Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 57
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 1/2021, innehåll

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 1/2021 (årg. 106)


Innehåll:

* Charlotte Cederbom, Målsmanskapets medeltida ursprung och betydelse för kvinnans rättskapacitet (s. 1)

* Marko Lamberg & Ann-Catrin Östman, Rijfsfinskan och utanförskapets börda. Främlingskap och språkskillnader i trolldomsprocesserna i Jakobstad 1653-1713 (s. 35)

* Fredrik Eriksson, Nation, folk och ras. Språkstriden i svensk militärattachérapportering under mellankrigstiden (s. 84)

* Riku Kauhanen & Olli Kleemola, På Amos Andersons marker. Bergsrådet och jordanskaffningslagen (s. 122)


Översikter

* Detlev Pleiss, Från krig till fred. De österbottniska fotknektarnas roliga år 1649 (s. 157)


Granskningar

* Richard Cullen, Rasputin. The Role of Britain's Secret Service in His Torture and Murder. Av Lars Westerlund (s. 175)

* Leena Elina Valkeapää, Saman taiteen lapset. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen taidehistorialliset tutkimusretket 1871-1902. Av Bo Lönnqvist (s. 178)

* Joachim Östlund, Vid världens ände. Sultanens sändebud och hans berättelse om 1700-talets Sverige. Av Sophie Holm (s. 185)

* Ville Kajanne, Suomen puolesta, Euroopan edestä, Venäjää vastaan? Kansainvälinen vuorovaikutus ja yhteistyö vuoden 1899 kulttuuriadressissa. Av Elisabeth Stubb (s. 187)

* Charlie Krautwald, Kampklar! Venstrefløjen og en militante antifascisme i Danmark 1930-39. Av Matias Kaihovirta (s. 190)

* Rob Boddice, A History of Feelings. Av Martin Pettersson (s. 195)


Från fältet

* Nina Johansson, Historiska föreningen 2020 (s. 200)

* Petra Hakala, Nytt arkivmaterial på SLS (s. 204)http://historisktidskrift.fi
***
HTF finns tillgänglig på Vetenskapliga samfundens delegations webbplats som Open Access publikation (ISSN 2343-2888) fr.o.m. årgång 1990. Nya årgångar publiceras i HTF DIGITALT med ett års fördröjning.

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”