Tapio Onnela
Viestit: 4745
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Vuoden tiedekirja -ehdokkaat 2016 on valittu

17.11.16 14:00

Vuoden tiedekirja -palkinnon tarkoituksena on nostaa esille ansiokasta tutkimuskirjallisuutta. Vuoden 2016 palkintoraatiin kuuluvat dosentti Ulla-Maija Peltonen (humanistiset tieteet), professori Jukka Rantala (yhteiskuntatieteet) ja professori Erik Bonsdorff (luonnontieteet). Raadin sihteerinä toimii Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisupäällikkö Johanna Lilja. Palkinnon rahoittaa Suomen tiedekustantajien liitto.

Raati on tutustunut marraskuun 2016 alkuun mennessä ilmestyneisiin kirjoihin kustantajien luetteloiden sekä tiedetoimittajien ja tutkijoiden tekemien ehdotusten perusteella. Kun sekä suurten kustannustalojen että pienkustantajien tuotanto oli käyty läpi, arviointiin päätyi noin 60 nimekettä. Aineistoa rajattaessa sovittiin, että Vuoden tiedekirja voi olla myös synteesi tai yhteenveto aiemmin erikseen julkaistuista artikkeleista.

Koska Vuoden tiedekirja -palkinto on ainoa yleinen tiedekirjapalkinto Suomessa, raati päätti kiinnittää huomiota juuri tiedekirjalle tyypillisiin piirteisiin, kuten vertaisarviointiin, asiaankuuluvaan lähdeviitteistöön, toimivaan rajaukseen sekä käsiteltävien kysymysten, käytettyjen menetelmien ja taustalla olevien ajatusten esiin tuomiseen. Lopullisen ehdokaslistan teoksissa valintaperusteina olivat myös aiheen relevanttius – se, miten teos luo uutta tai syventää olemassa olevaa tietoa ja herättää keskustelua. Ansioksi katsottiin myös, jos kirja saa lukijan ajattelemaan uudella tavalla. Palkinnolla halutaan kannustaa tutkijoita julkaisemaan korkeatasoisia tiedeteoksia.

Näillä perusteilla Vuoden tiedekirja -ehdokkaiksi valikoitui kymmenen teosta:

* Tiina Arppe: Uskonto ja väkivalta. Durkheimin perilliset. Tutkijaliitto
* Outi Fingerroos & Anna-Maria Tapaninen & Marja Tiilikainen (toim.): Perheenyhdistäminen: Kuka saa perheen Suomeen, kuka ei ja miksi. Vastapaino
* Ilkka Hanski: Tutkimusmatkoja saarille: Luonnon monimuotoisuutta kartoittamassa. Gaudeamus
* Akseli Hemminki: Kuoleman laakso: Voiko syöpää hoitaa kokeellisilla menetelmillä? Nomerta
* Marjaliisa Hentilä & Seppo Hentilä: Saksalainen Suomi 1918. Siltala
* Jukka Kortti: Mediahistoria. Viestinnän merkityksiä ja muodonmuutoksia puheesta bitteihin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
* Marjo Laitila & Vesa Puuronen: Yhteiskunnan tahra: Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset. Vastapaino
* Tarja-Liisa Luukkanen: Mitä maalaiskansa luki? Kirjasto, kirjat ja kirjoja lukeva yhteisö Karstulassa 1861–1918. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
* Juho Saari (toim.): Yksinäisten Suomi. Gaudeamus
* Matti Vuento: Virukset: Näkymättömät viholliset. Gaudeamus

Palkinto jaetaan Tieteen päivillä 11.1.2017 klo 13.15 Helsingin yliopiston salissa 5. Tervetuloa!
Lisätietoja: Johanna Lilja, P. 09 228 69 229; email: johanna.lilja@tsv.fi https://www.tsv.fi/fi/toiminta/palkinno ... tiedekirja
http://www.tieteenpaivat.fi/

Lähde: TSV:n tiedote 16.11.2016

Palaa sivulle “Uutisia historiasta: arkisto”