Jani Marjanen
Viestit: 5
Liittynyt: 23.09.08 11:40
Paikkakunta: Helsinki

Historisk Tidskrift för Finland 4/2007, innehåll

Historisk Tidskrift för Finland 4/2007

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studeranden och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.


HTF 4/2007 (årg. 92)
Innehåll:
 • Annie Mattsson: Kvinnliga tidsfördriv och manliga mätresser. Kön och sexualitet i smädandet av Gustaf III (s. 453–476)

  Marina Vituhnovskaja-Kauppala: Oscar Enckell i Rysslands militära underrättelseverksamhet (s. 477–492)
Översikter och meddelanden
 • Göran Anderberg: Till frågan om hertig Carls och Gustaf Adolf Reuterholms delaktighet i mordplanerna på Gustaf III (s. 493–501)
Granskningar (s. 502–561)
 • Lars Boje Mortensen (ed.), The Making of Christian Myths in the Periphery of Latin Christendom (c. 1000–1300). Av Tuomas M. S. Lehtonen

  Maud Wedin, Den skogsfinska kolonisationen i Norrland. Av Kari Tarkiainen

  Björn Asker, Hur riket styrdes. Förvaltning, politik och arkiv 1520–1920. Av Petri Karonen

  Genealogiska Samfundets i Finland Årsskrift 47. Av Eljas Orrman

  Mirkka Lappalainen: Suku – Valta – Suurvalta. Creutzit 1600-luvun Ruotsissa ja Suomessa; Släkten – Makten – Staten. Creutzarna i Sverige och Finland under 1600-talet. Av Henrik Knif 522

  Mikko Huhtamies, Knektar och bönder. Knektersättare vid utskrivningarna i Nedre Satakunda under trettioåriga kriget. Av Eljas Orrman

  Merit Laine & Carolina Brown, Gustaf Lundberg 1695–1786. En porträttmålare och hans tid. Av Johanna Ilmakunnas

  Tuomas Hoppu, Historian unohtamat. Suomalaiset vapaaehtoiset Venäjän armeijassa 1. maailmansodassa 1914–1918, och Kari Ketola, Ryssän koulussa. Suomalaiset Venäjän stipendiaatit autonomian aikana 1812–1917. Av Max Engman

  Maija Runcis, Makten över barnen. Tvångsomhändertagande av barn i Sverige 1928–1968. Av Oona Ilmolahti

  Sara Edenheim, Begärets lagar. Moderna statliga utredningar och heteronormativitetens genealogi. Av Tuula Juvonen

  Hana Worthen, Playing ”Nordic”: The Women of Niskavuori, Agri/Culture, and Imaging Finland on the Third Reich Stage. Av Joachim Mickwitz

  Mikko Majander, Demokratiaa dollareilla. SDP ja puoluerahoitus pulataloudessa 1945–1954. Av Richard Brander

  Erkki Kinnunen, Eino Lyytinen, Hannu Soikkanen & Teppo Vihola, Savon historia VI. Heimomaakunnasta maakuntien Eurooppaan 1945–2000. Av Maria Holmström
Från fältet (s. 562)
Medarbetare i detta nummer (s. 563)
Historisk Tidskrift för Finland

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”