Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 57
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 3/2022, innehåll

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 3/2022 (årg. 107)


Innehåll:

* Petri Karonen & Nils Erik Villstrand, På spaning efter korruption i tider som flytt (s. 235)

* Arja Rantanen, Advokatfiskalerna vid hovrätterna i Finland fram till 1900. Utbildning, karriär och social status (s. 256)

* Antti Räihä, Övervakning av försummelse och korruption i häradshövdingars tjänsteutövning i Viborgs guvernement under 1750–1780-talen (s. 293)

* Anu Koskivirta, ”Springer som en warg för att röfwa och plundra människior”*. Förseelser inom de östfinska lokala myndigheternas tjänsteutövning 1770–1829 (s. 324)

* Nils Erik Villstrand, Goda lagar i ”elak” förvaltning. Ämbetsmän och korruption i ljuset av en svensk förordning 1766 (s. 366)


Granskningar

* Jens Ivo Engels, Alles nur gekauft? Korruption in der Bundesrepublik seit 1949. Av Miriam Rönnqvist (s. 409)

* Fredrik Thomasson, Svarta S:t Barthélemy. Människoöden i en svensk koloni 1785–1847. Av Holger Weiss (s. 414)

* Ville Kivimäki, Sami Suodenjoki & Tanja Vahtikari (eds.), Lived Nation as the History of Experiences and Emotions in Finland, 1800–2000. Av Lotta Storbacka (s. 420)


http://historisktidskrift.fi
***
HTF finns tillgänglig på Vetenskapliga samfundens delegations webbplats som Open Access publikation (ISSN 2343-2888) fr.o.m. årgång 1990. Nya årgångar publiceras i HTF DIGITALT med ett års fördröjning.

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”