Haik
Viestit: 176
Liittynyt: 21.08.06 09:13

Historiallinen Aikakauskirja 4-2014: sisältöSISÄLLYS

Suuntaviivoja
* Marko Lamberg, Ikuisuuden tällä puolen
* Kirsi Kanerva ja Anu Salmela, Kuoleman monet kasvot

Artikkelit
* Päivi Räisänen-Schröder, Iloinen, julma kuolema – Kuoleman ja kärsimyksen ihanteet 1500-luvun evankelisessa marttyyrikulttuurissa
* Antti Harmainen, ”Kaikki voin kestää, voin elää, jos tiedän että hänet kerran vielä tapaan” – Spiritualismi ja teosofia sivistyneistön surutyön välineinä 1880-luvun lopulla
* Ilona Pajari, Kuolema maalla ja kaupungissa – Suomalaisen hautajais- ja kuolemankulttuurin muutos 1800-luvun lopulta nykypäivään
* Mikko Myllykangas, Politisoitunut itsemurha – suomalaista antipsykiatriaa? – Itsemurhatutkimuksen kritiikki Suomessa vuosina 1968–1970
* Heta Lähdesmäki, Tappaminen järjestyksen palauttamisena – Susiekspansion tyrehdyttäminen 1950- ja 1960-lukujen taitteen Suomessa
* Tarja-Liisa Luukkanen, Postuumisti painosten kuninkaaksi – Härjänsilmän Antin Uskon harjoitus autuuteen

Katsaus
* Heini Hakosalo, Aihetta juhlaan – Klinikan synty 50 vuotta

Keskustelua
* Yrjö Larmola, Krim – toista maata?
* Alpo Rusi, Stasi-tutkimus Suomessa – Vastine Kimmo Elon artikkeliin

Kolumni
Antti Malinen, Asuntopulan tuottaman huolen ja hädän kokemus tutkimuskohteena

Syväluotaus
* Kirsi Tuohela, ”Päinvastoin kuin Ariès…”

Arvioita

Lars Boje Mortensen, Tuomas M. S. Lehtonen ja Alexandra Bergholm (toim.), The Performance of Christian and Pagan Storyworlds – Non-Canonical Chapters of the History of Nordic Medieval Literature (Kirsi Kanerva)
Miia Ijäs, Res publica redefined? – The Polish-Lithuanian transition period of the 1560s and 1570s in the context of European state formation processes (Almut Bues)
Paavo Alaja, Suomen maalaisseurakuntien köyhäinhoito luterilaisen ortodoksian aikana (1571–1686) (Ritva Kylli)
Liisa Suvikumpu, Suomalaiset kylpylät – Kotimaisen kylpyläkulttuurin historiaa (Rauno Lahtinen)
Helena Hirvonen, Suomalaisen Psykiatriatieteen juuria etsimässä – Psykiatria tieteenä ja käytäntönä 1800-luvulta vuoteen 1930 (Marjatta Hietala)
Tiina Männistö-Funk, Itse tehty moderni – Gramofoni, polkupyörä ja valokuvaus suomalaisten elämässä 1880-luvulta 1940-luvulle (Minna Sarantola-Weiss)
Sari Näre ja Jenni Kirves (toim.), Luvattu maa – Suur-Suomen unelma ja unohdus (Vesa Vares)
Pia Koivunen, Performing Peace and Friendship – The World Youth Festival as a Tool of Soviet Cultural Dip-lomacy, 1947–1957 (Rósa Magnúsdóttir)
Pentti Puoskari, Väärää politiikkaa suuren muuton vuo-sina? – Virolaisen ja Paasion hallitusten elinkeino- ja rakennepolitiikka 1964–1968 (Pauli Kettunen)
Matti Klinge, Upsalasta Pariisiin – Muistelmia 1960–1972 (Ville Okkonen)
Maarit Tyrkkö, Tyttö ja nauhuri (Ville Jalovaara)
Jaakko Olavi Antila, Esko M. Laine ja Juha Meriläinen (toim.), Kristinuskon historian tutkimusala ja metodit (Meri Heinonen)
Tony Taylor & Robert Guyver (toim.), History Wars and the Classroom – Global Perspectives (Jukka Rantala)
Minna Maijala, Herkkä, hellä, hehkuvainen Minna Canth (Antti Harmainen)

Tiedemaailma

Maria Vainio-Kurtakko ja Henrika Tandefelt, Digitaalijulkaisemisen mahdollisuudet – kirjeet ja taide yhdistetty uudessa verkkojulkaisussa
Heidi Kurvinen, Kaksi tutkimusta purkaa aiempaa tietoa
Heidi Kurvinen, Uudistus kirjoittajakuvauksissa

Vuosikertahakemisto
Kirjoittajat

Kansi: Myöhäiskeskiajan kirkkomaalaustaiteessa kuolemantanssiteeman avulla kuvattiin kuoleman yleismaailmallisuutta. Yksi kuuluisimmista kuolemantansseista on Tallinnan Nikolaoksen kirkossa säilynyt Bernt Notken kuolemantanssi vuodelta 1463. Kuva: Eesti Kunstimuuseum.

Historiallinen Aikakauskirja

Palaa sivulle “Puheenvuoroja historiasta”