Veikko I Palvo
Viestit: 1136
Liittynyt: 04.03.13 23:09

Kriisinhallintaa Kongossa

06.08.15 14:41

Luin David Van Reybrouck´n kirjan Kongo, siirtomaakaudelta siinä ei liene uutta tietoa, kuten tässä http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- ... hp?id=3439 todetaan.
Kongon itsenäisyyden aikakin kirjassa on mielenkiintoista luettavaa, Van Reybrouck kirjoittaa Kongon 1960 - 1965 pirstoutuneen, käytiin sisällissotaa, etnisiä vainoja,
kaksi vallankaappausta, kolme kapinaa ja kuusi valtionpäämiestä.
YKn pääsihteeri Dag Hammarskjöld kuoli hänkin Kongossa.

"Kongon ensimmäinen tasavalta oli ajanjakso, jona kaikki mikä voi mennä vikaan, todellakin meni vikaan." "Poliittisella ja sotilaallisella tasolla Kongo vajosi totaaliseen, selvittämättömään kaaokseen, taloudellisella tasolla tilanne oli yksioikoisempi, se kehittyi huonosta pahempaan."
Presidenttinä oli Kasa-Vubu ja pää- ja puolustusministerinä Patrice Lumumba 2½ kuukauden ajan, sihteerinään kersantti Joseph Désiré Mobutu.
Kasa-Vubu ja Lumumba pyysivät apua lännestä ja sitten Hrushtshovin NLlta ja Kasa-Vubu erotti Lumumban ja Lumumba erotti presidentin.
Mobutu puolestaan teki 14.9 ensimmäisen vallankaappauksensa ja
Lumumba asetettiin kotiarestiin ja Katangan presidentti Moise Tshombe oli läsnä Lumumban teloituksessa 17.1.1961.

s. 321: "Lumumbasta kasvoi kädenkäänteessä siirtomaavallan hajoamisen marttyyri, kaikkien maailman sorrettujen sankari, jumalattoman kommunismin pyhimys.
Tämä asema oli pikemminkin hänen karmean loppunsa kuin poliittisten saavutusten ansiota. Lumumban ansioluettelo oli kömmähdysten ja väärinarviointien suma."
Sisällissota jatkui.
Che Guevarakin yritti 1965 kolmen kuukauden ajan tehdä vallankumousta Itä-Kongosta käsin, mutta ei siitä mitään tullut ja Che lähti pettyneenä Tansanian Dar es Salaamiin kirjoittamaan muistelmia epäonnistumisestaan Kongossa.
Mobutu
teki 24.11.1965 toisen vallankaappauksen ja pysyi vallassa vuoteen 1997.

Ja Zairen talous kehittyi edelleen "huonosta pahempaan" suuntaan.
Suuri Afrikan sotakin alkoi ja 1999 YK aloitti Van Breybrouckin mukaan kalleimman rauhanturvaoperaationsa, Monuc´n, viitenä vuotena yli miljardi $:a vuodessa maksavan.
Vuonna 2006 järjestettyjen vaalien sanotaan maksaneen lähes 500 miljoonaa $:a ja
vaaleja valvomassa oli EUn EUFOR-kriisinhallintaoperaatiossa http://fi.wikipedia.org/wiki/EUFOR_RD_Congo 14 suomalaistakin.

D. Van B. kirj. Kongon asukaskohtaisen bruttokansantuotteen olleen 1960 Kongon itsenäistyessä 450 $ ja vuonna 2000 bkt oli pudonnut 80 $:iin ja vuonna 2009
bkt oli 200 $/kongolainen.
Siirtomaa-aikana bkt on jakautunut epätasaisesti ja sama näyttää jatkuneen Kongon itsenäisyydenkin aikana, siirtomaa-ajan bkt:n saavuttaminen näyttäisi olevan toivottoman kaukana?

