Tapio Onnela
Viestit: 4862
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Amerikkalaiset aloittivat kulttuurikohteiden tuhoamisen ja ryöstelyn sallimisen Irakin sodan aikana

01.05.13 21:37

Helsingin Sanomissa oli aika murheellinen uutinen Syyrian sisällissodan järkyttävistä tuhoista, jotka kohdistuvat myös maan vanhaan kulttuuriperintöön. Tieto Aleppon basaarin tuhoutumisesta oli masentava. Satojen vuosien ajan säilynyt basaari on näiden tietojen mukaan nyt tuhottu.

Artikkelissa kerrottiin, että esimerkiksi Syyrian ja Yhdysvaltojen allekirjoittaman Geneven maailmanperintösopimuksen mukaan kulttuurikohteiden tuhoaminen voidaan määritellä sotarikokseksi.

Artikelissa haastateltiin Helsingin yliopiston Lähi-idän arkeologian dosenttia Sanna Aro-Valjusta. Haastattelussaan Helsingin Sanomille hän totesi miten kulttuuriaarteiden ryöstäminen kiihtyi amerikkalaisten miehittäjien toimien seurauksena Irakin sodan aikana:
Irakin tapauksessa minua riepoo henkilökohtaisesti se, että jo ennen kuin amerikkalaiset pääsivät Bagdadiin, kansainvälinen tutkijayhteisö nosti tämän asian tapetille. Sotilaiden tehtävä olisi ollut mennä ja suojata museo. Geneven sopimuksessa lukee, että valloittajan tehtävä on suojella maan kulttuuriperintöä. Niin ei tapahtunut. Amerikkalaiset sotilaat sallivat ryöstelyn.

Sekä [puolustusministeri] Donald Rumsfeld että [silloinen presidentti] George W. Bush olisi pitänyt saattaa vastuuseen. Kun niin ei tapahtunut, miten kukaan Syyriassa ajattelisi, että he joutuvat ikinä mistään vastuuseen?

Irak ja Syyria ovat masentavia esimerkkejä siitä, että meillä on hieno Unesco ja muuta, mutta todellisuudessa kansainvälinen yhteisö on täysin hampaaton."
* Maria Manner: Syyrian sota tuhoaa vanhat aarteet Arkeologi Sanna Aro-Valjus suree sisällissodan hävittämiä kulttuurihistoriallisia kalleuksia (HS, 1.5.2013)
* Maailmanperintösopimus ja Haagin sopimus

Riksa
Viestit: 37
Liittynyt: 14.01.13 05:57

Re: Amerikkalaiset aloittivat kulttuurikohteiden tuhoamisen ja ryöstelyn sallimisen Irakin sodan aikana

03.05.13 04:42

Eikö tästä pitäisi enneminkin syyttää ryöstelijöitä? Koko Irakin sodan ajanhan turvallisuustilanne oli erittäin heikko. Esimerkiksi hyvin vartioiduista vankiloista pääsi karkuun vangittuja kapinallistaistelijoita iskujen jälkeen.

Toisaalta, jos länsimaiden sotatoimilla ehkäistään tuhotöitä niin sitten se on imperialismia. Taliban tuhosi maaliskuussa 2001 buddha-patsaat, jotka olivat 1500 vuotta vanhoja. Islamistit tekivät viime vuonna tuhoja Timbuktun muinaisaarteille, mutta Ranskan interventio on uuskolonialismia.

Aika kaukaa haetulta minusta vaikuttaa se, että Irakin sodan esimerkistä muinaisaarteita tuhottaisiin Syyriassa. En usko, että amerikkalaiset tahallaan antoivat niin tehdä eivätkä he edes ole Syyriassa. Sitä paitsi Irakissa oli kyseessä ryöstely, Syyriassa tuhoaminen. Sortunut minareetti oli ollut raskaan tulitaistelun tiellä.

jsn
Viestit: 2059
Liittynyt: 08.02.09 19:24

Re: Amerikkalaiset aloittivat kulttuurikohteiden tuhoamisen ja ryöstelyn sallimisen Irakin sodan aikana

03.05.13 09:35

Usein kulttuurikohteiden tuhoaminen palvelee sodissa tiettyä tarkoitusta, mutta palvelee vain harvoin ns. sotilaallinen välttämättömyyttä itse sotatoimiin liittyen.

