Veikko I Palvo
Viestit: 1338
Liittynyt: 04.03.13 23:09

Re: Europe´s man on the moon moment

Suomessa ilmasto on jo nyt v. 2021 lämmennyt 2,3 ast.c verrattuna esiteolliseen aikakauteen 1850 - 1900, ( prof Hannele Korhonen ) ja "jatkossakin Suomi on yksi alueista, jotka lämpenevät nopeiten maailmassa."

YK:n IPCC:n raportissa sanotaan kuulemma "ensimmäisen kerran ihmisen toiminnan aiheuttaneen kaiken lämpenemisen maapallolla", millä kenties pohjustetaan jälleen `ilmastokehitysapua" pohjoisen pallonpuoliskon mailta kehitysmaille, kuten esim. Kiinalle.

Maapallon ilmasto on keskimäärin lämmennyt 1,1 ast.c vuosista 1850-1900 ja Suomessa kaksi kertaa enemmän eli 2,3 ast.c:een ja meillä ei enää
näköjään kannata puhua lämpötilan nousun rajoittamisesta 1,5 ast.c tai alle 2,0 ast.c:een?

"Apul.prof. Annalea Lohilan mukaan ilmaston lämpeneminen on jo käynnistänyt monia prosesseja, joiden pysäyttäminen tai hidastaminen vie satoja, ellei tuhansia vuosia, vaikka päästöjen taso saataisiin hidastumaan merkittävästikin."
http://iltalehti.fi/kotimaa/a/a0d364d7- ... 0ce557bb1f

"Kasvihuonekaasujen pitoisuuksissa maapallolla ollaan korkeammalla kuin koskaan 800 000 vuoden aikana. Meret ovat happamempia kuin kahteen miljoonaan vuoteen."

"Meret saattavat muuttua hiilinielusta CO2:n päästäjiksi ja lämpöä ja CO2:sta varastoineet meret saattavat lämmittää ilmastoa vielä satoja vuosia sen jälkeen kun ihmiskunta on saanut päästönsä kuriin."

Ja merien pinnat jatkavat nousuaan.
"Päästöjen vähentämisen lisäksi ilmastonmuutoksen rajoittaminen vaatii sitä, että ilmakehästä sidotaan hiilidioksidia." Metsät turvemailla ja
EU:n esittämä Carbon Capture and Storage- systeemi?


Ilmaston lämpenemisen seurauksiin meillä Suomessa on näköjään suhtauduttava kaksi kertaa painokkaammin kuin muualla EU:ssa tai maailmalla.
Tulviin, lämpöaaltoihin, kuivuuteen, Itämeren pinnannousuun jne. meidän on kotimaassa varauduttava heti, maailmanparantamisen ollessa toisella sijalla.Mikä on Suomen oma tulevaisuuden selviytymisstrategia nykypäivän käytännön toimissa?


Suomen Maa- ja MetsätalousMinisteriö ( MMM ) on 1.2005 laatinut 272-sivuisen "Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian.
Suomen keskilämpötilan ennakoidaan nousevan vuoteen 2080 mennessä enimmillään jopa 4 - 6 ast.c. ja
Suomen sopeutumisstrategiassa käydään yksityiskohtaisesti läpi sopeutumista Suomessa ja todetaan sen olevan "paikallista toimintaa kun taas päästöjen rajoittaminen vaikuttaa ilmastonmuutokseen maailmanlaajuisesti. Kehitysmaissa sopeutumisen haasteet ovat suuret, mutta toisaalta ilmastonmuutoksesta ja kehitysongelmista johtuvien ongelmien erottelu on vaikeaa."

Maa- ja MetsätalousMinisteriö on 5.2014 laatinut Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelman.

MMM 13.4.2021 EU-komission tiedonanto ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategiasta,
http://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Liitea ... 366384.pdf
"Ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategia on osa komission Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ( European Green Deal ),
joka on keskeinen osa komission vastausta globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030 sekä Pariisin ilmastosopimuksen toteuttamiseksi."

Onkohan ilmaston Suomessa kaksinkertaisena toteutuneeseen lämpenemiseen ( 2,3 ast.C. ) sopeuduttava EU-komission määrittelemin tavoin --- ei enää kansallisin suunnitelmin?

Veikko Palvo

UPI julkaisi elokuun 2021 lopussa selvityksen " ilmastoturvallisuusuhkiin varautumista syytä vahvistaa Suomessa:
http://tietokayttoon.fi/-/10616/selvity ... a-suomessa
Ilmastoturvallisuusuhat: 1. suorat vaikutukset , 2. ketjuuntuvat ja 3. siirtymävaikutukset ja todetaan, että " ketjuuntuvien ja siirtymävaikutusten osalta tarvitaan myös jatkotutkimusta."
"Kansainvälinen ja EU-toiminta:
- Suomen kansainvälisen yhteisympäristön toimivuuteen liittyy epävarmuuksia." ( ennakoimattomuutta )
- Suomen vaikutusvalta kansainvälisiin päätöksiin on rajallista ( EUnkin päätöksiin )

Ilmastoturvallisuusuhkana nähdään myöskin _ hallitsematon _ siirtolaisuus:
Vuonna 2015 Norjaan Kirkkoniemen suunnalla - pyöräili - 5500 siirtolaista `turvallisesta maasta´, Venäjältä ja Norja alkoi *palautella* näitä jo joulukuussa 2015 takaisin Venäjälle.
http://thebarentsobserver.com/ru/node/301
Kiistaa syntyi palauttamistavasta, venäläiset olisivat ilmeisestikin halunneet näiden pyöräilevänkin takaisin Kuolan Nikeliin ja norjalaiset halusivat käyttää palautuksiin pakkasessa bussikuljetuksia.
Joka tapauksessa näitä päätettiin palauttaa Venäjälle.
Suomeen tuli - polkupyörillä ja autoillen - Sallan ja Raja-Joosepin rajanylityspaikoille 10.2015 - 2.2016 välisenä aikana 1757 siirtolaista Venäjältä ja heitä ei tiettävästi yritettykään palauttaa.
Valko-Venäjältäkin on nyt 2021 alkanut tulla siirtolaisia Liettuaan ja Liettua pystyttää rajalle piikkilankaesteitä.

Tulevaisuuden ilmastopakolaisuuskin tullee olemaan samankaltaista ja hallitsematonta siirtolaismäärien ja ajankohdan osalta?
Vuonna 2015 Norja palautti siirtolaisia, Suomi ei palauttanut ja siirtolaisten tulo saatiin loppumaan poliittisesti, mutta Valko-Venäjältä Liettuaan tulijoita estämään rakennetaan rajalle jo piikkilankaesteitä ja ehkäpä esteen lävitse päässytkin palautetaan?
Ilmastopakolaisuuteenkin voidaan suhtautua samoilla tavoin, palauttaa, tai ei palauttaa ja estää rajanylitykset?

Tulevaisuudessa epävakautta aiheuttaa se, jos suurten hiili- ja öljyvaltioiden pitää sopeutua siihen, että niiden tuotteille ei ole enää kysyntää,
Yksi tällainen maa sijaitsee Suomen naapurissa.
Mutta EUn talousmahdin, Saksan aiepäätöksenä on lopettaa ligniitin ja kivihiilen polttaminen vasta 2038 ja korvata vähenevää hiilenpolttoaan fossiilisella maakaasulla ties mihin ajankohtaan asti, maakaasu on vaihtelevan tuulivoimankin säätövoimana.

Tuulienergia näyttäisi olevan EU-komissionkin päätöksenä tulevaisuuden energiamuoto ja energian vedyksi muuttaminen tasaamaan tuulienergian suuria vaihteluita, joten onkohan siinä ohje Energiewendestä EU-valtioillekin? Ranska oletettavasti säilyttää kuitenkin ydinvoimansa?

VP

Veikko I Palvo
Viestit: 1338
Liittynyt: 04.03.13 23:09

Re: Europe´s man on the moon moment

Voimmeko tehdä CO2:n talteenotosta ja varastoinnista kannattavaa,
http://globalccsinstitute.com/news-medi ... rofitable/ kirj. CCS-Global Institute vastaten _kyllä_, "Politiikka tekee päästöjen vähentämisestä kannattavaa."
"Pääomat virtaavat sinne, missä investoinnit tuottavat ja USA:ssa verohyvitys on 50 $ CO2-tonnilta, Kaliforniassa jopa 185 $/co2-tonnilta."

