SariHa
Viestit: 55
Liittynyt: 18.07.12 13:39

Arkeologisen kulttuuriperinnön opas -wikisivusto on avattu

Kuva
Arkeologisen kulttuuriperinnön opas on Museoviraston hanke, jossa yhteistyössä yliopistoissa, maakuntamuseoissa ja vapaina tutkijoina toimivien arkeologien kanssa määritellään ja kuvataan suomalaista arkeologista kulttuuriperintöä sekä esitellään, millaisista kohdetyypeistä se koostuu. Tavoitteena on, että sivusto toimii konkreettisena apuvälineenä asiantuntija- ja viranomaistyössä mutta myös kaikkien arkeologiasta kiinnostuneiden tietopankkina.

Arkeologisen kulttuuriperinnön oppaan keskeistä sisältöä on kuvailla, miltä arkeologiset kohteet näyttävät maastossa. Lisäksi se kertoo kohteiden historiasta ja taustasta. Oppaan avulla voi tunnistaa, mitkä merkit esimerkiksi kertovat kivikautisesta asuinpaikasta tai miten löydetään jälkiä muinaisesta pellonraivaamisesta tai sotilaiden leiripaikasta.

Julkaisu on suunnattu arkeologisen kulttuuriperinnön ja sen suojelun kanssa työskenteleville mm. muinaismuistolain soveltamisessa, inventoinneissa, rekisterityössä ja maankäytön suunnitteluun osallistumisessa. Hanke vastaa myös maankäytön suunnittelun tarpeisiin kunnissa, kuntayhtymissä ja yrityksissä. Lisäksi oppaan toivotaan tavoittavan myös arkeologiasta kiinnostuneet harrastajat ja toimivan heidän tietopankkinaan. Tavoitteena on myös lisätä yleistä tietämystä arkeologisesta kulttuuriperinnöstä ja sen suojelusta.

Opas on toteutettu wikisivustona, jotta sen jatkuva ja avoin päivittäminen ja täydentäminen on mahdollista. Jo tähän mennessä oppaan tekstejä on ollut tekemässä noin 70 henkilöä; mukana on ollut mm. Museovirastossa, Metsähallituksessa, maakuntamuseoissa ja yliopistoissa työskenteleviä arkeologeja sekä vapaita tutkijoita. Jatkossa oppaan sisältöä tullaan täydentämään mm. uusien arkeologisten inventointien ja kaivausten sekä tutkimustiedon perusteella.

Arkeologisen kulttuuriperinnön opas on luettavissa osoitteessa http://akp.nba.fi/start

Lisätietoja:
intendentti Helena Ranta, Museovirasto, puh. 0295 33 6316, helena.ranta@museovirasto.fi

Palaa sivulle “Uudet historia-aiheiset mediat”