Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 57
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 4/2018, innehåll

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 4/2018 (årg. 103)


Innehåll:

* Mikko Hiljanen, Det finska prästerskapets roll i allmogens klagomål till kungs under Vasatiden (cirka 1550-1610-talet) (s. 483)


Översikter

* Sara Cederberg, Historien om historien. Historievetenskapens utveckling i Sverige och Finland cirka 1800-1980 (s. 519)

*Christoffer Sundman, Vådskotten i Tali. Bonden Matts Gullans i inbördeskrigets Finland (s. 544)


Granskningar

* Klas Kronberg & Anna Maria Forssberg (red.), Minnet av Narva. Om troféer, propaganda och historiebruk. Av Jens Grandell (s. 575)

* Martin Rackwitz, Kiel 1918. Revolution - Aufbruch zu Demokratie und Republik. Av Jörgen Scholz (s. 579)

* Johan Östling, Erling Sandmo, David Larsson Heidenblad, Anna Nilsson Hammar & Kari H. Nordberg (eds), Circulation of Knowledge. Explorations in the History of Knowledge. Av Julia Dahlberg (s. 585)


Årsinnehåll (s. 591)


http://historisktidskrift.fi
***
HTF finns tillgänglig på Vetenskapliga samfundens delegations webbplats som Open Access publikation (ISSN 2343-2888) fr.o.m. årgång 1990. Nya årgångar publiceras i HTF DIGITALT med ett års fördröjning.

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”