Päästökauppahinnan nostamisella EU:ssakin saataisiin hiilidioksidin talteenotto ja varastointi "taloudellisesti kannattavaksi?"

CCS-Instituutin sivuilla mainitaan Luulajan Swerea Metos Ab:kin ja samoin Ruotsin valtion jo 1955 perustamat Rise-tutkimuslaitokset ja
SSAB ( Rautaruukkikin ) on kehittänyt koksivapaan fossiilivapaan teräksentuotannon, jonka sanoo ottavansa käyttöön vuoteen 2045 mennessä.
YLE 18.8.2021: "Fossiilivapaa (vety)teräs on 20 - 25 % kalliimpaa. SSAB kaipaa EU:lta selkeitä toimenpiteitä fossiilivapaan teräksen tuotannon edistämiseksi." Tullit EU:n ulkorajoille ja veronmaksajat EU:ssa maksavat sitten korkeamman teräksen hinnan? EU:n viennin kilpailukyky?

Valtioiden tuilla tuulimyllyjäkin on pystytetty EU:hun kuin sieniä sateella ( 14% sähköntuotannosta EU-alueella ja Saksassa 29608 tuulimyllystä yli 20% vuonna 2020 ja Suomessakin 700 tuuligeneraattoria. Saksassa vetytalous vaatinee noin 100 000 tuuligeneraattoria lisää, kivihiilen polton lopettamisen tavoitevuoteen 2038 mennessä ja fossiilinen maakaasu toiminee tuulienergian säätövoimana vuoden 2050 jälkeenkin?

Valtioiden tuilla kannattamatonkin saadaan kannattavaksi?

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1338
Liittynyt: 04.03.13 23:09

Re: Europe´s man on the moon moment

Mitä saavutetaan muututtaessa välitavoitteena hiilineutraaleiksi ja sen jälkeen tavoitteena näyttäisi olevan hiilinegatiivisuus eli ilmastopositiivisuus?

Sitra esittää ihannevaltiona Intian ja Kiinan rajalla sijaitsevan Bhutanin, bhutanilaisten hiilijalanjälki on miinus 6 tonnia hiilidioksidia:
http://sitra.fi/tulevaisuussanasto/hiilinegatiivinen/

Bhutanissa on käytössä BKT- ja Bruttokansanonnellisuus- mittaritkin köyhille, takapajuisille, mutta _ onnellisille _ bhutanilaisille ja ehkäpä
http://wwf.fi/alueet/bhutan/
Bhutanin olot EU-maihinkin siirrettynä ja sovitettuina olisivat sitten päämääränä joillekin?

Tosin elintasonkin EU:ssa olisin suorastaan romahdettava ja sille saattaisi olla vastustustakin eeuulaisten suuren enemmistön taholta?

Veikko Palvo

lisätty 6.9.-21.:

Saksan energiaministeri Peter Altmeier ja Venäjän ministerit D.Manturov ja Alexander Novak keskustelivat alkuvuodesta 2021 Venäjällä vedyksi muutettavasta kivihiilestä ja maakaasusta Saksaan vietäväksi, jonkinlaisesta "hiilidioksidineutraalista vedystä," Saksan ja Venäjän Vetyallianssista.
Venäläistä vetyenergiaa siirrettäisiin Saksaan, Venäjälle pystytettyjen tuulivoimaloiden vedyksi muutettua vihreää sähköenergiaa.
Saksalla
on ollut tuulienergiansa kanssa vaikeuksia, v. 2021 ensimmäisellä puoliskolla päästöt Saksassa nousivat 25 % ( Agora Energiewende ) kun ei tuullut, eikä merituulivoimaloillakaan. Hiilidioksidipäästöjen lisäys oli 21 miljoonaa CO2-tonnia. Sähkönsiirtoverkkoihinkin tulisi investoida satoja miljardeja, vuosina 2020 - 2025 600 miljardia $:a.

Saksan energiaministeri P.Altmeier otti siis alkuvuodesta 2021 pääministeri Alexander Novakin kanssa puheeksi vedyn tuotannon Venäjällä Saksaan siirrettäväksi.
Minkälaiset takuut ja vakuudet EU-Saksa voisi Venäjälle antaa vihreän vedyn ostamisestaan, kaipa sitä aina johonkin hintaan, korkeaan, saataisiin Saksaan vietyäkin - mutta miksi Saksa etsii itselleen vedyntuottajia Afrikasta ja Venäjältä?
Eikö maakaasun energiaa hiilidioksidi talteen ottamalla ( CCS ) voisi muuttaa vedyksi Itämeren kaasu-/vetyputkien Saksan puoleisessa päässäkin?
Vetykaasun tilavuusenergiatiheys on 36 % maakaasun energiasta samalla paineella , joten vedyn siirtonopeuden ex.-kaasuputkessa tulisi olla lähes kolminkertainen, mutta vetynä energiansiirron kokonaishäviö olisi vain 4 - 5%. Häviöitähän on vaikkapa sähköenergian siirrossakin.
Venäjällä
Realnoe Vremja kirj. 24.2.2021 P.Altmeierin kaavailuista vedyn tuottamiseksi Saksaan siirrettäväksi Venäjällä:
http://realnoevremya.com/articles/5256- ... een-energy
"Saksa, jonka tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalisuus v. 2050 mennessä, kuluttaa nyt vuosittain 55 TWh fossiilisista polttoaineista valmistettua " harmaata " vetyä ja samaan aikaan Saksa käyttää 1000 TWh maakaasua vuosittain mm. kotien lämmitykseen."
"Saksalainen osapuoli sanoo NordStream 2:sta voitavan käyttää _ vedyn _ kuljetukseen ja kehoittaa Venäjää kehittämään uusiutuvaa energiaa vedyn tuottamiseksi."


http://osw.waw.pl/en/publikacje/osw-com ... ooperation
Saksassa poliitikkojen päättämään vetytalouteen ei ilmeisestikään katsota Saksassa pystyttävän ja vetyä "etsitään" Venäjältä ja Afrikasta.

Vetyä näyttää nykyisin esiintyvän monissa väreissäkin:
Energiewenden vety on uusiutuvien, tuulen ja aurinkoenergian sähköstä _ vihreäksi _ vedyksi muutettua - "puhdasta vetyä", jollaista
puhtaasta ja päästöttömästä ydinvoimasta _ violetiksi _ vedyksi muutettu energia ei ole.

Kivihiilienergiaa voidaan CCS:n ( hiilidioksidi talteenottamalla ja varastoimalla ) avulla muuttaa _ harmaaksi _ vetyenergiaksi ja
_ sininen vety - on maakaasusta vedyksi muutettua ja CO2 otettu talteen.
Noissa Saksan vetyluokittelujen yhteydessä puhutaan myöskin Saksaan enenevässä määrin virtaavaan fossiiliseen maakaasuun 5 - 7 %
sekoitetusta vedystä, ehkäpä "CO2-neutraalista vedystä."

OSW, viite 11.: Venäläinen Novatek ja Uniper allekirjoittivat Moskovassa 29.1.2021 jonkinlaisen aiesopimuksen ( MOU ) `värivetyjen´ tuotannosta ja siirrosta Uniperin voimalaitoksille Venäjällä ( 5 kivihiili-, ruskohiili- ja maakaasuvoimalaa ) ja Länsi-Euroopassa, Saksassakin ainakin vuoteen 2038 saakka poltettavan kivi- ja ruskohiilen korvaajaksi. ( Fossiilisen maakaasun käytön loppumiselle Saksassa ei ole asetettu tavoitevuotta. )
https://www.novatek.ru/en/press/release ... ?id_4=4239
Sinistä vetyä ( CO2 talteenotettuna ) ja vihreää vetyä.

Forbes 28.7.-21 / Michael Schellenberger toteaa Handelsblatt´n toimittajan 6.2.2017 todenneen:

"Energiewenden taustalla on Saksan ja saksalaisten tarve päästä yli syyllisyydestään holokaustiin ja ww2:een; saksalaiset kokisivat lopulta
muuttuneensa maailman tuhoajista 1900-luvulla maailman pelastajiksi 21. vuosisadalla."

