Veikko I Palvo
Viestit: 1182
Liittynyt: 04.03.13 23:09

Europe´s man on the moon moment

EU-komission johtaja julisti 11.12.2019 Green Dealin, Europe´s man on the moon momentin, komission tavoitteen vuodelle 2030 ja 2050,
vuoteen 2050 mennessä tulee saavuttaa päästöissä nollataso, hiilidioksidia saa tuottaa EU:ssa vain niin paljon kuin CO2:sta pystytään ilmakehästä sitomaan.

Apollo-operaatio Neil Armstrong´n saamiseksi kuuhun maksoi 288 miljardia $ vuoden 2020 rahanarvona ja EU-komission "Vihreä sopimus" maksaa 20 vuodessa 4600 miljardia, 4,6 triljoonaa €, 230 miljardia € vuodessa komission laskelmien mukaan ja
"edellyttää julkisia ja yksityisiä investointeja."
Julkiset rahoitetaan mm.`vihreillä veroilla´ ja `saastuttavan EU:hun tuonnin tullien´ luettelon tulisi olla valmis vuoteen 2023 mennessä.
Missä määrin yksityiset ovat sitten investoineet `vihreään muutokseen´ja missä määrin EU:n ulkopuolelle vuoteen 2050 mennessä?
Joidenkin yritysten on ehkä pakkokin investoida EU:n ulkopuolelle pystyäkseen jatkamaan toimintaansa?

Franklin D. Rooseveltin New deal, josta Green dealkin lienee saanut nimensä, maksoi vuosina 1933 - 1941 653 miljardia $ v. 2009 rahanarvona.
Marshall-suunnitelma lahjoitti Euroopan maille jälleenrakennukseen 130 miljardia $:a vuoden 2020 rahanarvona.
http://politico.eu/article/europe-clima ... emissions/
EU:n ilmastotavoite: Vallankumous

"Nollatasolle kasvihuonekaasujen tuottamisessa ja sitomisessa pääseminen vuoteen 2050 mennessä edellyttää muutoksia miltei kaikkiin modernin talouden osa-alueisiin. Päästöjen dramaattiset leikkaukset tuhoavat konaisia teollisuudenaloja ja muuttavat muita ja pakottavat ihmiset muuttamaan ruokailu-, työskentely-, asumis- ja matkustustapojaan.
Kivihiilen korvaaminen maakaasulla ja tuuligeneraattoreilla on verraten vaivatonta ja noin 75 %:lle EU:n päästölähteistä on olemassa korvaavia teknisiä menetelmiä." mm. vihreä vety, Ranskalla fuusioydinvoima, ja fissioydinvoima - nykyään on tapana puhua "pienistä ydinvoimaloista." EU-Saksan ja EU-Puolan ei ilmeisesti oleteta pääsevän irti kivihiilensä polttamisesta vuoteen 2050 mennessä, Puolan tarvitsemasta raha-avusta kivihiilensä vaihtamisesta uusiutuviin energialähteisiin kirjoitetaan runsaastikin. Saksa lisää fossiilisen maakaasun käyttöä, olisiko se Puolankin energiaratkaisu?

"Loput 25% "vihreästä siirtymästä" ovat kuitenkin vaikeita ja U. von der Leyen´kin on myöntänyt: "Meillä ei ole vielä kaikkia vastauksia."
"1800-luvun kuljetusmuodot uusin voimalähtein, junat ja jokireitit proomuineen palaavat. Teräs, lannoitteet, sementti, modernin maailman rakennusmateriaalit valmistetaan uusilla prosesseilla. Rakennukset kaikkialla EU:ssa muutetaan energiatehokkaimmiksi."

"Yksikään kansalainen, teollisuudenala tai hallitus ei saavuta EU:n `vihreää tavoitetta´ muuttumattomana."

"Tämän jälkeenkin muodostuu kasvihuonekaasuja ja CO2 on otettava talteen ja haudattava maaperään. Maanviljelijöiden tulot ja toiminta liittyvät yhtä paljon maaperään menevään hiileen kuin ravinnon tuotantoon."