Mostarin sillan tuhoaminen Bosniassa vuonna 1993 palveli symbolista päämäärää ja oli tarkoituksellinen teko vaikka sotilaalliselta kannalta silta oli merkityksetön kohde. Onneksi silta on rakennettu uudelleen.

Helmikuussa 1944 liittoutuneet tuhosivat arvokkaan Monte Cassinon luostarin, jossa ei ollut saksalaisjoukkoja eikä sillä ollut sotilaallista merkitystä. Toisaalta sisällä olleet aarteet saksalaiset olivat "evakuoineet" hyvissä ajoin. Itse rauniot olivat tehokkaampi suoja pommeilta kuin ehjä luostari. Useita luostariin paenneita siviilejä ja luostarin asukkaita sai surmansa pommituksessa. He olivat luottaneet siihen, että osapuolet eivät tuhoaisi luostaria, koska jopa saksalaiset joukot, joilta tätä olisi voinut odottaa, eivät olleet loukanneet luostarialuetta.

Amerikkalaisen upseerin myöhemmin (1990) laatiman sotatieteellisen tutkielman mukaan tuhoaminen oli operaationa "tactically irrelevant" ja "tactical fixation". Se liittyi ennen kaikkea liittoutuneiden vaikeaan sotilaalliseen tilanteeseen. Päävastuullinen ei ollut USA:n armeija vaan uusiseelantilainen kenraali Freyberg.

Teko ei ollut sotilaallinen välttämättömyys, vaan psykologinen, joka oli suunnattu nimenomaan omille joukoille, eli komentaja yritti sen avulla palauttaa joukkojensa luottamuksen.

http://www.dalvolturnoacassino.it/doc/N ... bbazia.pdf

Tästä lienee kyse useimmissa kulttuurikohteiden tuhoamisessa. Komentaja näyttäytyy miehilleen ja liittolaisilleen "kovana kundina", joka hallitsee tilannetta. Tämä on luonnollisesti surullista. Samat motiivit lienevät olleet kroaattikenraaleilla kuin talebaneillakin. Amerikkalaiset Irakissa taas ovat luultavasti myös halunneet sallia tuhot tieten tahtoen voidakseen näyttäytyä paremmilta ihmisiltä ja oikeuttaakseen omat tekonsa.

Tapio Onnela
Viestit: 4862
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Re: Amerikkalaiset aloittivat kulttuurikohteiden tuhoamisen ja ryöstelyn sallimisen Irakin sodan aikana

03.05.13 09:47

Riksa kirjoitti:Eikö tästä pitäisi enneminkin syyttää ryöstelijöitä? Koko Irakin sodan ajanhan turvallisuustilanne oli erittäin heikko.
Tietenkin. Mutta taho jolla de facto oli käytössä väkivaltamonopoli ja joka olisi voinut sen estää eli Yhdysvaltojen armeija katsoi vierestä kun museot ryöstettiin, eikä tehnyt mitään, vaikka tutkijayhteisö vielä erikseen toi esille ryöstelyvaaran. Tämä on selkeästi vastoin kansainvälisiä sopimuksia, jotka myös USA on hyväksynyt ja allekirjoittanut. Miehitysarmeija, joka ei edes toiminut YK:n mandaatilla tuhosi Irakin järjestyksenvalvojat mutta ei tuonut tilalle mitään ja rikolliset saivat toimia vapaasti.
Riksa kirjoitti:Toisaalta, jos länsimaiden sotatoimilla ehkäistään tuhotöitä niin sitten se on imperialismia. Taliban tuhosi maaliskuussa 2001 buddha-patsaat, jotka olivat 1500 vuotta vanhoja. Islamistit tekivät viime vuonna tuhoja Timbuktun muinaisaarteille, mutta Ranskan interventio on uuskolonialismia.
Tuhotyöt historiallisia muistomerkkejä kohtaan ovat rikollisia riippumatta sitä kuka niistä on vastuussa. Oikeuttiko talebanien tuhoytö amreikkalaiset sallimaan vastaavat barbaariset teot? Onko kukaan väittänyt että näin saisi tehdä?
Riksa kirjoitti:Aika kaukaa haetulta minusta vaikuttaa se, että Irakin sodan esimerkistä muinaisaarteita tuhottaisiin Syyriassa. En usko, että amerikkalaiset tahallaan antoivat niin tehdä eivätkä he edes ole Syyriassa.

