Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 57
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 3/2018, innehåll

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 3/2018 (årg. 103)


Innehåll:

* Anna-Stina Hägglund, Gåvor till Heliga Birgittas ära. En studie av donatorsgemenskapen kring Nådendals kloster 1438-1520 (s. 359)

* Topi Artukka, Konstruktionen av ett urbant sällskapsliv. Åbo Societetshus som centrum för societeten i början av 1800-talet (s. 395)

* Lauri Viinikkala, Berättande och autenticitet i framställningar av det förflutna baserade på teknologi med blandad verklighet (s. 428)


Granskningar

* A. Jönsson & G. Voigt-Spira (eds), The Classical Tradition in the Baltic Region. Perceptions and Adaptations of Greece and Rome. Av Björn Forsén (s. 458)

* Jens E. Olesen (red.), Danmark og Finland i 100 år (1917-2017) - En fælles nordisk historie. Av Mikael Björk Winberg (s. 461)

* Martin Neuding Skoog, I rikets tjänst. Krig, stat och samhälle i Sverige 1450-1550. Av Petri Karonen (s. 467)

* Agneta Ney, Bland ormar och drakar. Hjältemyt och manligt ideal i berättartraditioner om Sigurd Fafnesbane. Av Kendra Willson (s. 471)

* Göran Malmstedt, En förtrollad värld. Förmoderna föreställningar och bohuslänska trolldomsprocesser 1669-1672. Av Katariina Lehto


http://historisktidskrift.fi
***
HTF finns tillgänglig på Vetenskapliga samfundens delegations webbplats som Open Access publikation (ISSN 2343-2888) fr.o.m. årgång 1990. Nya årgångar publiceras i HTF DIGITALT med ett års fördröjning.

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”