Emma-Liisa
Viestit: 4990
Liittynyt: 30.01.07 18:25

SS:n, Wehrmachtin ja paikallisten osuus holakaustissa

11.12.15 23:22

Aloitan uuden ketjun aiheista, joita on jo sivuttu ketjussa Kansallisosialismin valtaannousun ajoilta.

Timothy Snyder kertoo Mustassa maaassa Wehrmahtin osallisuudesta näin:
(s. 205) ”Kun tarjolla oli vähemmän paikallista yhteistyötä, Valko-Venäjällä toimiva SS käytännössä värväsi avukseen Saksan armeijan. Kun neuvostokansalaisia saattoi värvätä bolsevikkien ja juutalaisten yhtäläisyyden varjolla, Saksan armeijan upseerit hyväksyivät loogisen sovelluksen, jossa juutalaiset, bolsevikit ja partisaanit muodostivat kolmannen asteen yhtälön. Jos juutalaiset olivat bolsevikkeja, silloin poliittisesti ajatteleva paikallinen saattoi osallistua tappamiseen todistaakseen, ettei ollut bolsevikki (ja hyötyäkseen kuolleen juutalaisen omaisuudesta). Jos juutalaiset olivat partisaaneja, silloin saksalaiset upseerit saattoivat haluta heidän kuolemaansa kyetäkseen käymään puhdasta ja voitokasta sotaa. Armeija, joka ei voinut varastaa kovin paljon kiinteää omaisuutta, oivalsi myös, että juutalaisten tappaminen ja se, että sallittiin paikallisten ottaa heidän omaisuutensa, oli eräänlaista sosiaalipolitiikkaa. Saksan 354. jalkaväkidivisioonan kolmannen pataljoonan sotilaat valitsivat 18. syyskuuta 1941 juutalaisten tappopaikaksi Krupkin kylän Minskistä ja saattoivat heidät siellä odottavan SS:n eteen. Eräs sotilas, oletetusti itsekin isä, antoi yhden juutalaisen äidin astua hetkeksi sivuun jonosta vetämään pienen poikansa housut ylös.
Kappaleen lähteenä on Waitman Wade Beorn: Maching into Darkness. The Wehrmacht and the Holocaustin in Belarus, s. 73.
(s. 205) ”Ei mennyt kauan, ennen kuin saksalaiset sotilaat murhasivat juutalaisia Valko-Venäjällä ilman sotilaiden apua. Mahiljoussa, minne Keskustan armeijaryhmä oli perustanut päämajansa, pidettiin konferenssi, jossa Nebe ja alueen Korkeampi poliisi- ja SS-johtaja Erich von dem Baden-Zelewski esitelmöivät armeijan upseerit esitelmöivät armeijan upseereille partisaanisodasta. He jopa järjestivät demonstraation. Eräässä kylässä, jossa ei mitään partisaaneja ollut, saksalaiset tappoivat kolmekymmentäkolme juutalaista, useimmat näistä naisia. Viestiä oli vaikea olla huomaamatta. Armeijan upseerit suhtautuivat 24.-25. syyskuuta pidetyn konferenssin oppeihin hyvin eri tavoin. Mutta kyllin monet olivat niin halukkaita kohtelemaan juutalaisia partisaaneja, että armeijan toimintatapa näytti muuttuvan.”
Lähteenä edelleen Beorn: Marching into Darkness, s 97.