Sitä paitsi Irakissa oli kyseessä ryöstely, Syyriassa tuhoaminen. Sortunut minareetti oli ollut raskaan tulitaistelun tiellä.
Näin sanoo Syyriassa asunut ja Syyrian tilanteen tunteva arkeologi:
Var­maan myös kan­sa­lai­set tu­hoa­vat mui­nais­muis­to­ja, ei­vät vält­tä­mät­tä ta­hal­laan. Syy­rias­sa ei ole kai­kil­le ope­tet­tu kou­lus­sa, et­tä täl­lai­sia pi­täi­si suo­jel­la.

Osa ryös­tää koh­tei­ta, kos­ka jo­ka­päi­väi­nen lei­pä on tiu­kas­sa. Iso osa tu­hoa­mis­ta ovat ryös­tö­kai­vauk­set, joi­ta te­ke­vät se­kä ta­val­li­set ih­mi­set et­tä jär­jes­täy­ty­nyt ri­kol­li­suus. Mui­nais­muis­to­jen mark­ki­nat pyö­ri­vät ihan sa­mois­sa pii­reis­sä kuin huu­mei­den ja asei­den sa­la­kul­je­tus.

Ryös­tö­kai­vauk­sis­sa vie­dään tai­de-esi­nei­tä, ke­ra­miik­kaa, prons­sia, sei­nä­mo­saiik­ke­ja, sa­vi­tau­lu­ja nuo­len­pää­teks­tei­neen. Hau­dois­ta ryös­te­tään ko­ru­ja, me­tal­li­esi­nei­tä ja vaa­se­ja.
Kyse oli siis paitsi taistelujen tuhoista myös ryöstelystä. Sanna Aro-Valjuksen mielestä se, ettei amerikkalaisia aikoinaan pantu teoistaan vastuuseen antaa vaikutelmaa siitä, ettei asialla tunnu olevan mitään väliä:
Se­kä [puo­lus­tus­mi­nis­te­ri] Donald Rumsfeld et­tä [sil­loi­nen pre­si­dent­ti] George W. Bush oli­si pi­tä­nyt saat­taa vas­tuu­seen. Kun niin ei ta­pah­tu­nut, mi­ten ku­kaan Syy­rias­sa ajat­te­li­si, et­tä he jou­tu­vat iki­nä mis­tään vas­tuu­seen?

Puhis
Viestit: 48
Liittynyt: 19.10.10 10:56
Paikkakunta: Mikkeli

Re: Amerikkalaiset aloittivat kulttuurikohteiden tuhoamisen ja ryöstelyn sallimisen Irakin sodan aikana

03.05.13 18:45

Tästä Irakin kulttuuriaarteiden ryöstämisestä oli juttua jo heti sodan "päättymisen" jälkeen joskus 2004-2005. Ryöstely johtui ennen kaikkea siitä, että miehittäjä lakkautti välittömästi kaikki vanhan vallan rakenteet, mukaan lukien kaikki armeijan yksiköt ja poliisivoimat. Tästä oli seurauksena paitsi kulttuuriaarteiden ryöstely, myös kaikenlainen muu ryöstely.

