Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 57
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 4/2022, innehåll

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 4/2022 (årg. 107)


Innehåll:

* Anu Lahtinen, Christina Regina von Birchenbaum. Myter och tolkningar omkring en 1600-talskvinna (s. 427)

* Torbjörn Nilsson & Andrej Kotljarchuk, Svenskt och finskt i mörkt sovjetiskt 1930-tal (s. 454)


Översikter

* Mikael Apel & Johan Granlund, Viktoriakorsen på Vårdö och Johan August von Borns rapport (s. 483)

* Mikael Apel, Johan Granlund & Sophia Sundelin Krogius, Det första Viktoriakorset och den saknade enhörningen (s. 510)

* Anna-Stina Hägglund, Lectio praecursoria. Birgittinordens etablering och de birgittinska landskapen (s. 526)


Granskningar

* Lars Ivar Hansen & Bjørnar Olsen, Samenes historie fram til 1750. Av Otso Kortekangas (s. 534)

* Annika Berg, Urban Lundberg & Mattias Tydén, En svindlande uppgift. Sverige och biståndet 1945–1975. Av Niclas Mossberg (s. 538)

* Nils Erik Villstrand & Kasper Westerlund (red.), Is – på olika vis. Av Simo Laakkonen (s. 546)


Årsinnehållet (s. 550)


http://historisktidskrift.fi
***
HTF finns tillgänglig på Vetenskapliga samfundens delegations webbplats som Open Access publikation (ISSN 2343-2888) fr.o.m. årgång 1990. Nya årgångar publiceras i HTF DIGITALT.

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”