Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 57
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 1/2022, innehåll

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 1/2022 (årg. 107)


Innehåll:

* Johanna Wassholm, Huvudredaktören har ordet (s. 1)

* Martin Pettersson, Eviga vänner, förgängliga län. Prioriteringar i borgherrarnas verksamhetskultur på Raseborg ca 1390–1434 (s. 4)

* Jukka Sarjala, Läsning förenar. Om den lärda och litterära gemenskapen i Åbo i början av 1800-talet (s. 36)


Granskningar

* Petri Talvitie & Juha-Matti Granqvist (eds.), Civilians and Military Supply in Early Modern Finland. Av Nils Erik Villstrand (s. 68)

* Johan Samuelsson, Läroverken och progressivismen. Perspektiv på historieundervisningens praktik och policy 1920–1950. Av Janne Holmén (s. 73)

* Johanna Annola, Annelie Drakman & Marie Ulväng (red.), Med tvål, vatten och flit. Hälsofrämjande renlighet som ideal och praktik ca 1870–1930. Av Julia Dahlberg (s. 77)


Från fältet

* Nina Johansson, Historiska föreningen 2021 (s. 81)

* Petra Hakala, Nytt material i SLS arkiv (s. 85)

* Sebastian Lindberg, Martin Pettersson & Evelina Wilson, Historiker och moral – tankar från SLS doktorandseminarium 2021 (s. 88)http://historisktidskrift.fi
***
HTF finns tillgänglig på Vetenskapliga samfundens delegations webbplats som Open Access publikation (ISSN 2343-2888) fr.o.m. årgång 1990. Nya årgångar publiceras i HTF DIGITALT med ett års fördröjning.

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”