Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 57
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 4/2020, innehåll

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 4/2020 (årg. 105)


Innehåll:

* Charlotta Wolff, Medicinhistoria i Finland - ett fält i föryngring (s. 411)

* Katariina Lehto, Medicinsk eklekticism vid Kungliga akademin i Åbo på 1700-talet. Definitioner av läkemedel och anteckningar i Peter Elfvings dissertationer (s. 417)

* Elina Maaniitty, Befolknings- och fokhälsofrågornas framväxt och läkarnas förändrade yrkesbild i Sverige på 1700-talet (s. 441)

* Charlotta Wolff, Kirurgerna och förnyelsen av läkarvetenskapen i Finland 1751-1850 (s. 470)

* Saara-Maija Kontturi, Läkande, botande och bilden av den kompetenta medicinaren i de finländska läkarnas årsberättelser 1769-1856 (s. 497)


Granskningar

* Joakim Scherp & Charlotta Forss, Ulrika Eleonora - makten och den nya adeln 1719-1720. Av Johanna Ilmakunnas (s. 517)

* Lindsey Fitzharris, Konsten att skära i kroppar. Joseph Lister och den moderna kirurgins födelse. Av Evelina Wilson (s. 522)

* Kenneth Partti, Taking the Language of the Past Seriously. The Linguistic Turns in Finnish and Swedish History Dissertations, 1970-2010. Av Jani Marjanen (s. 527)

* Jens Grandell, Från ett årtionde i Finland. August Schauman, repoublikanism och liberalism 1855-1865. Av Henrik Knif (s. 531)

* Annelie Drakman, När kroppen slöt sig och blev fast. Varför åderlåtning, miasmateori och klimatmedicin övergavs vid 1800-talets mitt. Av Charlotta Wolff (s. 536)


Årsinnehållet (s. 541)http://historisktidskrift.fi
***
HTF finns tillgänglig på Vetenskapliga samfundens delegations webbplats som Open Access publikation (ISSN 2343-2888) fr.o.m. årgång 1990. Nya årgångar publiceras i HTF DIGITALT med ett års fördröjning.

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”