Merkelkin sanoi 2015 ehkäpä samalta taustalta: " Saksa on suuri ja tulkaa kaikki Eurooppaan rantautuneet siirtolaiset tänne Saksaan turvapaikkaa hakemaan."
Sen jälkeen "taakkaa yritettiin Saksasta kylläkin solidaarisesti jakaa ja Turkin kanssa sovittiin miljardimaksusta siirtolaistulvan patoamiseksi.

VP

Veikko I Palvo
Viestit: 1338
Liittynyt: 04.03.13 23:09

Re: Europe´s man on the moon moment

Veikko I Palvo kirjoitti:
05.09.21 12:31

Forbes 28.7.-21 / Michael Schellenberger toteaa Handelsblatt´n toimittajan 6.2.2017 todenneen:

"Energiewenden taustalla on Saksan ja saksalaisten tarve päästä yli syyllisyydestään holokaustiin ja ww2:een; saksalaiset kokisivat lopulta
muuttuneensa maailman tuhoajista 1900-luvulla maailman pelastajiksi 21. vuosisadalla."

Merkelkin sanoi 2015 ehkäpä samalta taustalta: " Saksa on suuri ja tulkaa kaikki Eurooppaan rantautuneet siirtolaiset tänne Saksaan turvapaikkaa hakemaan."
Historialliset vertailukohtansa Merkel hakee 1600-luvun Augsburgin sopimuksesta ja 30-vuotisen sodan Westfalenin rauhasta.

VP

Michael Shellenberger kirj. "Onko Saksan energiewendessä kyseessä syyllisyyden voittamisesta?"
http://michaelshellenberger.substack.co ... ricity-674

"Saksan kasvavat päästöt ja sähkökustannukset näyttävät dramaattisesti sen, etteivät nykyaikaiset kansakunnat voi luottaa säästä riippuvaisiin energialähteisiin."
Saksa oli alkuvuonna 2021 kuuden kuukauden ajan naapurimaistaan tuodun energian varassa, ydinsähköä Ranskasta, kivihiilisähköä Puolasta ja maakaasua Venäjältä.
Eli Saksa tarvitsisi paljon uusia tuuligeneraattoreita myöskin tuulisähkön vihreäksi vedyksi muutettavaksi. Kaasumainen vedyn varastointi vaatii runsaasti varastointitilavuutta ja nestemäinen vety painettakin, joten tuulisähköstä-vedyksi-takaisin sähköksi+varastoinnin vaatima
energia muodostavat varsin alhaisen hyötysuhteen?

"Erityisesti Saksan nykyajan energian hylkääminen voi johtua epäselvyydestä sen suhteen, haluaako Saksa olla kansakunta vai ei."

"Saksan uusiutuvien energialähteiden kokeilun taustalla on monien saksalaisten mukaan tarve päästä yli syyllisyydestään holokaustiin ja toiseen maailmansotaan."
"On palattava ennen holokaustia käytettyihin energialähteisiin."

"Saksa saattaa Energiewendessä tehdä vastaavan kuin mitä se tekee maahanmuutossa ja globalisaatiossa."

Historioitsija Rolf Peter Sieferle, The Subterranian Forest -kirjassaan 1982 osoitti, ettei teollinen vallankumous 1600- ja 1700-luvuilla olisi ollut mahdollinen ilman kivihiiltä.
Sieferlen Finis Germania-teos v. 2017 tyrmättiin Saksassa.

"Saksa edesauttaa Euroopan Unionin rakentamista ja Unioni syrjäyttää Saksan hallituksen monissa sen perinteisissä toimivaltuuksissa, kirjoittaa
C. Caldwell v. 2017 The New York Timesin Siferle-artikkelissaan.
Saksalaiset näyttävät haluavan valtiona kadota."

Veikko Palvo

Saksa aloitti Energiewenden vuonna 2000 tavoitteena päästä eroon fossiilisista polttoaineista ja 2020 mennessä Saksa on rakentanut jo
30 000 tuuligeneraattoria, mutta tuulettomien ja pilvisten jaksojen varalta on pidettävä myöskin entinen hiilidioksidia päästelevä järjestelmä toimintakunnossa ja käytettävissä,
85 % vanhasta järjestelmästä vuonna 2019, ja
http://spectrum.ieee.org/germanys-energ ... ears-later ------------------------- http://ieee.org/sitemap.html
kalliin kaksoisjärjestelmän
energiewendessä toteutettu tuuli- ja aurinkoenergian järjestelmä toimii vain _ 20 %:n _ kapasiteetillä.

Länsi-Saksan ydinvoimaloiden vastainen liike perusti 1977 ÖKO-instituutin ja 1980 Gryne-Puolueen ja 2021:kin "grynet" osoittavat mieltään
vaatien rusko- ja kivihiilivoimaloiden sulkemista - heti ja fossiilisten käytön lopettamista Saksassa - heti! "Gryneillä" ei ole suunnitelmia siitä, miten Saksan energiahuolto toimii ja käytännössä tarvitaan kaksoisjärjestelmä, eikä Saksan valtio olekaan kuin esittänyt aiesuunnitelman kivihiilen polttamisen lopettamisesta vuoteen 2038 mennessä. Maakaasu on tuuli- ja aurinkoenergiankin säätövoimana ja ehkäpä energiavarastointi vihreänä vetynä edistyy ja hiilidioksidin varastointikin.
Suomessa annettiin 22.5.2015 ilmastolaki ja jo v. 2011 oli asetettu poliittisesti koottu _ Ilmastopaneeli _ seuraamaan ja valvomaan Suomen Energiewendeä, 2011-2013, 2014-2015, 2016-2019 ja Sanna Marinin hallitus kokosi ja nimitti Ilmastopaneelin jäsenet v. 2020-2023 kaudelle.


Vuonna 2000 Energiewendeä aloitettaessa Saksa sai 84 % primäärienergiastaan fossiilisista ja v. 2019 _ 78 % _.

USA on ilman energiewendeä vähentänyt ieee:n mukaan fossiilisia v. 2000 - 2019 85,7 %:sta _ 80 %:iin _ eli "yhtä paljon kuin Saksa,
vihreyden o l e t e t t u mallimaa."

Sähköautoista pidetään EU:ssa yllä voimakasta valtiollista mainontaa, samoin kuin tuulimyllyenergiasta, jota on alettava muuttaa vedyn olomuotoon " vetytaloudeksi ", mutta ieee Spectrumin mukaan suurilla lisäkustannuksilla ei ole saatu aikaiseksi juuri mitään.
Saksan Energiewende ei näyttäisi sopivan esikuvaksi muille EU-maille, eikä maailmalle?

Merkelin hallituksen ulkoministeri ( presidentti nykyisin ) Steinmeier ( SPD ) on puheessaan Berliinissä 27.3.2015 sanonut:
http://auswaertiges-amt.de/en/aussenpol ... enz/270426
"Energiewenden
olevan espanjaksi, arabiaksi, indonesiaksi energiewenden, mikä edustaa Saksan tulevaisuuteen suuntautuvaa kunnianhimoista hanketta:
The Project to get the first man on the moon". Saksalainen, eeuulainen, ganze welt?

"Steinmeier sanoo energiahuollossa tarvittavan monipuolista energiansaantia eri lähteistä" ja Saksan tuulimyllyratkaisu ja sähkön vedyksi muuttaminen on varsin yksipuolista.
"Ministeri Gabriel sanoi 27.3.2015 Energiewenden alkaneen vihreästä aloitteesta" - maailmanlaajuiseksi.

VP

Veikko I Palvo
Viestit: 1338
Liittynyt: 04.03.13 23:09

Re: Europe´s man on the moon moment

Veikko I Palvo kirjoitti:
08.09.21 11:14Saksa aloitti Energiewenden vuonna 2000 tavoitteena päästä eroon fossiilisista polttoaineista ja 2020 mennessä Saksa on rakentanut jo
30 000 tuuligeneraattoria, mutta tuulettomien ja pilvisten jaksojen varalta on pidettävä myöskin entinen hiilidioksidia päästelevä järjestelmä toimintakunnossa ja käytettävissä,
85 % vanhasta järjestelmästä vuonna 2019, ja
http://spectrum.ieee.org/germanys-energ ... ears-later ------------------------- http://ieee.org/sitemap.html
kalliin kaksoisjärjestelmän
energiewendessä toteutettu tuuli- ja aurinkoenergian järjestelmä toimii vain _ 20 %:n _ kapasiteetillä.Vuonna 2000 Energiewendeä aloitettaessa Saksa sai 84 % primäärienergiastaan fossiilisista ja v. 2019 _ 78 % _.Yksipuolista tuuli- ja aurinkoenergiaa esitetään Saksan Energiewende-esimerkin mukaisesti käyttöönotettavaksi meillä Suomessakin,
epäileviä äänenpainoja ei näytä meillä juurikaan esiintyvän, vain " tuuligeneraattoreita on 700 ja kohta yli 1000 kpl -artikkeleita."

