Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 40
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 2/2011, innehåll

30.11.11 16:56

Historisk Tidskrift för Finland 2/2011

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 2/2011 (årg. 96)

Innehåll:

Ville Walta, Nya observationer om den medeltida handskriftsproduktionen i Nådendal (s. 89-109)

Reima Välimäki, ”Hereticum iudicamus”. Kättardomen över Botulf vid rättegången i Uppsala ärkestift 1310–1311 (s. 110-130)

Antti Kujala, Det svenska riket och dess undersåtar i Ingermanland och i Kexholms län på 1600-talet (1617–1658). Kronans dialog med den lokala adeln och de ortodoxa bönderna och köpmännen (s. 131-161)

Granskningar

Kari Tarkiainen, Sveriges Österland. Från forntiden till Gustav Vasa, Finlands svenska historia 1. Av Bo Eriksson (s. 162-164)

Nils Erik Villstrand, Riksdelen. Stormakt och rikssprängning 1560–1812, Finlands svenska historia 2. Av Lars Ericson Wolke (s. 165-167)

Gabriela Bjarne Larsson, Laga fång för medeltidens kvinnor och män – skriftbruk, jordmarknader och monetarisering i Finnveden och Jämtland 1300–1500. Av Charlotte Vainio (s. 168-172)

Otfried Czaika, Elisabet Vasa. En kvinna på 1500-talet och hennes böcker. Av Tuija Laine (s. 172-175)

Magnus Linnarsson, Postgång på växlande villkor. Det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden & Heiko Droste (ed.), Connecting the Baltic Area. The Swedish Postal System in the Seventeenth Century. Av Lars-Folke Landgrén (s. 175-179)

Peter Ullgren, Hemligheternas brödraskap. Om de svenska frimurarnas historia. Av Göran Anderberg (s. 180-189)

Elise Garritzen, Lähteiden lumoamat. Henry Biaudet, Liisi Karttunen ja suomalainen historiantutkimus Roomassa 1900-luvun alussa. Av Henrik Knif (s. 190-195)

Annika Berg, Christina Florin, Per Wisselgren (red.), Par i vetenskap och politik. Intellektuella äktenskap i moderniteten. Av Julia Dahlberg (s. 196-199)

Medarbetare i detta nummer

(s. 200)

http://historisktidskrift.fi

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”