Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 57
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 3/2021, innehåll

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 3/2021 (årg. 106)


Innehåll:

* Anna Perälä, Christian Ludvig Hjelt, en godsägare i bokbranschen (s. 383)

* Henrik Forsberg, "För den svenska befolkningen frukta vi icke." Är 1860-talets svält i Österbotten en bortglömd episod i historien om det svenska i Finland? (s. 406)

* Christian Sourander, Georg von Wendt och visionen om ett liberalt nordiskt fyrstatsförbund 1917-1918 (s. 440)

* Marianne Junila & Karin Zetterqvist Nelson, Till Sverige för vård. Barn, barnsyn och befolkningspolitik i ett transnationellt samarbete mellan finska och svenska barnläkare 1942-1948 (s. 477)


Granskningar

* John Björkman, "Må de herrskande klasserna darra". Radikal retorik och reaktion i Stockholms press, 1848-1851. Av Lars-Folke Landgrén (s. 510)

* Janne Haikari, Marko Hakanen, Anu Lahtinen & Alex Snellman (toim.), Aatelin historia Suomessa. Av Jessica Parland-von Essen (s. 513)

* Lauri Kallio, Maailmanhenki Pohjolassa. Snellman, Hegel ja hegeliläiset. Av Kari Väyrynen (s. 516)

* Otto Pipatti & Petteri Pietikäinen (red.), Moral, evolution och samhälle. Edvard Westermarck och hans närmaste krets. Av Magdalena Gram (s. 521)


http://historisktidskrift.fi
***
HTF finns tillgänglig på Vetenskapliga samfundens delegations webbplats som Open Access publikation (ISSN 2343-2888) fr.o.m. årgång 1990. Nya årgångar publiceras i HTF DIGITALT med ett års fördröjning.

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”