Meillä on sentään ydinvoimaakin, mutta tuulimyllyjen säätövoimaksi se ei soveltune, käynnistettäväksi silloin kun ei tuule tai aurinko ei paista.
Olisi ilmeisestikin oltava Saksan tavoin kaksoisjärjestelmä energiantuotannossa, "tavanomainen" ja uusiutuvat tuulimyllyenergiatkin?
Olisi tuotava talven huippukulutuksen aikaan sähköäkin edelleenkin Venäjältä, sekä Lännestä - se on huoltovarmuutta?

Ruhr Economic Papers 2016
https://d-nb.info/1123088675/34 esitetään Saksan kaksoisenergiantuotanto: taulukko 1. ( sivu 7 ): 15 vuodessa
uusiutuvien energiantuotanto on kasvanut 11,75 GW:stä 97,92 GW:iin ja
"tavanomaisen" tuotanto on pysynyt entisellään: 109,9 GW v. 2000 ja 104,1 GW:a vuonna 2015

Energiewende on rahoitettu valtion tuilla ja poliittisilla päätöksillä, ja ` eihän sitä voi lopettaa tai järkiperäistää, olemme sijoittaneet energiewendeen jo niin paljon poliittistakin pääomaa.´
"Pystytetään lisää tuulivoimaakin ja varastoidaan sitä vedyn muodossa ja maakaasu on säätövoimana ja oman kivihiilen sijaan käytämme Venäjältä ja Norjastakin tuotua fossiilista maakaasua.´

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1338
Liittynyt: 04.03.13 23:09

Re: Europe´s man on the moon moment

EU-komission virallisilla sivuilla energiakomissaari Kadri Simson esitti puheessaan 7.4.2021 EU:n vetystrategiasta
http://ec.europa.eu/commission/commissi ... ng-gaps_en
"EU-tasolla odotettavan vuoteen 2030 mennessä 320 - 460 miljardin investointeja vetyyn ja vetyinfrastruktuuriin, ja siitä
340 miljardia € uusiutuviin energialähteisiin" ( "sähköistykseen" ) eli tuuliturbiineihin ja aurinkopaneeleihin vihreäksi vedyksi muutettavaksi.

EU-laiset kaasuputkiyhtiöt ovat esittäneet Kadri Simsonillekin EU:n vetyputkikartaston, ja siinä on Suomeenkin piirrelty vetyputkilinjoja. sekä
Suomen ja Ruotsin ja Suomen ja Viron yhdistäviä vetyputkia ja vetyputki yhdistämässä suoraan Saksaankin.
Komissaari Kadri Simsonin esittämä 340 miljardin investointitarve vetyyn vuoteen 2030 mennessä tarkoittanee yksityisiä ja eu-jäsenmaiden investointeja vetyyn.

Gasgrid Finland on yksi noista 11/21 eu-maan kaasu-/ vetyputkistoyrityksistä:
http://epressi.com/tiedotteet/energia/v ... rella.html
"Vedyllä on iso merkitys Euroopan hiilineutraalisuustavoitteille ja analyysi osoittaa _ vetyä riittävän _ eurooppalaisen vetyverkon varrella."
Vientiin Suomesta:
"Euroopan laajuinen vedyn siirron infrastruktuuri on olennainen ....( jos ) kun halutaan käyttää vetyä Suomessa."

"Suomessa vihreää vetyä voitaisiin tuottaa merkittävästi yli oman tarpeen.......vientipotentiaalia olisi mm. Keski-Eurooppaan."

Tuotettaisiinko vihreä vety Suomessa sitten tuuligeneraattoreiden sähköstä muunnettuna, EU-komissio ja Saksahan eivät hyväksy rahoitettavaksi puhtaita ja päästöttömiä ydinvoimalaitoksia, "ydinsähkö ei ole uusiutuvaa."

Saksalaiset Merkelin hallituksen ministerit ovat esittäneet tuuliturbiinien rakentamista Venäjällekin ja elektrolyysin kautta vedyksi muutettuna siirrettäväksi putkilinjoja pitkin Greifswaldiin ja tämä vetyputkisto Venäjällä ja Venäjältä Saksaan puuttuu näköjään EU-komission esittämältä EU:n vetyputkiston kartalta. Eihän Venäjä-Saksa vetyhanketta ole kyllä vielä sovittukaan.

Veikko Palvo
Liittokansleri Merkel vieraili kesällä 2021 Moskovassa ja sitten Ukrainassa.
Deutsche Welle 8.2021: Ukraina voisi muuttua maakaasun kauttakulkumaasta vedyn viejäksi."
"Win-Win -tilanne."
http://www.dw.com/en/opinion-ukraine-co ... a-58988425

"Ukraina voisi vähentää maakaasuriippuvuuttaan Venäjästä...Gazprom onkin jo kuivattamassa maakaasuputkistoja Ukrainassa", koska
NordStream kaksinkertaistaa kaasun kuljetuksen kapasiteetin Venäjältä Saksan Greifswaldiin.
"Kaasuvarastot ( kesä 2021 ) ovatkin EU:ssa vajaat, Itävallassakin vain 30% varastotilavuudesta on käytössä ja tuon keinotekoisen puutteen seurauksena maakaasun hinta on noussut."
"Ukraina voisi omistakin maakaasuvaroistaan tehdä sinistä vetyä vientiin ottamalla hiilidioksidin talteen ja varastoon Ukrainassa tai vihreää vetyä rakennettavasta tuulivoimasähköstä vientiin keski-Eurooppaan."

VP

Veikko I Palvo
Viestit: 1338
Liittynyt: 04.03.13 23:09

Re: Europe´s man on the moon moment

"Vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla, 6 kuukauden ajan, Saksan tuulivoiman energiatuotanto oli alimmillaan sitten `uusiutuvan energian lain´ voimaan tulon vuonna 2000" ja "Saksan uusiutuvien järjestelmä perustuu valtion tukiin ja saksalainen maksaa sähköstään kolme kertaa enemmän kuin usalainen", kirj.
http://instituteforenergyresearch.org/i ... n-germany/
Wind power is collapsing in Germany 2019 --- miinus 82% verrattuna vuoden 2018 ensimmäisiin 6 kuukauteen."

Vuoden 2021 ensimmäisellä kuuden kuukauden jaksolla Saksan tuulienergiatuotanto romahti jälleen ja kivihiiltä poltettiin energiaksi enemmän kuin oli uusiutuvaa energiaa Saksan primäärienergian kaksoisenergiajärjestelmässä.

Kuitenkin Saksan Energiewende on ollut esikuvana EU-alueella ja EU-komissio ajaa sitä EU-maissakin toteutettavaksi kuin käärmettä pyssyyn.

Ydinvoiman Merkelin hallitusten pitkäaikaisen ministerin Ursula von der Leyenin johtama komissio on oikeastaan poissulkenut Saksan tavoin kannatettavista energiamuodoista EU:ssa, `ei saa antaa investointitukea ydinvoimalle.´

EU:n vetystrategiassa 7.2020 arvellaan vedyn käytön suunnitelmissa aiotun lisäämisen 13 - 14 %:iin vuoteen 2050 mennessä vaativan 180 - 470 miljardin €uron investoinnit ja ` v e t y t a l o u d e s t a ´ ei näytetä puhuttavan, vedyksi muutetulla tuuli- ja aurinkovoimalla on ainoastaan 13 - 14 %:n osuus EU:n energiakäytöstä vuonna 2050.

Onkohan Saksan epäonnistunut Energiewende esimerkiksi kelpaavaa? Saksassa poliitikot sanovat Saksan haluavan olla energiewendellään edelläkävijänä maailmanlaajuisesti, mutta näyttää siltä että Saksa on esimerkkinä siitä, mitä ei kannata toteuttaa, ei ainakaan ainoana energiamuotona, eikä vedyksi muutettunakaan?