Sen jälkeen kerrotaan Operaatio Taifuunista, jolla oli seurauksia Valko-Venäjän juutalaisille.
(s. 206) ”Lokakuun 2. ja 3. päivänä Mahiljousta tuli ensimmäinen Valko-Venäjän suurehko kaupunki, jonka kaikki juutalaiset. Vaikka Saksan armeija eteni itään valtavan lukuisana joukkona, saksalaiset esittivät tekonsa puolustuksellisena. Mahiljoun vauvojen tappaminen tapahtui, kuten eräs saksalainen (itävaltalainen) selitti vaimolleen, jonkin pahemman estämiseksi: ’Ensi yrittämällä käteni vapisi hieman, kun ammuin mutta siihen tottui. Kymmenennellä yrityksellä minä tähtäsin tyynesti ja ammuin vakaasti monta naista, lasta ja pienokaista. Pidin mielessäni, että minulla on kotona kaksi pienokaista, joita nämä laumat kohtelisivat aivan samoin, elleivät kymmenen kertaa pahemmin. Kuolema, jonka heille annoimme, oli kaunis ja nopea kuolema, verrattuna tuhansien ja tuhansien hetkelliseen piinaan GPU:n vankityrmissä. Pienokaiset lensivät korkeissa kaarissa läpi ilman, ja ammuimme ne säpäleiksi lennosta, ennen kuin heidän ruumiinsa putosivat kuoppaan ja veteen.’”
Lähteenä on Christian Gerlach: Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts- und Vernichtunspolitik in Weissrussland 1941 bis 1944, s. 588.
(s. 206-7) ”Kun Operaatio Taifuuni oli käynnissä, ei tarvittu paljonkaan, jotta saatiin saksalaisia sotilaita taivuteltua murhaamaan juutalaisia. 339. Jalkaväkidivisioonan 691. rykmentin kolmas komppania oli palvellut Saksan miehitysjoukoissa Ranskassa sijoitettuna Loiren laaksoon. Muutama päivä sen jälkeen, kun se oli siirretty Valko-Venäjälle 10. lokakuuta 1941, sen miehet olivat sulkemassa Krutsan kylää, marssittamassa juutalaisia kaivannolle ja ampumassa heidät kaikki. Sotilaat eivät tehneet sitä mielellään, ja komentajat toivoivat ilmeisesti välttävänsä heikkouden vaiku-telman uudessa tehtävässään. Oli syy mikä tahansa, niin vain sotilaat murhasivat, vaikkei heitä rangaistu, jos pyysivät vapautusta ampumisesta. Tämä armeijan osasto, juuri tulleensa Ranskan viinimailta, hoiti juutalaisten joukkomurhan Krupkassa aivan itse saamatta apua SS:ltä.”
Lähteenä on Beorn: Marching into Darkness, s. 7, 60, 62, 73, 120, 588.
(s. 207) ”Operaatio Taifuunin etenemisen myötä Valko-Venäjästä tuli Keskustan armeijaryhmän lähialue. Soineen ja metsineen Valko-Venäjä soveltui hyvin sissisotaan. Jo ennen kuin neukut itse tajusivat partisaanitoiminnan käyttökelpoisuuden saksalaisten linjojen takana, olivat saksalaiset löytäneet uuden ideologisen kuoren tulevalle partisaanien vastaiselle kampanjalle: ’Partisaani on juutalainen, ja juutalainen on partisaani’. Juutalaiset liitettiin ensin neuvostohallinnon luomiseen, seuraavaksi sen ennustettiin luhistumiseen ja sitten odotettuun vastaiskun muotoon. Vaikka saksa-laiset olivat ilmoittaneet, etteivät noudattaisi voimankäytön sääntöjä sodassa Neuvostoliittoa vas-taan, he suhtautuivat äärimmäisen herkästi itseään vastaan kohdistettuun partisaanitoimintaan. Jo-kaisen sääntöjä noudattavan sodan täytyi olla saksalaisille voitokas. Jos saksalaiset eivät voittaneet, jonkun muun täytyi ilmeisesti rikkoa sääntöjä. Tässä järkeilyssä juutalaiset esiintyivät väärämielisenä voimana, joka pyrki estämään saksalaisten aikeet heidän kamppaillessaan vanhurskaasti voitosta, jonka luonto oli heille varannut.”


Lähteenä on Gerlach: Kalkulierte Morde, s 566.

Veikko I Palvo
Viestit: 1137
Liittynyt: 04.03.13 23:09

Re: SS:n, Wehrmachtin ja paikallisten osuus holakaustissa

16.12.15 19:21

Emma-Liisa kirjoitti:Aloitan uuden ketjun aiheista, joita on jo sivuttu ketjussa Kansallisosialismin valtaannousun ajoilta.

