Tapio Onnela
Viestit: 4866
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Missä maassa Runeberg syntyi ja kuoli?

Kaisa Kyläkoski kertoi Facebookissa Svenska Dagbladetissa syntyneestä keskustelusta, jossa oli pohdittu sitä missä maassa Johan Ludvig Runeberg syntyi ja kuoli. Syntyikö Runeberg vuonna 1804 Suomessa vai Ruotsissa? Entä kuoliko hän Suomessa vai Venäjällä?

Dick Harrison käsittelee kysymystä SvD:n historiablogissa: I vilket land föddes Runeberg?
På 1520-talet tycks det som om Österland försvann som allmänt begrepp, utkonkurrerat av Finland. I den situationen var det inte underligt att man lade till ”Egentliga” framför den territoriella benämning som ordet Finland ursprungligen syftat på, för att skilja landskapet från den större geografiska enheten. Formellt upphöjdes Finland till storfurstendöme av Johan III, en term som främst syftade till att öka den svenske kungens prestige (ju fler titlar, desto högre status) men som överlevde och gavs politisk betydelse när Finland år 1809 avträddes till Ryssland.

Mot denna terminologiska bakgrund kan man med fog hävda att Runeberg föddes i Finland, om man utgår från vad landsdelen kallades. Om man däremot vill poängtera nationstillhörighet är det betydligt mer korrekt – både enligt dåtida och nutida språkbruk – att säga att han föddes i Sverige, eftersom han såg dagens ljus före freden i Fredrikshamn.
ja kuolinmaasta:
Så var dog han? Runeberg avled i Storfurstendömet Finland, som var autonomt (självstyrande) i förhållande till Ryssland. Finland var inte en del av Ryssland utan hade egna lagar och egna politiska församlingar. Att säga att Runeberg dog i Ryssland är alltså, formellt sett, felaktigt. Däremot ingick storfurstendömet självfallet i tsarens imperium, men det är en annan sak. Sådana riksbildningar – med idel självstyrande provinser, personalunioner och biländer – var mycket vanliga före uppkomsten av dagens nationalstater, men de är ovanliga idag, vilket gör det svårt för nutidsmänniskan att utan vidare inse hur systemet fungerade och hur de olika områdena definierades statsrättsligt på den tid det begav sig. Om de sista tsarerna fått sin vilja igenom skulle Finland på sikt ha förryskats och mist sin autonomi, men så långt gick det aldrig. Första världskriget och utropandet av Finlands självständighet kom emellan.
* I vilket land föddes Runeberg? (SvD, 10.2.2015)

historioija
Viestit: 985
Liittynyt: 14.11.09 12:34

Re: Missä maassa Runeberg syntyi ja kuoli?

Ruotsalaisessa tietosanakirjassa Nordisk Familjebokissa ongelma ratkaistiin ainakin vuosina 1890 ja 1916 näin:

http://www.runeberg.org/nfcc/0646.html

Palaa sivulle “Puheenvuoroja historiasta”