Syyskuussa 2007 nykyhallinto teki megasopimuksen Kiinan kanssa kaivosinfrastruktuurin, teiden, rautateiden, asuintalojen, sairaaloiden, poliklinikkojen, vesivoimaloiden, yliopistojen jne. rakentamisesta. Kiina maksaa ennakkona suururakat ja D.Van B. kirj. "presidentti Kabilan ollen tavattoman iloinen,
Kongosta tulisi rakennustyömaa, jollainen se ei ole 1950-luvun jälkeen ollut."
"Länsimaissa sopimus esiteltiin monesti Kiinan myöntämänä "lainana", kun todellisuudessa kyse oli vaihtokaupasta; malmeja infrastruktuurista."
"Uuskolonialismia! Uusi scramble for Africa!" Olisikohan noin?


siv.: 380-381 David Van Reybrouck kirj.: "Säteilevä Mobutu oli 5.6.1978 kutsunut joukon ystäviä ja toimittajia todistamaan jälleen uutta tempausta, raketin laukaisemista Zairen maaperältä." Shaba 3.-testilaukaisu https://www.youtube.com/watch?v=_5pJpd9Vi_U kuitenkin epäonnistui.
Kiinan
vahvalla kehitysmaa-avulla https://www.youtube.com/watch?v=aTd3P4m4Pzk satelliitin laukaisu kiertoradalleen näyttää nyt onnistuneen Nigerian avaruusohjelmassa.
Vuosina 2000 - 2011 OECD-maiden kehitysrahoituksen Afrikkaan sanotaan olleen
noin 400 miljardia $:a ja Kiinan kehitysmaarahoituksen noin 75 miljardia $.
Apujen sanotaan täydentävän toisiaan Kiinan rakentaessa infrastruktuuria Afrikan maissa ja länsimaiden avun painopiste on koulutuksessa ja terveydenhuollossa.

Kiinan kehitysavusta, http://china.aiddata.org mm. Tansaniasta ja Kongosta löytyvät Kiinan apukohteet melkoisen yksityiskohtaisestikin esitettynä.

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1136
Liittynyt: 04.03.13 23:09

Re: Kriisinhallintaa Kongossa

12.08.15 14:18

Usein sanotaan siirtomaarajojen Afrikassa olevan etnisiä rajoja noudattamattomia ja mielivaltaisesti vedettyjä ja että ne siksi aiheuttavat poliittista epävakautta ja
sisällissotia.
Tämän http://www.easterncongo.org/about-drc/h ... e-conflict mukaan
Kongossa on yli 250 etnistä ryhmää ja 240 kieltä. Lingala-kielikin näyttää kehittyneen siirtomaa-aikana ja ranska on tekniikan ja kaupan kielenä edelleenkin.
( Ranskankielisiä Afrikassa on noin 100 miljoonaa )
Näyttää siltä, ettei Kongonkaan rajoja haluta muuttaa, mutta Itä-Kongossa on n. 20 v. vallinnut sotatila.
David van Reybrouck kirjoittaa kyseessä olevan "ryöstelytalouden."

"Sodasta tuli lyhyesti sanoen kiintoisa taloudellinen vaihtoehto" Itä-Kongossa.
"Miksi siis tehdä loppu niin houkuttelevasta bisneksestä"? Lapsisotilaatkin olivat halpoja.
"Uganda ja Ruanda taistelivat kuin hyeena saaliista ja kaksi miljoonaa siviiliä lähti pakoon kohti ei mitään." ( Itä-Kongoon )
Esim. kullan vienti Ugandasta nousi vuosina 1999 ja 2000 90-95 miljoonaan $:iin. Uganda vei samaan aikaan vuosittain 29 miljoonan $:n arvosta kultaa. "Se on paljon ottaen huomioon, ettei kummallakaan maalla ole merkittävää kullantuotantoa."
Ja
"sotatalous" näyttää jatkuvan yhä, vaikka tansanialaisetkin rauhanturvaajat http://mgafrica.com/article/2015-02-02- ... dlr-rebels ovat yrittäneet tilannetta rauhoitella. Taisteluita pakoon lienee siirrytty Tansaniankin puolelle?