Timothy Snyder kertoo Mustassa maaassa Wehrmahtin osallisuudesta näin:
Wehrmachtissa näytetään 1941 alussa perustetun 15 selustadivisioonaa https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-partisan partisaanien vastaiseen toimintaan
II-luokan miehistä miehistä ja lisäksi poliisi- ja apupoliisiosastoja yms.
Waffen-SS:n divisioonista wikin listassa on muutama ja huippuesimerkkinä näyttäisi olevan 36. Waffen-SS Div. / Dirlewanger-prikaati, rikollisista koottu ja komentaja
Oskar Dirlewanger itsekin näyttää miestensä tavoin olleen psykopaatti, sadisti, pedofiili yms.
Sicherungs-divisioonat sanotaan kesällä 1944 heitetyn etulinjaankin ja ehkäpä tässä http://www.festung.net/wehrmachtsecuritytroops.htm halutaan muistella lähinnä taisteluja sodan lopulla etulinjassa vihollista vastaan?


Wehrmachtin sicherungs-divisioonien partisaanisota on ollut arvattavasti harvinaisen `rumaa sotaa´, mutta miten "keskitysleiri-SS:n" Einsatzgruppet ja -kommandot sitten lienevät teloittamansa juutalaiset etsineetkään?
Kuuluisa komissaarikäskykin http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub ... nt_id=1548 on jaettu ylimmille komentajille 21.:nä kopiona ja käsky on ollut välitettävä eteenpäin suullisesti ja miten tämä lienee käytännösä toteutunut?
Partisaaneja on eräässä arviossa arvioitu vuodenvaihteessa 1941/1942 olleen noin 80000-90000, kesällä 1942 150 000, 1943 keväällä 280 000 ja 1944 kesällä ennen puna-armeijan operaatio Bagrationia noin 500 000.

Usein esitetään kysymys kuka saksalaisista tai liittoutuneista tiesi juutalaisten massatappamisista ja loppuratkaisusta, kaasukammioista.
H.Himmlerin esikuntapäällikkö obergruppenfyhrer / kenraali Karl Wolff´n voisi olettaa "tienneen."
Wolff oli aluksi päämajassa edustaen ase-SS:ää ja 1943 alkaen komentajana Italiassa.
Italiankin juutalaisia lienee koonnut "keskitysleiri-SS", mutta komentaja Wolffin voisi olettaa "tienneen"?
Nyrnbergin oikeudenkäynnissä Wolff oli kuitenkin vain todistajana ja vapautettiin tutkintovankeudesta ja Adolf Eichmannin oikeudenkäynnin aikaan Israelissa Wolffin kirjoitus aikakausilehdessä Saksassa kiinnitti huomiota ja hänet pidätettiin 1962 ja tuomio "näytösoikeudenkäynnissä" Saksassa oli ennalta varma, Karl Wolffin katsottiin "tienneen", koska oli käynyt keskitysleirissä ja nähnyt partisaanien joukkoteloituksenkin.
Wolff oli varmaankin "tiennyt", mutta oli edustanut Waffen-SS:ää, eikä ollut tekemisissä ja osallisena "keskitysleiri-SS:n" toimissa, näin nähtävästikin katsottiin Nyrnbergissä, koska Wolff vapautettiin ja tuskinpa hänkään halutessaankaan olisi kyennyt mitään estämään?
Israelin Simon Wiesenthal-keskuskin näyttäisi viime vuosina keskittynyt etsimään esim. rikollisia trawniki-miehiä, joita on alettu kouluttaa syyskuussa 1941.
Fedor Fedorenko mm. on luovutettu 1980-luvulla NL:oon teloitettavaksi ja trawnik
John Demjanuk tuomittiin 2011 ja kuoli pian sen jälkeen vanhuuttaan.
Trawniki-rikollisetkin ovat ainakin tienneet ja toimineet.

Veikko Palvo

Emma-Liisa
Viestit: 4990
Liittynyt: 30.01.07 18:25

Re: SS:n, Wehrmachtin ja paikallisten osuus holakaustissa

26.01.16 10:14

Hesari arvioi tänään Mustan maan:

http://www.hs.fi/arviot/kirja/a1453694580969

Myös Kanavassa (1/2016) on arvio

nylander
Viestit: 1356
Liittynyt: 07.06.06 20:33

Re: SS:n, Wehrmachtin ja paikallisten osuus holakaustissa

26.01.16 11:13

Veikko I Palvo kirjoitti:Usein esitetään kysymys kuka saksalaisista tai liittoutuneista tiesi juutalaisten massatappamisista ja loppuratkaisusta, kaasukammioista.
H.Himmlerin esikuntapäällikkö obergruppenfyhrer / kenraali Karl Wolff´n voisi olettaa "tienneen."
Historiantutkija Veli-Pekka Leppänen kirjoittaa tänään Hesarissa Snyderin Mustan maan arviossaan "irvokkaasta väitteestä", 'etteivät saksalaiset tienneet Euroopan juutalaisten joukkomurhasta sen ollessa käynnissä', "minkä Snyder osoittaa hölynpölyksi".

