Tapio Onnela
Viestit: 4866
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Museoviraston lausuntoja -tiedote 2/2006

Museoviraston lausuntoja -tiedote 2/2006

* Keravan vankilan lehmuskujan säilyminen koskemattomana olisi toivottavaa

* Kirkkonummen Munkinmäki pitää osoittaa puistoalueeksi

* Turun vanhan pääkirjaston sisustuksen yksityiskohtien säilyttävä restauroinnissa

<b>Keravan vankilan lehmuskujan säilyminen koskemattomana olisi toivottavaa</b>

Museovirasto on 26.1.2006 antanut Keravan vankilalle lausunnon porttivalvomon rakentamisesta vankilan näyttävän lehmuskujan viereen. Lehmuskuja on laitoksen ja sen ympäristön historiallinen ominaispiirre, jonka vaaliminen on tärkeä osa vankilan käsittelyä kulttuuri- ja rakennushistoriallisena suojelukohteena. Lehmuskujaan kohdistuvat muutokset tulisi pyrkiä välttämään tai ainakin minimoimaan. Ihanteellinen olisi valvomon sijoittelu siten, ettei lehmuksiin tarvitsisi lainkaan kajota. Museoviraston mukaan on kuitenkin selvä, että monilla vankilatoiminnan osa-alueilla, kuten turvakysymyksissä, rakennussuojelun kannalta tyydyttävin ratkaisu saattaa jäädä tavoittamatta. Jos porttivalvomo tulee sijoitettavaksi lehmuskujan välittömään yhteyteen, valvomo tulisi rakennuksena suunnitella siten, että sen arkkitehtuuri on sopusoinnussa vankilaympäristön vaalimistavoitteiden kanssa. Lisätietoja: tutkija Jarkko Sinisalo, puh. (09) 4050 9479, jarkko.sinisalo@nba.fi

<b>Kirkkonummen Munkinmäki pitää osoittaa puistoalueeksi </b>

Museovirasto on 27.1.2006 antanut Kirkkonummen kunnalle lausunnon Kirkkonummen asemanseudun asemakaavan muutosluonnoksesta. Kaava-alueella sijaitseva Munkinmäki on muinaismuistolain rauhoittama historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös, autioitunut keskiaikainen kylätontti ja kartanonpaikka. Munkinmäki on Kirkkonummen asutushistorian kannalta erittäin merkittävä ja maisemallisesti hallitseva kohde. Museovirasto edellyttää, että Munkinmäelle ei osoiteta uudisrakentamista. Koko alue tulee osoittaa puisto-alueeksi, jolla sijaitsee muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä, joiden kaivaminen, peittäminen ja muu niihin kajoaminen on kielletty. Lisätietoja: intendentti Marianna Niukkanen, puh. (09) 4050 9471,marianna.niukkanen@nba.fi

<b>Turun vanhan pääkirjaston sisustuksen yksityiskohtien säilyttävä restauroinnissa </b>

Museovirasto on 27.1.2006 antanut lausunnon luonnossuunnitelmasta, jokakoskee Turun vanhan pääkirjaston kunnostamista. Kirjaston käyttötarkoitussäilyy pääosin entisenä. Toiminnallisesti se tulee yhdessä uuden kirjastorakennuksen ja nk. kansliarakennuksen kanssa olemaan osa laajempaa,uutta kirjastokorttelia. Museovirasto ja Turun maakuntamuseo ovatosallistuneet lukuisiin neuvotteluihin rakennussuojelulailla suojellun vanhan pääkirjaston luonnossuunnittelun aikana. Museovirasto tulee puoltamaan näiden luonnossuunnitelmien pohjalta laaditun rakennuslupahakemuksen myöntämistä sillä ehdolla, että suoritettavasta rakennustoimenpiteestä ei käytetä termiä "saneeraus" - kyseessähän ei ole purkava uudistaminen vaan tavanomainen kulttuurihistoriallisesti merkittävään rakennukseen kohdistuva muutos- ja korjaussuunnittelu. Vanhan pääkirjaston sisustuksessa on säilynyt runsaasti rakennuksen arkkitehtuurille ja rakentamisajankohdalleen tyypillisiä yksityiskohtia, joiden säilyttämiseen on paneuduttava huolellisesti sekä restauroinnin jatkosuunnittelussa että työmaatekniikan suunnittelussa. Lisätietoja: tutkija Seija Linnanmäki, puh. (09) 4050 9445, seija.linnanmaki@nba.fiLea Murto-Orava Tiedottaja/Communicator Museovirasto/The National Board of Antiquities PL 913, 00101 Helsinki/P.O.Box 913, FI-00101 Helsinki, Finland, puh. (09) 4050 9293, 050 301 7409 / tel. +358 9 4050 9293, +358 50 301 7409,faksi (09) 4050

9300 / fax +358 9 4050 9300, lea.murto-orava@nba.fi, http://www.nba.fi

Palaa sivulle “Uutisia historiasta: arkisto”