Kaisa Kylakoski
Viestit: 591
Liittynyt: 01.12.05 08:46
Paikkakunta: Helsinki
Viesti: Kotisivu

Väitös: Rukoile ja työtä tee. Onni Puhakan kehitys innovaattorista oman tien kulkijaksi


Kuva: Onni Puhakka ja hänen poikansa vanhimmvuonna 1950. Valokuva Olavi Puhakka/OPpk, julkaistu Martti Puhakan väitöskirjassa.

Lauantaina 17. joulukuuta 2011 kello 12 esitetään Turun yliopistossa (Fennicum, luentosali XXV, Henrikinkatu 3) julkisesti tarkastettavaksi filosofian maisteri Martti Olavi Puhakan väitöskirja "Rukoile ja työtä tee. Onni Puhakan kehitys innovaattorista oman tien kulkijaksi". Virallisena vastaväittäjänä toimii dosentti Tapani Köppä Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Helena Ruotsala.


Väitös on julkaistu Turun yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-4825-3

Turun yliopiston tiedotteen mukaan
FM Martti Puhakan kansatieteellinen elämäkerrallinen väitöstutkimus käsittelee 1800-luvun puolivälissä alkanutta ja 1900-luvun puoliväliin jatkunutta suomalaista yhteiskuntaa voimakkaasti muuttanutta modernisaatiokehitystä ja ennen kaikkea yhtä merkittävästi maaseutuyhteisön kehittymiseen vaikuttaneista modernisaation osa-alueista, osuustoimintaa.

Modernisaatiokehitystä ja osuustoimintaa on tutkittu yleisellä tasolla varsin kattavasti, mutta Martti Puhakan tutkimuksessa tarkastelun lähtökohtana on yksilötaso: vuonna 1870 syntyneen Liperissä elämäntyönsä tehneen maanviljelijä Onni Puhakan (1870−1955) elämänvaiheet ja arkikokemukset modernisoituvan yhteiskunnan kehitysvaiheissa. Tutkimuksessa nousee keskeiseksi Onni Puhakan merkittävin tehtäväalue, pellervolainen osuustoiminta ja sen kehittyminen. Tutkimus auttaa ymmärtämään osuustoiminnallisissa yhteisöissä toimineiden rivivaikuttajien merkitystä osuustoimintaliikkeen synty- ja kehitysvaiheissa.

Tutkimuksen aihe on ajankohtainen, koska ajoittaisista vaikeuksistaan huolimatta osuustoiminta on edelleen hyvin elinvoimainen ja lisääntyvää kannatusta saava liike- ja yhteistoimintamuoto. Kansainvälisen osuustoimintaliikkeen keskusjärjestöön ICA:han (International Co-operative Alliance) kuuluu 258 jäsenorganisaatiota, joihin kuuluu noin miljardi henkilöjäsentä 96:sta maasta. Osuustoiminta tekee uusia aluevaltauksia esimerkiksi ns. uusosuuskunnissa. Yhdistyneet Kansakunnat on julistanut vuoden 2012 kansainväliseksi osuustoimintavuodeksi.

Martti Puhakan tutkimus vahvistaa uusimpien modernisaatiotutkimusten havaintoa siitä, että modernisaatio ei ole ollut suoraviivaisesti nykyiseen tilanteeseen etenevää kehitystä. Esimerkiksi Onni Puhakan osuustoimintaan kohdistama kritiikki osoittaa, että liikkeen kehitys ei ole ollut kaikkien toiminnassa mukana olleiden toimijoiden toiveiden mukaista. Onni Puhakka näki nuoruusvuosinaan vallitsevien olojen muutostarpeen ja lähti aktiivisesti kehittämään niitä. Hän oli työuransa alussa energinen osuustoiminnalliseen työhön keskittynyt uudistaja, innovaattori, mutta muuttui vähitellen osuustoimintakehityksen saaman suunnan ankaraksi kriitikoksi.

Palaa sivulle “Uudet historia-aiheiset mediat”