jsn
Viestit: 2059
Liittynyt: 08.02.09 19:24

Re: SS:n, Wehrmachtin ja paikallisten osuus holakaustissa

26.01.16 11:46

Ehkä oikeampi tapa arvioida kuin tiesivätkö vai eivät olisi se, että saksalaiset eivät välittäneet, eivätkä välittäneet myöskään tietää. Jos heille toitotettiin heidän olevan ylempiä kuin muut, kuka sitä kolmannessa valtakunnassa kiistämään olisi käynyt - vastustus olisi ollut kovaa. Voimme nykypäivänä itse kukin arvioida oman välittämisemme astetta maailmassa tapahtuvista valheista, vääryyksistä, rikoksista ja murhista. Emmehän me niistä tosissamme välitä, vaan omasta itsestämme.

Veikko I Palvo
Viestit: 1137
Liittynyt: 04.03.13 23:09

Re: SS:n, Wehrmachtin ja paikallisten osuus holakaustissa

27.01.16 17:17

nylander kirjoitti:
Historiantutkija Veli-Pekka Leppänen kirjoittaa tänään Hesarissa Snyderin Mustan maan arviossaan "irvokkaasta väitteestä", 'etteivät saksalaiset tienneet Euroopan juutalaisten joukkomurhasta sen ollessa käynnissä', "minkä Snyder osoittaa hölynpölyksi".
Timothy Snyder kuvaa myös ihmisiä, jotka ryhtyivät yhteistyöhön useamman perättäisen miehittäjän kanssa. Itä-Puolaankin tuli ensin puna-armeija 1939 - 1941 kesäkuu, sitten Saksan armeija ja 1944 taas puna-armeija. "Jos bolshevikki vaihtui natsiin, kauhu ei lieventynyt."

Vastuu juutalaisten ja muiden siviilien tappamisista jakautui hyvin laajalle, "joten joukkomurhan auschwitzoiminen sodan jälkeen sopi voittajille ja häviäjille - yhtä hyvin Neuvostoliitolle ja itä-blokin maille kuin Saksallekin."

HS:n kuva on Varsovan gheton kansannousun 1943 jälkeen otettu ja tuo juutalaisten kapina oli ilmeisesti ainoa tuossa mittaluokassa tapahtunut?
Puolan Lontoon pakolaishallituksen Armia Krajowan Varsovan kansannousu tapahtui 1944 puna-armeijan seuratessa kapinaa Varsovan laidalla.
Jugoslaviassa oli ennen ww2:ta noin 80 000 juutalaista, joista n. 70 000 kuoli keskitysleireillä.
Jugoslavian länsiliittoutuneitten avustamassa partisaanisodassa kuoli 0,5 - 1,0 miljoonaa ja saksalaiset harjoittivat balkanillakin "hajoita ja hallitse"-taktiikkaa laajalti.
Jugoslavian kaltaista laajaa partisaanisotaa ei ilmeisestikään käyty missään muualla Saksan miehittämillä alueilla. Ranskan ja Neuvostoliiton partisaanivalssi ja
chant des partisans taisivat tulla tunnetuimmiksi sodan jälkeen?
"Auschwitzoiminen" on nähtävästi sopinut voittajille ja hävinneille ja juutalaisillekin sodan jälkeisen holocaustin rinnalle?