Mitähän EU sitten vuoden 2050 päästövähennystavoitteessaan voisi todeta? Onko muu maailma, 90 % nyky-päästelijöistä, innoittunut EU:n esimerkistä ja EU:n tavoittelemasta `ilmastojohtajuudesta´ vai onko EU:n todettava olevansa taloudellisesti eristäytynyt muusta maailmasta?

Maailmasta, jossa lämpötila on muuttunut yhtä lailla EU:ssa kuin sen ulkopuolella, merien pinnat ovat nousseet tai sitten eivät aivan samalla tavalla kaikkialla jne., aivan `maailmanloppuennusteiden´ mukaisesti?
Ja riittääkö ruokatuotanto tavoitevuonna enää väestöräjähtäneelle maapallon ihmismäärälle ja onko Afrikasta paettu suuressa määrin väestöräjähdystä EU:n alueelle?

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1182
Liittynyt: 04.03.13 23:09

Re: Europe´s man on the moon moment

Ursula von der Leyenin komission Green Dealin rakentamismääräykset ovat jotensakin helpommin toteutettaviakin lisäkustannuksin, Saksassa näytetään arvioidun sahatavarasta tehdyn tyyppi-puutalon Suomessa olevan noin 10 % kalliimman. Hiilidioksidit on varastoitu ja hirsitalo on tässä mielessä tehokkaampi.
Periaate saksalaisissa rakennusalan julkaisuissa näyttäisi olevan: Oltava kuution muotoinen eli pieni vaippapinta-ala kylmää vastaan, hyvin pienet ehkäpä 5-lasiset ikkunat, ja periaatteessa otetaan lämpöeristekuutio, johon kaiverretaan pienehkö sisätila. Sisätilassa on koneellinen ilmanvaihto ja lämmitysenergia on tietystikin uusiutuvaa tuulesta ja/tai auringosta lähtöisin olevaa.
EU27:n maan alue näytetään usein jaettavan kolmeen pääryhmään eli erilaiset ilmastolliset olosuhteet on näin huomioitu.
http://bpie.eu/what-we-do/#our-mission
Suomen rakennusmääräyskokoelmaa on täydennettävä, mutta useimmat normithan meillä olivat Saksasta lähtöisin menneisyydessäkin.Karlsruhen Teknillisessä Instituutissa ( KIT ) näytetään tutkitun EU:n Green Dealin maatalouttakin, lehdistötiedote 099. 10.11.2020
Grean Deal: Hyvä ilmasto-neutraalille EU:lle - huono planeetalle- otsikolla,
http://kit.edu/kit/english/pi_2020.php
"EU-komission tavoitteena on muuttaa EU:n maataloutta lähivuosina, vuoteen 2030 mennessä 25 % peltoalasta EU:ssa on viljeltävä
`luonnonmukaisesti´, lannotteiden käyttöä on vähennettävä 20%:a ja torjunta-aineita on oltava 50% vähemmän."
"EU-komissio aikoo istuttaa 3 miljardia puuta----ja kääntää pölyttäjien, mm. mehiläisten ja ampiaisten populaatioiden määrät kasvuun eli
`pelasta pörriäinen´.
Luomutuotannossa tarvitaan käsittääkseni huomattavasti suurempi peltoala tuottamaan sama elintarvikemäärä kuin lannoitetulla alalla ja
luomuhintakin on korkeampi siksi?
EU:ssakin tarvittaneen Green Dealin pienemmillä lannoitemäärillä yms. oikeastaan enemmän peltoalaa, koska KIT-instituutti sanoo tuossa
EU:hun tuotavan vuosittain miljoonia tonneja maataloustuotteita ja v. 2019 EU27 osti 20 %:a peltokasveistaan, sekä monia liha- ja maitotuotteita EU:n ulkopuolelta.
Ja nuo tuottajamaat käyttävät yli kaksi kertaa enemmän lannotteita kuin EU:ssa käytetään ja torjunta-aineitakin.
KIT:
"Kulutusta EU:ssa tulee vähentää ,sillä se vähentää myöskin metsäkatoa tropiikissa ja näiden ei siten tarvitse raivata uutta viljelysalaa".
Ellei sitten väestöräjähdys EU:n ulkopuolella vaadi lähitulevaisuudessa lisää maataloustuotantoa ehkäpä lannotteillakin lisättynä?EU-komissiolla on suuri visio eli kangastus hiilineutraalista EU:sta vuonna 2050, välitavoitevuotena vuosi 2030.