Ennen EUFORinkin organisoimia Kongon vaaleja, joissa presidentti tuli uudelleenvalituksi "Kabila myönsi itselleen ( =pres.hallinnolle ) kahdeksan kertaa niin suuren määrärahan kuin terveyssektorille koska ymmärsi, että terveydenhoitoon tulisi kyllä varoja ulkomailta. Sama koski opetusta ja maataloutta: ne olivat kansainvälisten lahjoittajien lempikohteita:"
"Useiden satojen kansalaisjärjestöjen apu oli vaikuttavaa, mutta sillä oli seurauksensa. Virkakoneistossa rehoittavan korruption vuoksi monet järjestöt pysyivät mieluiten vastaanottajamaassakin hallituksesta riippumattomina ja tekivät yhteistyötä ainoastaan paikallisten kumppanien kanssa."
"Ymmärrettävää, mutta ei omiaan palauttamaan luottamusta esivallan ja väestön välille. Lisäksi sisään virtaava ulkomaalainen raha loi jotain sellaista kuin
´apuriippuvuus`, kongolaiset alkoivat epäillä kykyään selviytyä omin päin,"
Van Reybrouck kirjoittaa.
Mutta aiheutuukohan Itä-Kongon ja Ruandan suunnan sotatila tosiaankaan "siirtomaa-ajan mielivaltaisista rajanvedoista"?

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1136
Liittynyt: 04.03.13 23:09

Re: Kriisinhallintaa Kongossa

23.08.15 20:04

David van Reybrouck sanoo Mobutun kukistumisen alkaneen Ruandan 1994 kansanmurhasta Mobutun yrittäessä 1996 häätää kaikki tutsit Zairesta.
Itä-Kongossa syttyi sota leviten muuallekin Zaireen ja Mobutu pakeni maasta 1997.
YKn kallein rauhanturvaoperaatio Monuc alkoi 1999 laajentuen 16 500 rauhanturvaajan vahvuiseksi, operaation nimi muutettiin 2010 Monusco´ksi.
Kongon
2006 vaaleja oli turvaamassa EUFOR-operaatiokin, mutta "Ensi kertaa historiassa Euroopan unioni esiintyi sotilaallisesti, ja nähtiin jotain sellaista kuin eurooppalainen armeija. YKn hyväksymänä ensisijaisesti ranskalaiset kommandojoukot rauhoittivat Bunian kaupungin niin sanotulla operaatio Artémis´lla 2003."
Itä-Kongon
Buniassa näyttää olleen 80 sotilasta Ruotsin Särskilda Skyddsgruppenistakin "rauhoittelemassa" lendu- ja/tai hema-heimoisia https://en.wikipedia.org/wiki/Ituri_conflict itäisessä Kongossa ja alueella näyttäisi yhä olevan myöskin hutuja ja tutseja.
Ja van Reybrouckin sanoin: "ryöstelytalous" näyttäisi jatkuvan, pienempimuotoisena?
EUkin
haluaa kouluttaa kongolaisia sotilaita kykeneviksi huolehtimaan alueellisesta koskemattomuudesta, turvallisuudesta ja paikallisten siviilien suojelemisesta
EUSEC RD Kongo http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and ... dex_en.htm ja EUPOL-kriisinhallintaoperaatioissa.
Nuo EUn operaatiot ovat kuitenkin koulutusoperaatioita, kuten mm. 2014-2015 toteutettu n. 100 miljoonan €:n EUBAM Libyan rajojen turvallisuuden kehittämiseksi.
EUhun muuton painopiste näyttäisikin siirtyneen Kreikan ja Balkanin suunnalle?
Saksan ulkoministeri Thomas de Maiziere esitti 28.8.15 EUn varoin Turkkiin perustettavaksi pakolaisleirin, jossa turvapaikkahakemukset käsiteltäisiin.
Turkki
pystyy turvaamaan rajansa ja on sallinut Syyrian pakolaisten tulla alueelleen, mutta
toisin on Itä-Kongossa.
UNHCR:n laskelmien mukaan sisäisiä pakolaisia on 3,9 miljoonaa ja lukuun sisältyy 0,9 - 1,0 miljoonaa paluumuuttajaa. Ruandasta Kongoon paenneita on 100-130 000 ja Kongosta pois paenneita n. 400 000.
David van Reybrouck
kirj. s. 540.: "Jos Ruanda on ylimilitarisoitunut, Kongo on jäänyt alimilitarisoituneeksi. Edelleenkin sen taistelujoukot ovat enemmän henkimaailman ilmiö kuin todellisuutta. Ja se näkyy. FARDC ei tarjoa vastusta ugandalaisen kapinallisjohtajan Joseph Konyn Lord´s Resistance Armylle, joka tuottaa pelkoa koillisessa, saati että se pystyisi kunnolla puolustamaan valtakunnan 7000 km pitkää maarajaa. Ja näin silloin, kun jännitys kiristyy Ugandan kanssa Albertjärven öljystä,
Ruandan kanssa Kivujärven metaanikaasusta ja ennen kaikkea Angolan kanssa Atlantin valtameren öljykentistä - kärjistyen välillä kahakoiksi.
Armeija ei pysty edes varmistamaan Kongon sisäistä järjestystä. Presidentti Kabila voisi armeijan avulla käyttää enemmän vaikutusvaltaa, mutta kun armeijaa ei ole, ei hänen tarvitse pelätä sotilasvallankaappausta."

