Jesse Saapunki
Viestit: 1
Liittynyt: 28.04.21 00:02

Saturday Night Liven merkitys 2008 Sarah Palinin kampanjassa

Hei kaikille!

Törmäsin opinnoissani mielenkiintoiseen juttuun siitä, kuinka Saturday Night Live (myöh. SNL)-ohjelman esitys Sarah Palinista näyttelijä Tina Feyn tulkitsemana vaikutti median kautta ihmisten, myös journalistien, asenteisiin koskien Sarah Palinin ammattitaitoa ja kampanjaa. Artikkelin mukaan Tina Feyn tulkinta, joka näyttää Sarah Palinin hieman yksinkertaisena, jopa kävelevänä tuhona, vaikuttaa hyvin nopeasti myös journalistien tapaan käsitellä Sarah Palinia. Samalla SNL:ssä näytetty karikatyyri vaikutti julkiseen mielipiteeseen Palinia kohtaan ja sen sijaan, että media peilaisi Palinin debattisuorituksia Palinin vastustajaan, peilasivat he suoritusta Tina Feyn ja SNL:n käsikirjoittajien luomaan tarkkaan satiiriseen karikatyyriin Palinista.

Nichie Michaud Wildin artikkeli "Dumb vs. Fake: Representations of Bush and Palin on Saturday Night Live and Their Effects on the Journalistic
Public Sphere
" käsitteli myös Will Ferrellin tulkintaa George W. Bushista vuodelta 2000, mutta artikkelin mukaan, sillä ei ollut samanlaista vaikutusta esimerkiksi journalistiseen käsittelyyn, kuin Tina Feyn, jota suorastaan kuvailtiin sanoin "Fey effect".

Tämä oli mielestäni mielenkiintoinen solmu median ja poliittisen historian näkökulmasta.

Artikkelin löytää mm. täältä: https://scholar.google.com/citations?us ... AAAJ&hl=en
Se on valitettavasti maksumuurin takana.

Palaa sivulle “Puheenvuoroja historiasta”