Mieleeni tulee tuosta `vedyksi muutetusta tuulesta´ sanonta: " Tehdään sudelle häntä. "
On havaittu tehdyn virheellinen työ ja sitten mietitään, miten sitä virheellistä työtä voisi korjata niin, että lopputulos olisi halvempi kuin aloittaa virheelliseksi todettu työ taas alusta eli "tehdään sudelle häntä."DW 11.8.2020 kirjoitti:
http://dw.com/en/germanys-struggling-en ... v-54521658
"Energiewende on vaikeuksissa.....tuuliturbiinien rakentaminen Saksassa on pysähtynyt"

"Poliitikot haluavat puheissaan laajentaa uusiutuvia, myös tuulienergiaa, mutta todellisuudessa he tekevät kaikkensa estääkseen tuulipuistojen laajentamisen pelätessään vihaisia kansalaisia ja äänikatoa, sanoo tuulipuiston johtaja Johannes Lackmann" happamesti.

"Gallupeissa 80% saksalaisista kannattaa tuulivoimaa", mutta poliitikot tietävät gallup-tulosten voivan muuttua nopeastikin.
Poliitikon on kannatettava tuulivoimaa yrittäessään "kalastaa ääniä", mutta poliitikon on pidettävä mielessä, että
"tuuleen ei saa hirttäytyä."

Tuulivoiman rakentaminen ja valtiontuet ja tulonsiirrot veronmaksajilta sille ovat Suomessa poissa ydinvoiman lisärakentamiselta, vaikka "poliittinen totuus Saksassa" kieltäytyykin ydinvoimalta ja tuo `Saksan sisäpoliittinen totuus´ näyttäisi siirtyneen EU-komissionkin vaatimuksiin?

Suomessa oli vuoden 2020 lopussa 821 tuulivoimalaa nimellisteholtaan 2586 MW ja tuulivoimatuotantoa oli alle 10 %:a eli 238 MW 29.9.-21
klo 17:49 Fingrid / sähkömarkkinat:
http://fingrid.fi/sahkomarkkinat/sahkoj ... lman-tila/
Sähköntuontia oli samana ajankohtana 2767 MW ( huippulukemat olleet n. 3100 MW tasolla ennen turpeen ja kivihiilen käytön alasajoa )
Sähköntuontia oli noin 5½ Loviisan ydinvoimalan tehon verran 29.9.-21.
Tuotetun sähkön hiilidioksidiarvo 73 g/KWh ja kulutetun sähkön CO2-arvo 100 g/KWh ( ero ehkä johtuu tuontisähköstä, josta Suomi on riippuvainen ja tietysti 50 MW:stä yli 2000 MW:hen vaihtelevasta tuulivoimasta )

Aurinkosähkötehoa 29.9.2021 klo 17:49 oli 29MW

Saksan 30 000 tuulimyllyn tehon laskiessa tuulettomana aikana tai kun tuulee liian kovaa poltetaan vastaavasti _ säätövoimana kivihiiltä _ ja päästöt eivät Saksassa ole laskeneet.

Suomessa tuulituotannon vuotuisen tehon sanotaan kattavan lähes 10% sähkötehon kulutuksesta, mutta _ säätövoimana _ Suomessa
näyttäisi olevan vesivoima, vesivoimalaitosten tehoa muutetaan sen mukaan miten tuulee, mutta kuinkahan suureen tuulivoimatehon nostamiseen Suomen vesivoima riittää?
Ja kun ei riitä, on ilmeisestikin alettava muuttaa tuulienergiaa _ vedyksi _ 66/33%:n hyötysuhteella ja siksi tarvittaisiin vielä enemmän
lisää tuulimyllyjä.
Ja jotkut suunnitelmat tähtäävät Suomen _hiilineutraalisuuteen_ vuoteen 2035 mennessä ja pian sen jälkeen _hiilinegatiiviseksi_eli
jälkimmäinen esitetty tavoite edellyttänee CCS:ää; hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia ilmasta, mikä taas vaatii lisää tehoa joko rakennettavista ydinvoimaloista ja/tai tuuligeneraattoreista.
VNK:n Vetytalouden mahdollisuudet ja rajoitteet -tutkimus 2/2021 - 2/2022 ,
http://vnk.fi/-/1927382/vetytalouden-ma ... rajoitteet "muutos on valtava", todetaan tutkimustilauksessa AFRY åf Pöyryltä.


Rakennettavien uusien ydinvoimalaitosten puhdasta sähköä voitaisiin muuttaa vedyksikin käytettäväksi rekoissa, laivoissa, lentokoneissa ja
täyssähköisten henkilöautojen sähkökin olisi edullisempi tuottaa varmalla ydinvoimalla kuin erittäin paljon vaihtelevalla tuulella.

Aina ennenkin historian kuluessa elettiin luonnon ehdoilla; nyt sattuu tuulemaan, lähdetään tuulimyllylle jauhamaan viljaa ja Amerikan preeriankin tuulimyllyt pumppasivat vettä keinokasteluksi silloin kun sattui tuulemaan.

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1338
Liittynyt: 04.03.13 23:09

Re: Europe´s man on the moon moment

Saksan liittokansleri Angela Merkel päätti 30.5.2011 lopettaa ydinvoiman käytön Saksassa, vaikka muutamaa kuukautta aiemmin oli sovittu ydinvoimalaitosten käyttöiän pidentämisestä.
Tähän 10.2021 mennessä Saksassa suljettujen ydinvoimalaitosten tuotannon korvaamiseksi on poltettu enemmän rusko- ja kivihiiltä ja
onhan uusiutuvia energiamuotojakin voimakkaasti ( ja kalliistikin ) tuettu ja v. 2019 Saksassa päätettiin lopettaa kivihiilen polttaminen 2038 mennessä.
Saksan tuulipuistojen rakentamisvauhti laski kuitenkin 2020 alimmilleen 10 vuoteen. Vedyksi muutettu tuulienergia on kuitenkin strategiassa ja myöskin Merkelin hallitusten pitkäaikaisen ministerin johtaman EU-komission energiastrategiassa.

Saksan vihreiden "selkäytimessä, DNA:ssa" on 1970-luvun alusta alkaen ollut kaikenlaisen ydinvoiman vastaisuus, joka näyttää Saksassa levinneen muihinkin puolueisiin, maanjäristysalueelle rakennetun Fukushiman ydinvoimalan tsunami-onnettomuuden ollessa sysäyksenä 2011 päätökseen.

France24 Saksan energiewenden tragediasta:
http://france24.com/en/live-news/202103 ... exit-nears
"Baijerin Gundremmingenin kylän ydinvoimalaitos suljetaan 31.12.2021 ja sen vuotuinen 10 miljardin kilowattitunnin sähköntuotanto loppuu."
Ja "atomikylän lähistön Leipheimissä on rakenteilla fossiilista maakaasua polttava kaasuvoimalaitos."

http://eppowereurope.cz/en/tiskove-zpra ... ject-ocgt/
Leipheimin 300 MW:n kaasuturbiinivoimala näyttäisi olevan Saksan energiewenden kaksoisjärjestelmän ´varavoimala´, kaasuakin poltetaan silloin kun tuulee vähän tai tai ei tuule lainkaan ja silloin kun tuulee, on suunnitelmissa muuttaa osa tuulisähköstä vedyn muotoon eli energian kokonaismäärä ei vetytaloudessa kasvaisi lainkaan.

Saksa saattaa joutua ja ajautua fossiilisten käyttäjäksi ja päästelijäksi pitemmäksi aikaa kuin olisi tarpeellista ja tulisi siten toimineeksi omaa päästövähennystavoitettaan vastaan?

EU-komissio ajaa samoja strategioita, mutta olisikohan Saksan energiewende huono esimerkki muiden toteutettavaksi?

Veikko Palvo

================================================================================================Energiavuosi 2020 sähkö, Energiateollisuus 4.2.2021:
http://energia.fi/files/4428/Sahkovuosi_2020_netti.pdf

"Sähkön ja kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöt laskivat vuodesta 2019 20 % ja ovat laskeneet 72 % 2000-luvulla."

"CO2-vapaan sähkön osuus on jo 85 %:a."

"Ydinvoiman ja vesivoiman osuus kulutuksesta oli v. 2020 47% ja sähkön nettotuonti oli 18,5%:a."

