anholmil
Viestit: 1
Liittynyt: 21.05.19 08:17

Miten tavalliset ihmiset kokivat kylmän sodan?

Suomi kylmässä sodassa on jo pitkään ollut historioitsijoiden, journalistien, kirjailijoiden ja poliitikkojen kiinnostuksen kohteena. Esimerkiksi ”YYA-Suomi”, ”Suomi Neuvostoliiton laboratoriona”, suomettuminen, Suomen kauppasuhteet itään ja länteen sekä Neuvostoliiton ja lisääntyvässä länsimaiden informaatiovaikuttaminen ovat herättäneet paljon kiinnostusta ja keskustelua.

Eriäviä mielipiteitä ja näkökulmia yhdistää se, että Suomea osana kylmän sodan rakenteita on tutkittu ensisijaisesti poliittisista, taloudellisista ja kulttuurisista näkökulmista. Esimerkiksi johtavat poliitikot, kansalaisjärjestöt ja vientikaupan etujärjestöt ovat saaneet paljon huomiota osakseen, ja hyvä niin. Siitä huolimatta, että fokus on ollut ylätason toimijoissa, kylmä sota kosketti tavalla tai toisella kaikkia suomalaisia. Omakohtaisesti mainittakoon, että allekirjoittanut sai 3.luokkalaisena koulupoikana opettajalta melkoisen ryöpytyksen erehdyttyään käyttämään sanaa ”ryssä”. Elettiin vuotta 1989. Silloin en täysin ymmärtänyt opettajan pillastumisen syytä, mutta asia valkeni paljon myöhemmin.

Suomessa on varsin vähän on tutkittu kylmään sotaan liittyviä kokemuksia ”tavallisten” ihmisten näkökulmasta. Suomalaisen kirjallisuuden Seura (SKS) ja Svenska Litteratursällskapet i Finland (SLS) kerää yhdessä Antero Holmilan (Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos) kanssa talteen ihmisten arkisia kokemuksia kylmän sodan ajalta. Keruu on auki 15.1.2021 saakka. Lisätietoja sekä suora mahdollisuus muistojen tallentamiseen löytyy linkistä avautuvien osoitteiden takaa. Suomenkieliset vastaukset tallennetaan SKS:n arkistoon ja ruotsinkieliset vastaavasti SLS:n arkistoon. Aineistot tallennetaan nimettöminä ja vain mikäli muistelija antaa luvan aineiston arkistointiin. Vastaajien kesken arvotaan kirjapalkintoja.

* Joulun alla lisätietoja antaa: Antero Holmila: antero.holmila(at)jyu.fi 040-8093381

* SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi.

* yrsa.lindqvist@sls.fi
SLS växel 09-618 777

SLS: Minnen och erfarenheter av Kalla kriget: https://www.lyyti.fi/reg/kallakriget
SKS: Kylmän sodan muistot ja kokemukset: https://www.finlit.fi/fi/arkisto/vastaa ... 9tSzNgzZPY

Hyvää joulun aikaa ja muisteluintoa,
Antero Holmila

Palaa sivulle “Puheenvuoroja historiasta”