Veikko Palvo

nylander
Viestit: 1356
Liittynyt: 07.06.06 20:33

Re: SS:n, Wehrmachtin ja paikallisten osuus holakaustissa

27.01.16 18:29

Veikko I Palvo kirjoitti:
nylander kirjoitti:
Historiantutkija Veli-Pekka Leppänen kirjoittaa tänään Hesarissa Snyderin Mustan maan arviossaan "irvokkaasta väitteestä", 'etteivät saksalaiset tienneet Euroopan juutalaisten joukkomurhasta sen ollessa käynnissä', "minkä Snyder osoittaa hölynpölyksi".
Timothy Snyder kuvaa myös ihmisiä, jotka ryhtyivät yhteistyöhön useamman perättäisen miehittäjän kanssa. Itä-Puolaankin tuli ensin puna-armeija 1939 - 1941 kesäkuu, sitten Saksan armeija ja 1944 taas puna-armeija. "Jos bolshevikki vaihtui natsiin, kauhu ei lieventynyt."
[Jne.]
Veikko Palvo
Niin, mutta kommentoinkin Hesarin sitaatilla tätä kohtaa viestistäsi (16.12.2015):
Veikko I Palvo kirjoitti:Usein esitetään kysymys kuka saksalaisista tai liittoutuneista tiesi juutalaisten massatappamisista ja loppuratkaisusta, kaasukammioista.
H.Himmlerin esikuntapäällikkö obergruppenfyhrer / kenraali Karl Wolff´n voisi olettaa "tienneen.
Taisin pudota vähän kärryiltä sen suhteen, miten vastauksesi liittyy aiheeseen. Selventäisitkö siis vielä.

Veikko I Palvo
Viestit: 1137
Liittynyt: 04.03.13 23:09

Re: SS:n, Wehrmachtin ja paikallisten osuus holakaustissa

27.01.16 21:44

nylander kirjoitti:
Niin, mutta kommentoinkin Hesarin sitaatilla tätä kohtaa viestistäsi (16.12.2015):
Veikko I Palvo kirjoitti:Usein esitetään kysymys kuka saksalaisista tai liittoutuneista tiesi juutalaisten massatappamisista ja loppuratkaisusta, kaasukammioista.
H.Himmlerin esikuntapäällikkö obergruppenfyhrer / kenraali Karl Wolff´n voisi olettaa "tienneen.
Taisin pudota vähän kärryiltä sen suhteen, miten vastauksesi liittyy aiheeseen. Selventäisitkö siis vielä.
No, minulla oli mielessäni Wannseen kokouksesta 1.1942 http://www.writing.upenn.edu/~afilreis/ ... cript.html lukemani.
Läsnä olivat puolueen, "keskitysleiri-SS:n", Gestapon, SD:n ja eri ministeriöiden edustajat ja ahtaasti tulkittuna Waffen-SS eli Karl Wolff tai hänen edustajansa ei ollut mukana, ei myöskään Wehrmachtin edustaja.
Nyrnbergissä Himmlerin esikuntapäällikkö ja Waffen-SS:n kenraali Karl Wolff päämajassa olleena vapautettiin syytteestä, vaikka voisi hyvällä syyllä olettaa hänen "tienneen." Toisaalta mm. Keitel ja Jodl tuomittiin kuolemaan ja he taisivat edustaa Wehrmachtia.
Wannseen konferenssi oli jonkinlainen yhteistoiminta- ja koordinointikokous, siihen saakka oli ilmeisesti toimittu "fyhreriä kohti", Hitlerin puheissaan esittämien ajatusten pohjalta. Natsi-Aatu ei tainnut myöhemminkään antaa varsinaista "johtajan käskyä" loppuratkaisusta.
Ja kaasukammioitakin lienee alettu rakentaa itään jo ennen Wannseetakin?
Komissaarikäsky oli Hitlerin käsky, joka annettiin vain 21:lle korkeimmalle komentajalle suullisesti eteenpäin välitettäväksi ja Wannseen pöytäkirjasta oli 30 kopiota.
Mutta Wehrmachtin selustadivisioonienkin voisi olettaa koonneen juutalaisia ja partisaaneja Einsatzkommandoille luovutettaviksi ja samoin ovat ehkä osittain toimineet saksalaisten miehitettyjen alueiden ihmisistä kokoamat apupoliisiosastot.
Miten lienee ollut partisaanien tai sellaisiksi ja partisaanien tukijoiksi katsottujen osalta, lieneekö selvitetty tarkkaa eroa, heidän kohtalonsa oli sama?

Ketkä kaikki sitten "tiesivätkään" ja eiväthän itä- ja länsiliittoutuneet sentään kaikkia vangiksi joutuneita saksalaisia tai apupoliiseina ja kollaboraattoreina toimineita voineet teloittaa sodan aikana, eikä sen jälkeen, olisi tullut tehdyksi lähes kansanmurha vielä Saksan antautumisen jälkeen?
Ja mm. nuo komissaarikäskyn ja loppuratkaisun pöytäkirjan kopiomäärätkin osoittanevat osallisten tienneen tekevänsä jotain sellaista, joka tuli salata julkisuudelta ja saksalaisväestöltäkin?


Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1137
Liittynyt: 04.03.13 23:09

Re: SS:n, Wehrmachtin ja paikallisten osuus holakaustissa

28.01.16 22:11

Emma-Liisa kirjoitti:Hesari arvioi tänään Mustan maan:

http://www.hs.fi/arviot/kirja/a1453694580969

Myös Kanavassa (1/2016) on arvio
Veli-Pekka Leppänen kirj.: "Jos bolshevikki vaihtui natsiin, kauhu ei lieventynyt." "Joukkomurhan auscwitzointi sodan jälkeen sopi voittajille ja häviäjille - yhtä hyvin Neuvostoliitolle ja itä-blokin maille kuin Saksallekin."
Paikallistenkin osuus hiweinä Saksan selustajoukoissa näyttää olleen suurehko ja "yksi (1) miljoonaa juutalaista surmattiin vallatuissa Neuvostoliiton osissa."
Miljoona juutalaista näyttäisi ennen 1939 asuneen Valko-Venäjällä ja Stalin-Hitler sopimuksella 1939 NL:n miehittämällä alueella, entisessä Itä-Puolassa, jonka eteläosa liitettiin Neuvosto-Ukrainaan. Holokaustista tuolla http://www.jewishgen.org/yizkor/belarus/belarus.html alueella.
Juutalaisista ja puolalaisista partisaaneina kirjoitetaan, mutta paikallisia ei mainita.
Minskin lähellä Kurapaty´ssa NKVD on surmannut 1937 - 1941 http://www.belarus-misc.org/kurapaty.htm 200 000 valkovenäläistä ja tuolla alueella on Katynkin.
Miljoonasta Neuvostoliiton miehitetyssä osassa murhatusta juutalaisesta suuri osa näyttäisi asuneen entisen Itä-Puolan alueella ja
"auscwitzointi" on ilmeisestikin ollut sopiva peittämään paikallisten osuuden joukkomurhissa?

Veikko Palvo

Emma-Liisa
Viestit: 4990
Liittynyt: 30.01.07 18:25

Re: SS:n, Wehrmachtin ja paikallisten osuus holakaustissa

29.01.16 13:53

Veikko I Palvo kirjoitti: Veli-Pekka Leppänen kirj.: "Jos bolshevikki vaihtui natsiin, kauhu ei lieventynyt." "Joukkomurhan auscwitzointi sodan jälkeen sopi voittajille ja häviäjille - yhtä hyvin Neuvostoliitolle ja itä-blokin maille kuin Saksallekin."
Paikallistenkin osuus hiweinä Saksan selustajoukoissa näyttää olleen suurehko ja "yksi (1) miljoonaa juutalaista surmattiin vallatuissa Neuvostoliiton osissa."
Leppäsen muuten ansiokkaasta arvostelusta puuttuu yksi keskeinen kohta. Snyder väittää, että neukkujen (suomentaja käyttää tätä sanaa) ja natsien paikalliset avustajat olivat samoja ihmisiä. Paikalliset avustajat puhdistivat nyt itsensä menneisyydestään tappamalla juutalaisia. Neukkujen rikokset - joihin he itse olivat osallistuneet - esitettiin vain juutalaisten syynä, samoin kuin koko bolsevismi.

Vaikea sanoa, pitääkö Snyderin väite, että paikalliset avustajat olivat samoja, paikkansa, mutta tapa, jolla natsit ja paikalliset selittävät neukkujen rikokset vain juutalaisten kontolle, on todennäköinen, olihan heillä siihen yhteinen motiivi.

Juutalaiset olivat tosin olleet suhteellisesti yliedustettuina neuvostovallan yhteistoimintamiehissä, mutta suuri enemmistö oli kaikkialla ollut valtaväestön edustajia. Samoin juutalaiset olivat olleet yliedustettuina kyyditetyissä.

