Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 57
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 3/2019, innehåll

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 3/2019 (årg. 104)


Innehåll:

* Annette Forsén, Inledning (s. 289)

* Julia Dahlberg, Donatorerna och vetenskapen. Mötet mellan medicinsk expertis och borgerlig filantropi inom Florinska kommissionen och Samfundet Folkhälsan i svenska Finland 1911-1939 (s. 293)

* Eeva Kotioja, "Hälsa, arbetsduglighet och fosterlandskärlek". Mannerheims barnskyddsförbunds bakgrund och mål i 1920-talets Finland (s. 321)

* Leena Enbom & Susanna Fellman, Nödhjälp eller skapandet av ett idealsamhälle? Filantropisk verksamhet i lokalsamhället under mellankrigstiden (s. 353)

* Annette Forsén, Tvåspråkighetens träruckel och finskhetens stenhus. Folkskolor i Borgå landskommun som slagträ under 1930-talets språkstridigheter (s. 393)


Översikter och meddelanden

* Aapo Roselius, Tankar kring beställningsarbeten kontra forskning (s. 432)


Granskningar

* Ville Jalovaara, On suurempi koti. Martat 120 vuotta. Av Eeva Kotioja (s. 438)

* Aapo Roselius, För barnets bästa. En historia om Barnavårdsföreningen i Finland. Av Alexandra Ramsay (s. 445)

* Helene Laurent, Asiantuntijuus, väestöpolitiikka, sota. Lastenneuvoloiden kehittyminen osaksi kunnallista perusterveydenhuoltoa 1904-1955. Av Hanna Lindberg (s. 448)

* Sari Nauman, Ordens kraft. Politiska eder i Sverige 1520-1718. Av Charlotte Cederbom (s. 452)

* Gunvor Simonsen, Slave Stories. Law, Representation, and Gender in the Danish West indies. Av Holger Weiss (s. 456)http://historisktidskrift.fi
***
HTF finns tillgänglig på Vetenskapliga samfundens delegations webbplats som Open Access publikation (ISSN 2343-2888) fr.o.m. årgång 1990. Nya årgångar publiceras i HTF DIGITALT med ett års fördröjning.

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”