Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 57
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 4/2021, innehåll

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 4/2021 (årg. 106)


Innehåll:

* Jennica Thylin-Klaus, Huvudredaktören har ordet (s. 527)

* Henrik Meinander, Åland i blickfånget (s. 529)

* Stefan Backlund, Isak Alfthan, den svenska aktivismen och Ålandsfrågan 1917 (s. 532)

* Ida Jansson Scherman, Blod, jord och rättvisa. Idéer och uppfattningar under den åländska självstyrelsens första decennier (s. 564)

* Susann Simolin, Ålandsexemplet i användning. Processer och funktioner inom internationell konfliktlösning och på hemmaplan (s. 594)


Översikter och meddelanden

* Pertti Hakala, Landshövdingen och militärguvernören Hjalmar von Bonsdorff - ett olyckligt personval? (s. 620)

* Christer Kuvaja, Julius Sundblom och Finland. Ålänningarnas förhållande till Finland före Ålandsrörelsen (s. 638)


Granskningar

* Topi Artukka, Tanssiva kaupunki. Turun seurapiiri sosiaalisena näyttämönä 1810-luvulla. Av Johanna Wassholm (s. 658)

* Martti Häikiö, Hackzell. Karhunkaatajasta rauhantekijäksi. Av Richard Brander (s. 661)

* Epi Tohvri, Georges Frédéric Parrot. Tartu keiserliku ülikooli esimene rektor. Av Kari Tarkiainen (s. 666)


Årsinnehållet (s. 670)http://historisktidskrift.fi
***
HTF finns tillgänglig på Vetenskapliga samfundens delegations webbplats som Open Access publikation (ISSN 2343-2888) fr.o.m. årgång 1990. Nya årgångar publiceras i HTF DIGITALT med ett års fördröjning.

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”