Veikko I Palvo
Viestit: 1137
Liittynyt: 04.03.13 23:09

Re: SS:n, Wehrmachtin ja paikallisten osuus holakaustissa

29.01.16 22:50

Emma-Liisa kirjoitti:
Vaikea sanoa, pitääkö Snyderin väite, että paikalliset avustajat olivat samoja, paikkansa, mutta tapa, jolla natsit ja paikalliset selittävät neukkujen rikokset vain juutalaisten kontolle, on todennäköinen, olihan heillä siihen yhteinen motiivi.
Ehkäpä nämäkin https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... _Miliz.jpg paikalliset apupoliisin tai miliisin miehet ovat aiemmin olleet uskollisia neuvostovallan kannattajia ja kuvaamishetkeä 1943 aiemmin etsineet juutalaisia saksalaisille luovutettaviksi.
En ole lukenut Timothy Snyderin Mustaa maata, mutta Snyderin "mustan maan tappotanner" näyttäisi käsittävän natsien "elintilan" ja tuon alueen kansanmurhat, joista holocaust on tunnetuin. Kaksi kolmasosaa 5,7 miljoonasta juutalaisesta on T.S.:n mukaan surmattu 1942 loppuun mennessä ja Auschwitzin Snyder sanoo tulleen holocaustin symboliksi siksi, että siellä tapettiin lähinnä Länsi-Euroopan juutalaisia.
Ja
Gulagin Snyder sanoo tulleen neuvostovallan symboliksi, 30 miljoonasta pakkotyöleireillä olleista 3 miljoonaa kuoli ja vainoissa teloitetut ovat oma lukunsa. Stalinin aiheuttamassa tarkoituksellisessa nälänhädässä 1930 - 1933 T.S. sanoo Kazakstanissa kuolleen 2 miljoonaa ja Ukrainan Holodomorissa 3 miljoonaa.
Mutta
Ukrainassakin ihmisiä kuoli Saksan miehitysaikanakin tarkoituksellisessa nälänhädässä Backe-suunnitelman mukaisesti. Backe on ollut Stalinin synnyinseudun suunnalla Kaukasuksella syntynyt natsibyrokraatti, https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Backe ja Snyder sanoo 4,2 miljoonan ukrainalaisen, venäläisen ja valkovenäläisen kuolleen `mustan maan tappotantereella´ nälkään.
Snyder kirjoittaa miljoonista tapetuista siviileistä ja nuo luvut menevät lukijalta sekaisinkin, mutta venäläisiä siviilejä Snyder sanoo kuolleen sota-aikana 15 miljoonaa. Jää epäselväksi, miten 15 miinus 4,2 miljoonaa venäläissiviiliä = 10,8 miljoonaa kuolivat tuolla tappotantereella?
Ja
ehkäpä nuo Mogilewin miliisit tai apupoliisit ovat hekin säilyäkseen hengissä ja ruokaa saadakseen ryhtyneet saksalaismiehittäjän avuksi?

Veikko Palvo

Emma-Liisa
Viestit: 4990
Liittynyt: 30.01.07 18:25

Re: SS:n, Wehrmachtin ja paikallisten osuus holakaustissa

10.02.16 15:34

Tapio Tammisen kirjasta Kansankodin pimeämpi puoli löytyy s. 153 kiinnostava tieto, miten Ruotsin maahanmuuton johtava viranomainen Gösta Engzell muutti asenteensa pakolaisia kohtaan saatuaan kuulla ruotsalaisen diplomaatin Göran von Otterin kertomuksen puolalaisen kuolemanleirin tapahtumista.
Von Otter oli matkannut yöjunassa Varsovasta Berliiniin elokuussa 1942. Junassa matkusti Belzecin kuolemanleirillä vieraillut SS-upseeri Kurt Gerstein, joka pyysi päästä von Otterin puheille kuultuaan, että tämä oli ruotsalainen diplomaatti, Gerstein kertoi von Otterille yksityiskohtaisesti kuolemanleirin kauheuksista ja pyysi tätä välittämään hänen kertomuksensa muulle maailmalle. Von Otterin kautta upseerin kokemukset päätyivät Gösta Engzellille.
Lähteenä Paul E. Levine: "Sweden's Complicated Neutrality and the Rescue of Danish Jews" teoksessa The Routledge History of the Holocaust Toim. Jonathan C. Friedman. Routledge 2011.

Palaa sivulle “Puheenvuoroja historiasta”