Tapio Onnela
Posts: 4819
Joined: 13.09.05 12:40
Contact: Website

Agricola-Suomen historiaverkko avasi digitaalisen julkaisusarjan

18.10.10 00:42

Image
Agricola-Suomen historiaverkko on avannut oman julkaisusarjan. Sen päämääränä on saattaa digitaaliseen päivänvaloon tekstejä, joita muuten olisi hankala tavoittaa, sekä tarjota ajankohtaiseen historia-aiheiseen keskusteluun sytykkeitä ja pohjamateriaaleja. Sarjassa julkaistaan artikkeleita, tekstejä ja materiaaleja, jotka ovat voineet ilmestyä aiemmin myös muualla. Tällaisia ovat esimerkiksi ns. Pirkkalan moniste tai Katynin tapahtumiin liittyvät artikkelit.

Julkaisusarjaan voidaan myös liittää ajankohtaisiin historiallisiin keskusteluihin liittyviä linkkikoosteita ja artikkelikokoelmia kuten Elina Sanan Luovutetut-kirjan ympärillä käytyyn keskusteluun liityvät puheenvuorot ja artikkelit. Julkaisusarjaan on koottu myös aiemmin Agricolassa julkaistua Kotimaisten Kielten tutkimuskeskuksen vanhan kirjasuomen materiaalia omaksi kokonaisuudekseen.

Tuorein julkaisusarjassa ilmestynyt kokonaisuus käsittelee Katynin joukkomurhia Puolassa 1940. Nyt uudelleen julkaistut artikkelit ilmestyivät alunperin Poliittisen historian vuosikirjassa Ajankohta 2003 (toim. Klaus Lindgren) vuonna 2003.

Agricolan julkaisusarjan osat:
Osa 1. Vanhoja suomenkielisiä dokumentteja ja kirjoja (KKTK)
Osa 2. Lehdistökatsaukset 1940-1960
Osa 3. Pirkkalan moniste
Osa 4. Näkökulmia ja reaktioita Elina Sanan Luovutetut -kirjaan
Osa 5. Tekstejä Katynista

***
http://agricola.utu.fi/julkaisut/julkaisusarja/

Return to “Uudet historia-aiheiset mediat”