Ammattiyhdistysjohtaja Luc Triangle sanoo maaliskuussa 2020: "On helppo sanoa, että EU:n on saavutettava kunnianhimoiset ilmastotavoitteet vuoteen 2030 ja vuoteen 2050 mennessä. Mutta teollisuusstrategian pitää antaa vastaus `miten pääsemme sinne´.
Tällä hetkellä meillä ei ole vastauksia."

"Yksitoista miljoonaa työpaikkaa kaivannaisteollisuudessa, energia-alalla ja autoteollisuudessa on vaarassa Green Dealistä johtuen.
Itäisten ja läntisten EU-maiden taloudelliset ja sosiaaliset erot kasvavat. Itä-EU:n joissakin maissa työllisyys joillakin aloilla voi olla täysin riippuvainen yhdestä päästöjä aiheuttavasta teollisuudesta.
http://euractiv.com/sections/social-europe-jobs/page/4/ 9.3.2020
Tällä voi olla suuri vaikutus EU:n sisäiseen muuttoliikkeeseen.
EU-komission puheenjohtaja vo der Leyen ja varapuh.johtaja ja ilmastojohtaja Frans Timmermans kylläkin vakuuttavat,
"ettei kukaan saa jäädä jälkeen - ollaan solidaarisia", kysyttäessä siirtymävaiheen kustannuksista itäisissä EU-maissa."

EU-komissio onkin perustanut Modernisaatio-rahaston, josta maksetaan itäisen EU:n maille avustuksia 643 miljoonaa € vuosina 2021-2030 - Bulgarialle, Kroatialle, Tsekille, Virolle, Unkarille, Latvialle, Liettualle, Romanialle, Slovakialle ja Puolalle. Puola yksin saa lähes puolet avusta 43,41%.
Tuo 643,232.890 miljoonaa € kerättäisiin päästökaupalla ja EU:n hiiliveroakin on ehdotettu ( IMF v.2019, 70 US$/CO2 ekv-tonni? ) `EU-laisen´ kuluttajan maksettavaksi ja EU:n tuotteiden vientikilpailukykyä heikentämään olettaen, ettei muu maailma ole ilmastonmuutoksen vastaisissa toimissaan yhtä kunnianhimoinen kuin EU.
Nuo itä-EU:n maat ovat itä-blokin vuosinaan jääneet läntisen EU:n kehityksestä jälkeen, kuten DDR:kin oli paljonkin Länsi-Saksaa jäljessä Saksojen yhdistyessä ja 1393 km:n pituinen "Berliinin muuri" 41-vuoden ajalta näkyy Saksan taloudessa yhä.
http://arcgis.com/apps/Cascade/index.ht ... 96dbbd777a
Entisen DDR-alueen bkt on noin puolet ent. Länsi-Saksan alueesta, mutta suurimpien erojen sanotaan olevan sosiaalisia, ex-DDR-alue on konservatiivisempi, palkat ovat alempia ja työttömyys on korkeampi.

"Ent. DDR-alueella talous ja elämäntyyli ovat lähellä naapureita, mm. Puolaa ja Tsekkiä." Jos ja kun yhdistynyt Saksa ei ole saanut Saksojen elintasoeroakaan kurottua umpeen 30 vuodessa, niin onnistuukohan EU:n Modernisaatio-rahastokaan samanlaiseenkaan kehitykseen kuin mitä on tapahtunut itäisessä Saksassa?


Veikko Palvo
Mielestäni prof. Timo Vihavainen on osuvasti kirjoittanut 25.2.2021 : Järjen näkökulma, Järkevästi ilmastonmuutoksesta:
http://timo-vihavainen.blogspot.com/202 ... kulma.html

"Taistelu ilmastonmuutosta vastaan on saatu näyttämään asketismia ja itseruoskintaa vaativalta katumusharjoitukselta.
Tämä on tietysti aiheuttanut vastareaktion normaalilla järjellä ajattelevien melko laajassa piirissä.......