"Tuulivoimaa v. 2019 9,1% ja vuonna 2020 11,8 %," mutta tuulen osuus on vain pian käytöstä poistuvien turpeen ja kivihiilen suuruinen.
"Tuulivoiman kapasiteetti 2585 MW," mutta tuulisähkön tuotanto vaihtelee tuon _nimellistehon_ ja vaikkapa 68 MW:n välillä ja tuulen vaihtelut Suomen alueella eivät näytä korvautuvan sillä, että oletetaan, että jollakin alueella aina tuulisi ja jollakin olisi vähätuulista.
Tuulituotanto on ajoittaista.

Tuuliturbiineja on 2020 lopussa vajaat 900 ja niiden sähköntuotto korvaa ainoastaan turpeen ja jäljellä olevan kivihiilen käytön vuositasolla laskettuna ja vertailuvuotena on vuosi 2019.
Vetytaloudesta Saksan energiewenden esimerkin mukaisesti kirjoitellaan meilläkin, mutta otetaankohan Saksassa 30 000 myllyn tuulituotannosta vuositasolla osa, vaikkapa 10000 turbiinia vedyksi muutettavaksi sähköenergiaksi?
ja
SSAB:n Raahen ex.Rautaruukki on oiva esimerkki mahdollisesta vedyn käytöstä, tarvittaisiin oma ydinvoimala lisää energiantarpeeseen ja tuotetun
vetyteräksen YLE uutisoi olevan 20 - 25 %:a koksiterästä kalliimpaa. EU:n ulkorajojen suojatulleja tarvittaisiin siihen, että eeuulaiset kuluttajat olisivat pakotettuja ostamaan "vetyteräksisiä tuotteita" ja mitenkähän "vetyteräksen hinta" vaikuttaisi vientiin EU:sta?

Suomessakin tarvittaneen siten esim. 4000 tuuligeneraattoria lisää ja vaikkapa puolet tuuliturbiinien määrästä voitaisiin käyttää vedyksi muuttamiseen eli vuositason tuulituotanto puolittuisi ja tuulisähköstä vedyksi ja takaisin sähköksi muuttamisessa katoaisi 2/3 tuulisähköstä.
laskettuna vuositason sähköntuotannosta.
Suomen vuoden 2020 sähköntuotannon lukujen perusteella näyttäisi siltä, että nykyisten ja rakenteilla olevien ydinvoimaloiden lisäksi tarvittaisiin kaksi OLK3-ydinvoimalaa lisää, tuulituotannon säätövoimana ei `hinta- ja huoltovarmuudella´ voine olla sähkön tuonti Suomeen?

Norjan vesivoimankin valuttamiseksi Saksaan otettiin vuodenvaihteessa käyttöön 1400 MW:n "Green Cable" NordLink Tonstad´sta Wilster´iin.
"Normaalisti" sähkönkulutus Suomessa on alle 10000 MW:tä, mutta 28.2.2020 on ollut 12 719 MW:n käyttöhuippu.

VP

Veikko I Palvo
Viestit: 1338
Liittynyt: 04.03.13 23:09

Re: Europe´s man on the moon moment

Synteettisen nestemäisen polttoaineen valmistuksen tutkimuksessa ja kokeilussa näytettäisiin joiltain osin siirrytyn 100 vuotta ajassa taaksepäin. Frederick Bergius Saksassa on v. 1921 esittänyt menetelmänsä ja Franck Fischer ja Hans Tropsch ovat v. 1925 patentoineet menetelmänsä polttoaineen tuottamiseksi kivihiilestä. ( & ruskohiilestä? )
Olen lukenut saksalaisten valmistaneen "bunaa" jo ennen ww2 valuuttapulassaan yleisessä sekasorrossaankin ja polttoaineiden kulutus on ollut tietystikin pientä.
Vuoden 1940 alussa Saksan sanotaan valmistaneen vuodessa 400 000 tonnia synteettistä nestemäistä bensiiniä, mutta tuotanto on ollut kallista verrattuna luonnonöljyyn Romaniasta ja 8.1939 taloussopimuksella Neuvostoliitostakin. Ja mikä lienee ollut buna-bensiinin valmistuksen kapasiteetti ennen sotaa ja esim. elokuussa 1939. Baku-Batumin öljy on kuljetettu ilmeisesti rautateitse Saksaan?

Saksan ersatz-bensiinin tuotantohuipun sanotaan tässä http://energy.gov/fecm/early-days-coal-research olleen 1944 alussa länsiliittoutuneitten ilmapommituksista huolimatta, yli 124 000 barrelia/pv 25:ssä tehtaassa ja helmikuussa 1945 tuotanto oli romahtanut 1000 tonniin lentobensiiniä.
Ja 70+ -oktaanista lentobensiiniä Saksan sotakone on käyttänytkin ja panssarivaunutkin käyttivät ilmeisesti samaa bensiiniä?

Operaatio Barbarossasta puhutaan salamasotana ja sitähän se olikin, mutta ilmeisesti hevosvetoisena?

Saksalaiset muuttivat nopeasti rautateiden raideleveyden ja rakensivat kapearaiteisia huoltorautateitä ja vastapuolella moottoroitu puna-armeija käytti LendLease- studebekkereissään länsiapuna Persiaan pystytettyjen öljynjalostamoiden polttoaineita ja lentobensiinikin lienee ollut korkeaoktaanista?

USAssakin on vuosina 1925 - 1929 tutkittu nestemäisen polttoaineen valmistusta liuskeöljystä.
V. 1928 - 1930 ja 1937 - 1944 on tutkittu ja kokeiltu Fredrick Bergiuksen prosessilla rusko- ja kivihiilestä valmistettavaa synteettistä polttoainetta.
USAssa on 1944 hyväksytty laki synteettisten nestemäisten polttoaineiden tuotannosta kivihiilestä, öljyliuskeesta ja maa- ja metsätaloustuotteista ( nyk. olisi BIOpolttoainetta ) ja 5 vuoden hankkeeseen on osoitettu 30 miljoonaa $:a.

Missourin tehdas on 1949 - 1953 tuottanut kivihiilestä yli 1,5 miljoonaa galloonaa synteettistä, 78-oktaanista bensiiniä ja bensiinin hinnaksi on sanottu 1,6 $ per galloona ennen voittoa ja veroja.

Kongressi on 1948 täydentänyt lakia nestemäisestä synteettisestä polttoaineesta, aikaa hankkeelle on lisätty 8 vuoteen ja rahoitus kaksinkertaistettu 60 miljoonaan $:iin. Vuoden 1950 lakimuutoksessa lisäaikaa 3 vuotta ja rahoituksen kokonaissumma 87,6 milj.$:iin.

V. 1948 on alettu kokeilla ja käyttää Fischer - Tropsch -menetelmää, mutta tuotanto on jäänyt vähäiseksi ja vuonna 1948 USAan on ensimmäistä kertaa tuotu enemmän raakaöljyä kuin viety maasta.
V. 1952 julkinen rahoitus synteettiselle on lopetettu, eikä ensimmäinen yksityinenkään v. 1952 perustettu 3000 tonnia kivihiiltä päivässä käsitellyt tehdas ole kyennyt hintakilpailuun luonnonöljyn ja polttoaineiden kanssa.

Ja 2000-luvulla jälleen aloitettua liuskeöljyn tuotantoa ilmastosuojelijat ovat vastustaneet Euroopassakin ( Puola ).
Mutta hiilidioksidista ja vedystä valmistetun nestemäisen polttoaineen ilmaston lämpenemisen tiukimmat vastustajatkin lienevät hyväksyneet, onhan "yksinkertaista" ottaa CO2:sta C eli hiili ja vety H2O:sta?

VTT:lläkin on e-fuel-tutkimushanke, jossa käytetään Fischer-Tropsch-menetelmääkin CCUtilizationissa, vety tehdään korkealämpötilaelektrolyysillä ( SOEC ).
http://vttresearch.com/fi/uutiset-ja-ta ... n-ja-miten
Uusia tuotteita hiilidioksidista.
EU-komission esityksissä näytettäisiin esitettävän käytettäväksi CCStorage-menetelmää ja hiilidioksidin varastoimista Pohjanmeren alle.

