Agricolaverkko

Agricolaverkon vintti

Suomenkielisiä dokumentteja ja kirjoja

KAJAANINLINNAN HAUPTMANNIN Z. PALMBAUMIN PIELISESSÄ LÄHETTIENSÄ KANSSA SAAMA KIRJE OLOISTA VENÄJÄN RAJALLA (22.11.1657 PIELINEN)
AGRICOLA


Teoksesta: Acta Historica Fennica. Suomenkielisiä historiallisia asiakirjoja. Ruotsin vallan ajalta (vuosilta 1548-1809) Julkaissut Kustavi Grotenfelt. Helsinki 1912. Suomalaisen Kirjallisuuden seura. Suomalaisen Kirjallisuuden seuran toimituksia 130 osa. Sivu 105.

Acta Historica Fennica teoksen esipuhe: Painettu P. Nordmanin teoksessa Per Brahe. Illustrerad lefnadsteckning (s.518) ja sen mukaan tässä.

Rauha ja armo jumalalta.

Ja myös nyt käui wenäjän kemistä colmet miestä Railla, jotka olit wienasta tullet kemist wten linnan heidhän jsäntänsä eii wskonu muita sanoma miehiä ennen cuin hänen oma wäkens käuit minaias ja cutzuit meitä heidhän puheillensa, onko nijn luia Rauha cuin sanoma miehet sanouat ja me antoima heille wastuon ettei meidhän puolest Rauha Rikota jos te tahdhot pitä yhtä meidhän kansa nijn he jhastuit ja annoit palian kätens ettei millän muoto meidhän puolest Rauha Rikota entiset sanoma miehet käijkän sillä liitolla cuin tehty on Mikulan päivällä eij mitän muta cuin jumala antakon meidhän esi wallalle hyvän lykyn onnen Rauhan ja teruehydhen aiianmärä 22 nouember anno 1657.

Minä walljtaan köhä mies tätä waiua ettei yxikän auita jos tuota kirehempi asia tule meitä sanoma miehia.

Agricolaverkon vintti