Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 57
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 4/2015, innehåll

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 4/2015 (årg. 100)

Innehåll:

Charlotta Wolff & Johanna Ilmakunnas, Den sinnliga kulturhistorien. En inledning (s. 369-376)

Mikael Ahlund, Att se och bli sedd på 1700-talets svenska konstscen. Nedslag i konstbetraktandets kulturhistoria (s. 377-419)

Charlotta Wolff, Musikkultur och musiksmak i 1700-talets Sverige. Ett bidrag till lyssnandets historia (s. 420-452)

Johanna Ilmakunnas, Måltidsupplevelser i 1700-talets Sverige och det tidiga 1800-talets Finland (s. 453-484)

Pernilla Rasmussen, Återbruk i modegarderoben, ca 1790-1830 (s. 485-516)

Kirsi Vainio-Korhonen, Skrivande barnmorskor. Barnmorskeyrkets litterarisering under 1700-talet (s. 517-538)


Översikter och meddelanden

Markku Kekäläinen, Upplevelser av teatraliskhet och autenticitet i 1700-talets London (s. 539-548)

My Hellsing & Sophie Holm, Tidigmodern utrikespolitik som kulturhistoria? En presentation av forskningsfältet 'new diplomatic history' (s. 549-560)


Synpunkten

Henrik Knif, Kulturhistoria förr och nu (s. 561-564)


Granskningar

Marjo Kaartinen, Breast Cancer in the Eighteenth Century. Av Mona Rautelin (s. 565-572)

Sofia Gustafsson, Leverantörer och profitörer. Olika geografiska områdens och sociala gruppers handel med fästningsbygget Sveaborg under den första byggnadsperioden 1748-1756. Av Petri Karonen (s. 572-580)


Från fältet

På kunskapens marknad i Erasmus stad. Rapport från ISECS-SIEDS kongress i Rotterdam 2015. Av Päivi Maria Pihlaja (s. 581-582)

Sjuttonhundratalet sett från Kalifornien. Rapport från American Society for Eighteenth-Century Studies kongress i Los Angeles 2015. Av Charlotta Wolff (s. 583-585)

Vardagsliv under 1700-talet: upplevt, samlevt, utlevt. Rapport från Sällskapets för 1700-talsstudier konferens i Uppsala 2015. Av Henrika Tandefelt (s. 586-588)


http://historisktidskrift.fi

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”