Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 57
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 4/2019, innehåll

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 4/2019 (årg. 104)


Innehåll:

* Kasper Kepsu, Stad och stat. Nyen, migrationen och borgarna under 1600-talets andra hälft (s. 461)

* Mari Tossavainen, Minnesmärket över Zacharias Topelius i Vasa. Hur statyn fick sin form i början av 1900-talet (s. 493)


Översikter och meddelanden

* Andrej Scheglov, "Wpror, buller och obestondh". Några anmärkningar beträffande diskussionen kring Västgöraherrarnas uppror (s. 520)

* Henrik Meinander, Ljusnade morgonen så rosig och fager? Tre perspektiv på republiken Finland 1919-1922 (s. 534)


Granskningar

* Janne Harjula, Sonja Hukantaival, Visa Immonen, Tanja Ratilainen & Kirsi Salonen (toim.), Koroinen. Suomen ensimmäinen kirkollinen keskus. Av Markus Hiekkanen (s. 551)

* Charlotte Cederbom, Olle Ferm & Staffan Nyström (red.), Nådendal - Vallis Gratiae. Finlands Birgittakloster. Av Marko Lamberg (s. 445)


Årsinnehållet (s. 564)http://historisktidskrift.fi
***
HTF finns tillgänglig på Vetenskapliga samfundens delegations webbplats som Open Access publikation (ISSN 2343-2888) fr.o.m. årgång 1990. Nya årgångar publiceras i HTF DIGITALT med ett års fördröjning.

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”