Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 57
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 2/2018, innehåll

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 2/2018 (årg. 103)


Innehåll:

* Johanna Wassholm och Anna Sundelin, Småskalig handel på glidande skalor. Försörjning och konsumtion i Finland 1800-1940 (s. 191)

* Hanna Lindberg, "I händerna på arkangeliter, judar och andra schackrare". Debatten om gårdfarihandel på Finlands lantdag 1877-1878 (s. 205)

* Johanna Wassholm och Anna Sundelin, "Det hänger på ett hår". Praktiker, moral och varuflöden i handeln med människohår i Finland 1870-1900 (s. 231)

* Jutta Ahlbeck, Tingens paria. Romers gårdfarihandel och artefakters betydelse under första hälften av 1900-talet

* Ann-Catrin Östman, Knubbmorin, Handels-Maj och Mamsell Bygden - tidiga lanthandlerskor i etnologiskt frågelistmaterial (s. 295)


Granskningar

* Johanna Ilmakunnas & Jon Stobart (eds), A Taste for Luxury in Early Modern Europe. Display, Acquisition and Boundaries. Av Carolina Brown Ahlund

* Bo Eriksson, Sturarna. Makten, morden, missdåden. Av Lars-Folke Landgrén (s. 330)

* Peter Haldén & Biörn Tjällén (red.), Mod i Strid och Filosofi. Dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget. Av Ville Sarkamo (s. 337)

* Mikko Kauko & Marko Lamberg (toim.), Naantalin luostarin kirja. Av Eva Ahl-Waris


Diskussion

* Betraktninger til "Bidrag til nordområdenes krigshistorie". Av Inger Selven Wattshttp://historisktidskrift.fi
***
HTF finns tillgänglig på Vetenskapliga samfundens delegations webbplats som Open Access publikation (ISSN 2343-2888) fr.o.m. årgång 1990. Nya årgångar publiceras i HTF DIGITALT med ett års fördröjning.

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”