Mutta olisikohan Fischer-Tropsch -menetelmä nyt ilmastonmuutoksessa tullut jo hinnaltaan kilpailukykyiseksi verrattuna `luonnonbensiiniin´
öljynjalostamon krakkaustornista?

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1338
Liittynyt: 04.03.13 23:09

Re: Europe´s man on the moon moment

Näin Glasgow COP26-ilmastokokouksen alla Intian hallitus on laskenut EU:n päästöjen tulevan olemaan 62 gigatonnia hiilidioksidia, USAn hiilipäästöjen 92 gigatonnia ja Kiinan 450 gigatonnia hiilidioksidia ennen CO2-neutraaalisuuden saavuttamista. ( IL 28.10-21 )
======================
Mitä Intian hallituksen päästölaskelmista voisi sanoa?
===========================================
Itselleen Intia ei aseta hiilineutraalisuustavoitetta, "pääministeri Narendra Modi sanoo", että rikkaiden maiden tulee saada e n s i n
asiansa kuntoon, _ e n n e n _ kuin Intia sitoutuu kovempiin ilmastotoimiin.
"Historiallinen syy on Intian mukaan kehittyneissä maissa ja Intia on uhri."

Tavoite ei ole teko,
epäillään tässä http://dw.com/en/cop26-what-is-india-do ... a-59653129 Intian ilmastotoimista, joita on kenties tehty
paperillakin, kukaan ei tarkista niitä. ( Climate Action Tracker näyttää kyllä sanovan Intian ilmastotoimet "täysin riittämättömiksi."

Ja lieneekin vaivatonta tehdä "helpot ilmastotoimet", mutta jatkotoimet ovatkin sitten vaikeampia ja kalliimpia toteuttaa?

DW esittää Aasian maiden kivihiilenpolttamisen osuuksia taulukossa, josta puuttuu Venäjä ja miten lienee Afrikan kanssa joitakin yksittäisiä maita lukuun ottamatta, entä etelä-Amerikka.
Kiina ja Venäjä ovat ilmoittaneet tavoitevuodekseen v. 2060 pyrkimyksenään tulla hiilidioksidineutraaleiksi ja maiden johtajat eivät osallistu Glasgow´n kokoukseen ja Kiinan ja Venäjän päästöt ovat 1/3 maailman päästöistä.

"Historiallinen syy on kehittyneissä maissa", sanoo Intian pääministeri ja tuo käsitys lienee yleinen eteläisellä pallonpuoliskolla?

Aasian suuret päästelijät ovat ehkäpä olleet Pariisi2015-ilmastosopimusta allekirjoittaessaankin samalla kannalla ja olettaneet saavansa
"ilmastokehitysapua" ( mm. Kiinan johtaja on peräänkuuluttanut kehitysapua ) pohjoisen pallonpuoliskon mailta ja siksikin sopimuksen allekirjoittajiksi on saatu "harvinaisen yksimielisesti" maailman kaikki maat?
Ilmasto-idoli Greta Thunberg taustavoimineen näyttäisi edustavan samaa kantaa kuin eteläisen pallonpuoliskon maat ja mm. Intia, joissa Greta ei vieraile ja kiertele julistamassa: "Heti, heti, eikä vain puhuta blaa, blaa, plää!"

Veikko Palvo
2.11.2012.: Intian pääministeri Narendra Mondi on näköjään COP 26:ssa Glasgow´ssa sanonut Intian hiilidioksidineutraalisuuden tavoitevuodeksi v. 2070 sillä edellytyksellä, että Intia ja muut kehitysmaat saavat rahoitusta / rahoituksen rikkaammilta ja ilmastonmuutokseen syyllisiltä mailta.

Tuota syyllisyyskysymystä ei tietenkään voi hyväksyä, mutta "ilmastokehitysapu" on mainittu Pariisi2015-ilmastosopimuksessakin.

Jos pohjoisen pallonpuoliskon maat maksaisivat "ilmastokehitysapua" niin saajien olisi todella sitouduttava konkreettisiin ilmastotoimiin;
esim. sulkemalla kivihiilivoimalaitoksiaan rikkaista maista saatujen tuuliturbiinien nimellistehon verran.

"Ilmastokehitysavun" käyttäminen ilmastonmuutokseen "sopeutumiseen" ei saa olla hyväksytty ilmastotoimi?

VP

Veikko I Palvo
Viestit: 1338
Liittynyt: 04.03.13 23:09

Re: Europe´s man on the moon moment

Veikko I Palvo kirjoitti:
01.11.21 13:03


"Historiallinen syy on kehittyneissä maissa", sanoo Intian pääministeri ja tuo käsitys lienee yleinen eteläisellä pallonpuoliskolla?

Ilmasto-idoli Greta Thunberg taustavoimineen näyttäisi edustavan samaa kantaa kuin eteläisen pallonpuoliskon maat ja mm. Intia, joissa Greta ei vieraile ja kiertele julistamassa: "Heti, heti, eikä vain puhuta blaa, blaa, plää!"

Veikko Palvo

Miten vaikkapa kivihiilen polttamisen lopettaminen on todellisuudessa mahdollista ainakaan useimmiten esitetyissä aikatauluissa?

Kiina lupailee hiilidioksidineutraalisuutta vuonna 2060 ja Intia vuonna 2070 ja todelliset käytännön konkreettiset toimet näyttäisivät olevan
rakentaa lisää kivihiilivoimalaitoksia.
Ilmansaasteet, smoggi Kiinan ja Intian suurissa kaupungeissa on ehkäpä ainoa todellinen kivihiilen polttamista rajoittava tekijä?

Saksallakin näyttää olevan vaikeuksia lopettaa kivihiilen polttamisensa, sitä on luvattu vuoteen 2038 mennessä ja fossiilinen maakaasu on ilmeisesti korvaava energiamuoto?
Puola vähentää kivihiilen käyttöään kenties korkeintaan samassa tahdissa Saksan kanssa EU:n rahoituksella?
USAn kivihiilen käyttö taas näyttäisi vähentyvän samaa tahtia EU:n kanssa, vaikka Euroopassa suuresti uutisoidaankin monenlaisista ilmastotoimista ja Saksan _teoreettista_ energiewendeä EU-komissio vaatii toteutettavaksi muissakin EU-maissa, von der Leyen vaati Green Dealiä hetimmiten
komission johtajaksi tultuaan ja
http://www.eib.org/en/about/priorities/ ... /index.htm
esittelee rahoitusta EIB:n kautta siirtymäalueille maakohtaisestikin, mm. Saksalle ja Puolalle, länsi-Balkanille.
Venäjä on Suomen itärajan takana suuri päästelijä ja kivihiilen polttaja ja hiilidioksidit tuskin pysähtyvät rajalle?


Maailmanpankki sanoo 3.11.2021 :
http://worldbank.org/en/news/feature/20 ... the-center

"Jos kivihiilenpolttamista maailmassa ei lopeteta asteittain vuoteen 2040 mennessä, hiilidioksidipäästöt sysäävät maailmaa kohti ilmastonmuutoksen katastrofia."

World Bank näyttäisi olevan samoilla linjoilla ilmastoidoli Greta Thunbergin kanssa?

Molemmilla paljon blaa - blaa - plää -puhetta, Maailmanpankin sentään sanoessa lainanneensa siirtymävaiheessa oleville kivihiilialueille
jonkin verran rahaa ja sanoo "kivihiilikaivosten sulkemisen ja hiilenpolton lopettamisen vaativan laajaa suunnittelua ja valmisteluja."

Greta voisi ja tulisikin pitää blaa- blaa- puheitaan vaikkapa Tiananmenin aukiolla Pekingissä ja Intiassakin, sillä sopii epäillä, etteivät kiinalaiset ja intialaiset ole ilmastotietämyksessään länsimaisella tasolla johtajiensa sanomisista huolimatta?

Veikko Palvo

Klaus Lindgren
Viestit: 1176
Liittynyt: 30.11.05 13:31

Re: Europe´s man on the moon moment

Veikko I Palvo kirjoitti:
06.08.21 17:25
Mutta milloin rauha Euroopassa vaarantui, olisikohan Preussin Ranskan sota 1870 oikeastaan EU:nkin syntyhetki?
Mikä ihmeen rauha? Ei ollut ennen sitä vuotta ollenkaan rauhallista.

