Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 57
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 2/2019, innehåll

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 2/2019 (årg. 104)


Innehåll:

* Tuula Hockman, Kungarna, aristokratin och franciskanerna. Franciskankonventens ekonomi i Åbo stift (s. 129)

* Niklas Rapo, Skapandet av den segregerade staden i de förindustriella Björneborg och Vasa (s. 160)

* Marjatta Rahikainen, Urbana värdshus som offentliga rum och servicemarknad. Kvinnliga småföretagare och den nya borgerliga staden i det tidiga 1800-talets Finland (s. 189)

* Kirsi Vainio-Korhonen, Lekmäns skriftliga och rättsliga kunnande i början av 1800-talet. Rannsakningsfångar som skrivare av besvärs- och nådeansökningar i Åbo slottshäkte 1838-1850 (s. 218)


Översikter

* Eljas Orrman, Om den rätta förståelsen av kung Magnus Erikssons brev av
år 1334 till invånarna i de finska landskapen (s. 248)


Granskningar

* Erik Petersson, Sårade soldater. Livet efter stormaktstidens krig. Av Christer
Kuvaja (s. 280)

* Christine Bladh, Hennes snilles styrka. Kvinnliga grosshandlare i Stockholm
och Åbo 1750–1820 och Sofia Ling, Konsten att försörja sig. Kvinnors arbete
i Stockholm 1650–1750. Av Johanna Wassholm (s. 285)http://historisktidskrift.fi

***
HTF finns tillgänglig på Vetenskapliga samfundens delegations webbplats som Open Access publikation (ISSN 2343-2888) fr.o.m. årgång 1990. Nya årgångar publiceras i HTF DIGITALT med ett års fördröjning.

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”