EU on yrittänyt auttaa Kongon armeijaa EUSEC-koulutusoperaatiolla ja EUPOLissa
tuli kouluttaa 1000 poliisia.
Mutta kun EUn tilintarkastajat yrittivät 2012 löytää noita 1000:tta kongolaispoliisia, https://euobserver.com/economic/121637 heitä ei havaittukaan ja 1,9 miljardin kehitysavustakin 2003 - 2011 eu-tilintarkastajat totesivat vähintään 1 miljardin menneen "kankkulan kaivoon."

EU-apua annetaan kohdemaissa ja 2008-2013 584 miljoonaa Kongolle Euroopan kehitysrahastosta, kokonaisapu 22,682 miljardia € ja lisäksi Euroopan investointipankin lainat ja apu EUn vuosibudjeteista.
EKRn kehitysapu Afrikalle, Karibian ja Tyynenmeren alueelle vuosille 2014 - 2020 on 30,506 miljardia € ja Suomen osuus siitä on
1,51 %:a = 460 362999 €uroa.
Ja tuon lisäksi EUn
humanitaarinen hätäapu on maailman suurinta, noin puolet kaikesta avusta.

EUn tilintarkastajat sanoivat 2012 Kongossa poliittisen myötävaikutuksen puuttumisen, petosten ja korruption kadottaneen yli puolet kehitysavusta.
Mobutun valtakausi Kongo/Zairessa on julistettu täysin epädemokraattiseksi ja epäonnistuneeksi, mutta onkohan se yksioikoinen totuus? Kongossa ei ainakaan sodittu
ja ehkäpä jonkinlainen diktatuuri olisi tehokkaampi hallintomalli?
Järjestetäänhän
Kongossa tosin nyt vaalejakin, mutta miten lienee demokratian laita?

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1136
Liittynyt: 04.03.13 23:09

Re: Kriisinhallintaa Kongossa

30.08.15 00:56

Kongollakin näyttää olevan maahanmuuton aiheuttama ongelma http://www.aljazeera.com/indepth/featur ... 38105.html Kinshasan suunnalla, 47815 angolalaista ei halua palata Angolaan.
Jotkut sanovat kotiutuneensa Kongoon, joku on naimisissa kongolaisen kanssa, joku sanoo olevan samantekevää missä maassa kärsii köyhyydesta ja jotkut pelkäävät heitä vainottavan Angolassa.
Ehkäpä Kongoon paenneiden joukossa on Mobutun tukeman UNITAN kannattajia ja se hävisi Angolan sisällissodassa 50000 kuubalaisenkin sotilaan tukemalle MPLAlle, joka on nyt vallassa Angolassa.
Kongo poisti 2012 Angolasta tulleilta pakolaisaseman, koska olot Angolassa olivat rauhoittuneet ja angolalaisilla Kongossa ei enää ole Geneven 1951 sopimuksen suojaakaan.
Angolalaiset Länsi-Kongossa eivät ilmeisesti tarvitsekaan enää pakolaisasemaa, koska YKaan ei näytä sellaista antaneen. Kongo on turvallinen maa?

Veikko Palvo

Palaa sivulle “Puheenvuoroja historiasta”