Veikko I Palvo
Viestit: 1338
Liittynyt: 04.03.13 23:09

Re: Europe´s man on the moon moment

Klaus Lindgren kirjoitti:
13.11.21 22:12
Veikko I Palvo kirjoitti:
06.08.21 17:25
Mutta milloin rauha Euroopassa vaarantui, olisikohan Preussin Ranskan sota 1870 oikeastaan EU:nkin syntyhetki?
Mikä ihmeen rauha? Ei ollut ennen sitä vuotta ollenkaan rauhallista.
Sotia on tietystikin käyty aina ja äskettäin sanottiin keskustelussa Valko-Venäjän luomasta siirtolaiskriisistä ja esille nostetusta "pakosta" noudattaa kansainvälisiä lakeja, että kansainvälisten lakien mukaan on täysin "laillista" käydä sotaakin ja tappaa ihmisiä.

Saksassa näytettäisiin usein sanottavan Westfalenin rauhan 1600-luvun puolivälissä luoneen nykyisen valtiojärjestelmän laillisenkin perustan.
Saksalaiset eivät näyttäisi haluavan käyttää nimitystä II 30-vuotinen sota 1914 - 1945.

Jotkut historioitsijat kirjoittavat "Euroopan sisällissodastakin" ja eiköhän toiseen 30-vuotiseen sotaan 1914 - 1945 johtanut kehitys alkanut 1.1871 Versaillesin peilisalissa, perustettiin Saksan keisarikunta?
Ja
Saksa alkoi piankin kilpailla Britannian ja Ranskan kanssa, oli 1913 Manner-Euroopan suurin talous ja maailman kolmanneksi suurin ja
maailman kolmanneksi suurin siirtomaaimperiumi, jolla oli maailman toiseksi suurin laivasto.

Vuonna 1918 Saksa kärsi tappion, mutta tämän
http://serious-science.org/the-30-years ... -1945-4725 mukaan Versaillesin rauha sivuutti perusongelman luoden uusia ongelmia,
Britannian ja Saksan erimielisyyksien sanotaan pysyneen ennallaan.
Rauhaan Euroopassa tarvittiin Saksan totaalinen tappio 1945 ja Euroopan Unionikin saattoi syntyä Churchillinkin esityksestä.
Mutta
Britannialla W.Churchill sanoi olevan oman `kansainyhteisönsä´, suositus koski vain Englannin ja Ranskan talousliittoa ja sellainenhan EU on nykyäänkin ja jotkut näyttäisivät epäilevän Saksa-Ranska-johtoisen EU:n pyrkivän "kokoaan suuremmaksi" globaalistikin.
Green Deal-julistus ja esille tuotu pyrkimys maailman ilmastojohtajaksi näyttää osoittavan tuon johtajuus pyrkimyksen?
Ilmastokokous COP 1:ssä Berliinissä 1995 Angela Merkel oli ympäristöministeri ja Glasgow´n COP26:ssa 2021 Merkel ainoastaan peräänkuulutti perustettaviksi maailman maiden omia päästökauppajärjestelmiä, joten ilmastoasioissa maailmanjohtajuus ei taida olla kovinkaan tukevasti keski-EU:laisissa käsissä?

Veikko PalvoGlasgow´ssa Angela Merkel on puheessaan
http://aa.com.tr/en/europe/germany-aims ... el/2409171
sanonut Saksan tavoittelevan hiilidioksidineutraaliutta vuoteen 2045 mennessä, ja jo aiemmin oli asetettu tavoitteeksi kivihiilenpolttamisen
lopettaminen Saksassa vuoteen 2038 mennessä.

VP

Veikko I Palvo
Viestit: 1338
Liittynyt: 04.03.13 23:09

Re: Europe´s man on the moon moment

Veikko I Palvo kirjoitti:
01.11.21 13:03


2.11.2021.: Intian pääministeri Narendra Mondi on näköjään COP 26:ssa Glasgow´ssa sanonut Intian hiilidioksidineutraalisuuden tavoitevuodeksi v. 2070 sillä edellytyksellä, että Intia ja muut kehitysmaat saavat rahoitusta / rahoituksen rikkaammilta ja ilmastonmuutokseen syyllisiltä mailta.

VP

Syyllisyyksiä etsittäessä voisi todeta eteläisen pallonpuoliskon kehitysmaiden _ syyllistyneen _ väestöräjähdykseen, Kiinaa lukuun ottamatta mitään sen vastaisia toimia ei ole tehty.

Ilman eteläisen pallonpuoliskon väestöräjähdystä ilmastonmuutoksesta ja hiilidioksidin haitallisuudesta ei puhuttaisi.

Olisikohan ilmastonmuutoksen ehkäisemisen kannalta myöskin kehittyvien maiden, mm. Intian, hillittävä elintason nousua ja lisääntyvää kulutusta?

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1338
Liittynyt: 04.03.13 23:09

Re: Europe´s man on the moon moment

Saksan ydinvoimalaitosten osuus sähköntuotannosta oli 25% ennen Fukushiman 3.2011 johdosta tehtyä ydinvoiman lakkauttamispäätöstä.

Tuulivoiman osuuden sähköntuotannossa sanotaan olevan 21 % eli tuuli olisi korvannut ainoastaan käytöstä poistettua ydinvoimaa?

http://world-nuclear.org/information-library.aspx
Saksan hiilidioksipäästöt ovat pienentyneet, mutta se lienee johtunut biopolttoaineen ja jätteen 9 %:sta ja aurinkovoimaakin tuotetaan kesäaikana 8 %.
http://www.world-nuclear.org/informatio ... rmany.aspx


Mutta ydinvoimaa käyttävässä Ranskassa hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet nopeammin kuin Saksassa, joka varsinkin heikkotuulisina talviaikoina tarvitsee Ranskan ydinsähköäkin.

Ranska on EU:n ydinvoimaryhmän maiden johtaja: Ranska, Suomi , Bulgaria, Slovakia, Tsekin tasavalta, Unkari, Puola, Romania

Saksassa on uskottu ja uskotaan sähköä tuotettavan tulevaisuudessa ainoastaan tuulella ja auringolla ja
Saksa on sanonut haluavansa olla ilmastojohtaja maailmanlaajuisestikin, mutta sen esimerkki näyttäisi tuloksiltaan olevaan varsin vaisu?

Ranskassa odotetaan Flamanvillen 1. sukupolven EPR-ydinvoimalan valmistuvan vihdoin vuonna 2023, ( Olkiluoto 3. 2022 tuotantoon )
Kiina, Taishan 1. ja 2. on 2018 ja 2019 käyttöönotetut EPR:t, Englanti, Hinkley Point EPR:t 2 x 1670 MW, rak.työt aloitettu 2019 ja 2020.
http://globalconstructionreview.com/fra ... -reactors/

"EPR 2 suunnitelmien odotetaan valmistuvan v. 2022, viimeistään 2023, ja Ranskassa harkitaan kuuden EPR2:n rakentamispäätöstä.
Teollisuusministeri A. Pannier-Runacher sanoo: ydinenergian käyttöä on laajennettava, että Ranska voisi saavuttaa co2-neutraalisuustavoitteen v. 2050.

Eiköhän tuollainen "EPR 2" sopisi rakennettavaksi Loviisan vanhentuneiden venäläisreaktoreiden viereen niiden korvaajaksi?
Suomellahan on jo valitettavan pitkäaikainen kokemus 1. sukupolven EPR:n rakentamisesta, joten eiköhän "EPR 2:ssa" suunnitteluluvaihe ole jo ohitettu?

Nykyisin on kirjoiteltu "pienistä" ydinreaktoreista, sellaisista merikonttiin mahtuvista, mutta sellaisia ei tiettävästi ole edes rakennettu ja ei ole varmuutta sellaisen mahtumisesta vaihtolavakonttiin, taloudellisuuskin lienee toista luokkaa kuin suuren 1600 - 1750 MW:n ydinvoimalaitoksen?
Olisikohan idea "pienestä" minikokoisesta ydinvoimalasta lähtenyt liikkeelle ajatuksesta, että sellainen oli pieni riski vaikkapa lähellä Helsingin keskustaa, olihan Otaniemessä kylläkin pieni ydinreaktori vuosikymmeniä, eikä kukaan huomannut edes epäillä sen turvallisuutta.

Veikko Palvo

Palaa sivulle “Kysymyksiä historiasta”