Irakin sodassa kuoli 4486 amerikkalaissotilasta, 179 brittisotilasta, 139 muun maalaista sotilasta ja yli 60 000 irakilaista, pääasiassa siviilejä (icasualties.org nettisivuston mukaan). Suurin osa näistä uhreista tuli tienvarsi-, autopommi ja muissa pommi-iskuissa. Suurin osa rajähdysaineista oli peräisin Irakin armeijan varastoista, jotka jäivät täysin vartioimatta Irakin armeijan ja poliisivoimien lakattua olemasta. Vartioimatta jäivät myös vanha Irakin armeijan kalusto, joka oli hyökkäyssodan jälkeen rahdattu nopeasti romuvarikoille. Poissa silmistä, poissa mielestä.

Samoin iso osa vastarintataistelijoista oli entisiä Irakin armeijan sotilaita. Uusi hallinto ei enää kelpuuttanut heitä mihinkään tehtävään, joten monet ajautuivat aseellisiin joukkioihin. USA:n armeijan vuosia kestäneet ongelmat Irakissa johtuivat pitkälti siitä, että heitä vastassa oli koulutettuja sotilaita, jotka olivat aseistettu Irakin armeijan varusteilla.

Kulttuuriaarteiden lisäksi USA:n sodanjohdon paha virhearvio maksoi tuhansien ihmisten hengen. Mukaan lukien tuhansien amerikkaissotilaiden.

1. toukokuuta 2003 presidentti Bush ilmoitti koko maailmalle tukialus USS Abraham Lincolnin kannelta, että ""Mission Accomplished". Ehdoton valtaosa sodan uhreista tuli vasta tämän ilmoituksen jälkeen.

jsn
Viestit: 2059
Liittynyt: 08.02.09 19:24

Re: Amerikkalaiset aloittivat kulttuurikohteiden tuhoamisen ja ryöstelyn sallimisen Irakin sodan aikana

03.05.13 19:32

Puhis kirjoitti:Ryöstely johtui ennen kaikkea siitä, että miehittäjä lakkautti välittömästi kaikki vanhan vallan rakenteet, mukaan lukien kaikki armeijan yksiköt ja poliisivoimat. Tästä oli seurauksena paitsi kulttuuriaarteiden ryöstely, myös kaikenlainen muu ryöstely.
Asia oli paljon esillä myös julkisuudessa sodan alkaessa ja kyllä varmasti myös USA:n think-tankeissa löytyi tätä vastustavia mielipiteitä jo ennen sotaa. Kyse oli Bush-Rumsfeld-hallinnon hyvin tietoisesta valinnasta. Toinen ryöstelyyn johtanut lisäsyy oli siinä, että sota nimenomaan haluttiin käydä mahdollisimman pienillä omilla joukoilla, joita ei riittänyt järjestyksen pitoon. Jo tämäkin seikka olisi edellyttänyt jonkinlaisen kotimaisen järjestysvallan ylläpitämistä. Tästä kieltäytymiseen on siten ollut hyvin selkeät syyt. Voiko ne sitten laittaa vain Washingtonin tuolloisen hallinnon epäpätevyyden ja naiiviuden piikkiin vai olisiko ollut muitakin syitä?

Puhis
Viestit: 48
Liittynyt: 19.10.10 10:56
Paikkakunta: Mikkeli

Re: Amerikkalaiset aloittivat kulttuurikohteiden tuhoamisen ja ryöstelyn sallimisen Irakin sodan aikana

03.05.13 21:25

Niin, Rumsfeld halusi halvan sodan. Rumsfeld oli mies, joka tiesi kaiken kenraaleja paremmin.

Kaikki tämä huomioiden ei ehkä ole luultavaa, että sodanjohto uhrasi montaa ajatusta vaikkapa Irakin kansallismuseolle, kun ei ajatuksia aluksi riittänyt edes Irakin armeijan varastoille.

Palaa sivulle “Puheenvuoroja historiasta”