SariHa
Viestit: 55
Liittynyt: 18.07.12 13:39

Uusi Kulttuurista perinnöksi -verkkojulkaisu nostaa esiin kulttuuriperinnön ajankohtaisia ilmiöitä ja ihmisiä

Kuva
Museoviraston uusi Kulttuurista perinnöksi -verkkojulkaisu sisältää punnittua tietoa kulttuuriperinnön eri ilmiöistä ja toimijoista. Julkaisu valottaa kulttuuriperinnön eri muotoja ja sitä, mitä merkitystä kulttuuriperinnöllä on yksittäisille ihmisille ja yhteiskunnalle.

Kulttuuriperintö kiinnostaa tänä päivänä yhä useampia, ja Museovirastossa on havaittu tarve tuottaa ajassa kiinni olevaa tietoa kulttuuriperinnöstä ja sen merkityksestä laajemmin julkiseen keskusteluun. Yksi kanava tämän tarpeen täyttämiseksi on Kulttuurista perinnöksi -verkkojulkaisu, jonka ensimmäinen numero julkaistiin lokakuun lopussa. Säännöllisesti ilmestyvän julkaisun tarkoituksena on nostaa näkyville ajankohtaisia kulttuuriperintöön liittyviä ilmiöitä ja kertoa siitä, mikä on tarinallemme tärkeää ja kestävää. Samalla julkaisu pyrkii kertomaan Museoviraston roolista kulttuurisen kestävyyden edistäjänä.

Julkaisun kohderyhmää ovat kaikki kulttuurista ja kulttuuriperinnöstä kiinnostuneet, mutta Museovirastossa uskotaan julkaisusta löytyvän kiinnostavia sisältöjä myös mm. poliittisen päätöksenteon taustatiedoksi ja tueksi.

Kulttuurista perinnöksi -julkaisun artikkelit taustoittavat kulttuuriperintöön liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä laajemmasta näkökulmasta sekä kertovat esimerkkejä yksittäisten kansalaisten tekemästä kulttuuriperintötyöstä. Ensimmäisessä numerossa pohditaan esimerkiksi museoiden suosion kasvua, avustuksina maksettavan rahoituksen merkitystä kulttuuriperintötyössä sekä valtion vastuuta rakennusperinnöstä. Kulttuuriperinnön kasvoina esitellään muun muassa Helsingin Joutsen apteekin suojelun puolesta kampanjoinut Bengt Mattila sekä Seurasaaressa rakennuskonservaattorina toimiva Nanna Kymäläinen. Numerotiedosta kiinnostuneille juttujen yhteydessä on runsaasti linkkejä mm. avustuksista ja museoiden toiminnasta kertoviin tilastoaineistoihin.

* Kulttuurista perinnöksi -verkkojulkaisu

Lisätietoja:
kehittämisjohtaja Pirjo Hamari, puh. 0295 33 6005, pirjo.hamari@museovirasto.fi
viestintäsuunnittelija Sari Häkkinen, puh 0295 33 6043, sari.hakkinen@museovirasto.fi

Palaa sivulle “Uudet historia-aiheiset mediat”