Agricolaverkko

Agricolaverkon vintti

Suomenkielisiä dokumentteja ja kirjoja

HEMMING MASKULAISEN ESIPUHE VIRSIKIRJAANSA (V:N 1612 VAIHEILTA)
AGRICOLA


Teoksesta: Acta Historica Fennica. Suomenkielisiä historiallisia asiakirjoja. Ruotsin vallan ajalta (vuosilta 1548-1809) Julkaissut Kustavi Grotenfelt. Helsinki 1912. Suomalaisen Kirjallisuuden seura. Suomalaisen Kirjallisuuden seuran toimituksia 130 osa. Sivut 44-45.

Acta Historica Fennica teoksen esipuhe:
Painettu tähän kolmannesta, v:n 1652 painoksesta, koska kahden edellisen painoksen säilyneet kappaleet ovat vailinnaisia siinä suhteessa.

Colofs : 2.

Opettacat ja manatacat[!] täitän käskenän psalmeilla ja kijtos wirsillä ja hengelisillä lauluilla, weisaten armon cautta Herralle, teidhän sydhämisänn. Ja caicki mitä te teettä puhella, eli työllä, se caicki tehkätte Herran Jesuxen nimehen. Ja kijttäkätte Jumalata ja Isä hänen cauttans.

Hywän suowa Suomalainen,
Jotan jouteld Laulawainen,
Herran töitä Tunnustele,
Herran hywyt Ylistele,
Ja maas kielell Jesust kijttä,
Mitä teki Muista nijtä:
Cuin ollen Autuan anda,
Lohdhutuxen Caunin canda,
Tämä wähä Wirsi Kirja,
Oppimahan Ole wirjä.
Äläs ennen Näitä laita,
Edk he heicod Olla taita,
Cuin caunimbit Edhes tuodan,
Jotc sinun saawas Kyllä suodan.
Mester Jacobin Jalo lue
Ennen tehty Esipuhe,
Cateit wastan Wastauxex,
Mielen maux heil Ja suun suuttex.

H[emmingius] H[enrici].


Agricolaverkon vintti