Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 57
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 3/2017, innehåll

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 3/2017 (årg. 102)


Innehåll:

* Antti Räihä, Den lutherska kyrkan, "den finska andan" och Gustav III:s krig (1788-1790) i Gamla Finland (s. 343-364)
* Britt-Marie Villstrand, Finlands reformator som monument - ett nationsbyggande projekt med förhinder 1865-188 (s. 365-402)
* Tomi Mertanen, Kultur i arisk smak? - det finska utrikesministeriets arbete för att sprida litteratur och skådespel i Tyskland under fortsättningskriget (s. 403-431)


Översikter och meddelanden

* Carl-Thomas von Christierson, Huvudbaner med anvapen i Finland (s. 432-457)
* Nils Erik Villstrand, Monolog eller dialog - Den tidigmoderna svenska staten i möte med sina undersåtar (s. 458-479)
* Gustav Björkstrand, Högtidlighållandet av 250-årsminnet av 1766 års tryckfrihetsförordning (s. 480-482)
* Jonas Nordin, Ett år med fritt ord. En personlig betraktelse över det svenska tryckfrihetsåret 2016 (s. 483-504)


Granskningar

* Jens E. Olesen, Erich von Pommern und Christopher von Bayern – Studien zur Kalmarer Union. Av Eljas Orrman (s. 505-508)
* Hugo Nordland, Känslor i krig. Sensibilitet och emotionella strategier bland svenska officerare 1788–1814. Av Anders Ahlbäck (s. 509-512)
* Jan Kronholm, En sjöresa till Ostindien. Fregattskeppet Concordias färd till Batavia 1782–1785. Av Maren Jonasson (s. 513-515)
* Ulrika Lagerlöf Nilsson & Birgitta Meurling (red.), Vid hans sida. Svenska prästfruar under 250 år – ideal och verklighet. Av Lena Marander-Eklund (s. 516-517)
* Svetlana Toivakka, Alma Fohström: kansainvälinen primadonna. Av Nina Winberg (s. 518-523)
* Riitta Mäkinen & Marja Engman (toim.), Naisten aika. Valkoinen varis ja muita oppineita naisia. Av Julia Dahlberg (s. 524-528)
* Simon Ekström, Leos Müller & Tomas Nilson (red.), Sjövägen till Sverige. Från 1500-talet till våra dagar. Av Mikko Huhtamies (s. 529-532)


Diskussion

* Jani Marjanen, Finland som begrepp och retorik (s. 533-544)
* Charlotta Wolff, Nationalstaten fjättrar historieskrivningen (s. 545-551)


http://historisktidskrift.fi
***
HTF finns tillgänglig på Vetenskapliga samfundens delegations webbplats som Open Access publikation (ISSN 2343-2888) fr.o.m. årgång 1990. Nya årgångar publiceras i HTF DIGITALT med ett års fördröjning.

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”