Alarmismin asemesta on syytä huolehtia entiseen tapaan tämänkin maan normaaleista eduista samalla kun tosiasiat tunnustetaan. Lämpötila tulee meillä nousemaan 3 - 5 astetta ja sen saamme hyväksyä, vaikka olisimme kuinka kunnianhimoisia."

von der Leyenin hihkaisu 16.12.2019 EU:n New Green Dealistä ja "Meillä ei ole vielä kaikkia vastauksia, mutta tämä on matkan alku,
europe´s man on the moon moment" kuulostaa ideologiselta vihreän vallankumouksen julistukselta.
Poliittisen ideologian julistus näyttäisi jyräävän alleen kauppaliitto ja alun perin hiili- ja teräsyhteisö EU:n teknistaloudelliset edut, teollisuuden, rakentamisen, kaikenlaisten investointienkin ytimessä on pakostakin ekvivalenttihiilidioksidinen päästökauppa-ajattelu, hiilitullit ja hiilivuoto?

VP

Veikko I Palvo
Viestit: 1182
Liittynyt: 04.03.13 23:09

Re: Europe´s man on the moon moment

Veikko I Palvo kirjoitti:
19.02.21 17:05Mielestäni prof. Timo Vihavainen on osuvasti kirjoittanut 25.2.2021 : Järjen näkökulma, Järkevästi ilmastonmuutoksesta:
http://timo-vihavainen.blogspot.com/202 ... kulma.html

"Taistelu ilmastonmuutosta vastaan on saatu näyttämään asketismia ja itseruoskintaa vaativalta katumusharjoitukselta.
Tämä on tietysti aiheuttanut vastareaktion normaalilla järjellä ajattelevien melko laajassa piirissä.......

Alarmismin asemesta on syytä huolehtia entiseen tapaan tämänkin maan normaaleista eduista samalla kun tosiasiat tunnustetaan. Lämpötila tulee meillä nousemaan 3 - 5 astetta ja sen saamme hyväksyä, vaikka olisimme kuinka kunnianhimoisia."VP


Ilmasto-ideologit toistelevat jatkuvasti: ` Jos emme tee mitään, niin ilmasto lämpenee sanokaamme 3 - 5 ast.celsiusta,.
Mutta
Kun teemme niin, niin ilmasto lämpenee saman verran 3-5 astetta joka tapauksessa.

Mitä EU:n vihreässä hurmoksessa on "saavutettu" komission julistamina tavoitevuosina 2030 ja 2050 ?


Vihreää siirtymää on tapahtunut EU:ssa, joka nyt päästelee co2:sta 9% maailman päästöistä, mutta miten lienee Euroopan teollisuuden laita vuonna 2050, onko esim. teräs-, lannoite- ja sementtiteollisuudelle myönnetty jatkuvasti ilmaisia päästöoikeuksia vai olisiko EU:n kalliimpi terästuotanto mm. Saksassa ja Ruotsissa suojattu muun maailman kilpailulta suojatullein?

EU:n terästuotanto lienee nyt v. 2021 noin 75% EU:n omasta tarpeesta ja maailmanmarkkinoita hallitsee Kiina?

SSAB, LKAB ja Vattenfall ovat toteuttaneet vetyterästuotannon Hybrit-koelaitoksen, kaivoskoneetkin Kiirunassa lienevät tuossa kokeilussa toimineet tuulienergialla?
Vetykokeilu on onnistunut, tosin SSAB:n ex.Rautaruukinkin ( 7% Suomen päästöistä, samaa suuruusluokkaa kuin liikenteen päästöt )
"vetyterästuotanto" tarvitsisi suurin piirtein OLK3-ydinvoimalan verran energiaa. Mutta `vetyterästuotanto´ Raahessa on kaukana tulevaisuudessa, jopa Areva-Siemens OLK3-ydinvoimalaitoskin voinee käynnistyä aikaisemmin?

EU-komission johtaja on elvyttänyt vuosina 1919 - 1933 toimineen Bauhausinkin uuteen vihreään talonrakennukseen ja tuulienergialla toteutettavasta vetytuotannosta komission johtaja puhuu toistuvasti ja käyttää Ruotsin Hybrit-koehanketta esimerkkinään vetytaloudesta.
Ydinvoimaa Saksa ei näytä hyväksyvän vihreäksi energiaksi, eihän se ole uusiutuvaa energiaa?

Veikko Palvo

Palaa sivulle “Kysymyksiä historiasta”