuksin, myös tarjoamaan yrityksille konkreettisia apuneuvoja. Tavoitteena on laatia käsikirja, joka auttaa eri alojen ammattilaisia toimimaan yhdessä, sekä työkalupakki, josta löytyy sopivat välineet tehokkaaseen sovelluskehitykseen.
– Erityisesti pienemmille toimijoille nykyisin menetelmin kehitetyt sovellukset voivat olla aivan liian kalliita. Kehittämällä työkaluja ja menetelmiä, joilla voidaan tuottaa hyvälaatuisia sovelluksia riittävän edullisesti, parannamme näiden mahdollisuuksia pärjätä markkinoilla, ja luomme samalla markkinoita sovelluksia toteuttaville yrityksille, Lehtonen kertoo.
Oppimista koulun seinien ulkopuolella

Uusi teknologia on osoittautunut tehokkaaksi myös paikan päällä oppimisessa eli koulun ulkopuolella tapahtuvassa opetuksessa, mikä merkitsee siirtymistä opettajan johtamasta opetuksesta oppilaiden itse ohjaaman oppimisen suuntaan. Tämä aihepiiri kuuluu myös MIRACLE-hankkeen tutkimusalueeseen.

Vuoden 2016 loppuun jatkuvan MIRACLE-hankkeen päärahoittaja on Tekes, ja siihen osallistuu joukko yrityksiä ja julkisia toimijoita, jotka tuovat hankkeisiin osan rahoitusta sekä osaamista eri alueilta. Yhteistyökumppaneita ovat Amos Andersonin taidemuseo, Auto- ja tiemuseo Mobilia, Bryggman-säätiö, KOy Casagrandentalo, EnkeliGroup Oy, Kemianteollisuus ry, Kilt Oy, Kirkkohallitus, Lounaispaikka, Matkailun edistämiskeskus, Merikeskus Vellamo, Museovirasto, Muuritutkimus ky, Suomen Ilmailumuseo, Tekniikan museo, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Turun museokeskus, museokeskus Vapriikki ja Vucom.

Lähde: Turun yliopiston tiedote 19.1.2015

* Agricolassa aiemmin: Mobiilisovelluksella 1500-luvun Pyhän Hengen kirkkoon

* Futuristic History -hanke
Hankkeen sovellukset:
* Pyhän Hengen kirkko
* Luostarinmäen käsityöläismuseo
* Askaisen Louhisaari

Palaa sivulle “Uutisia historiasta: arkisto”