Niitä sun näitä
Viestit: 565
Liittynyt: 20.12.11 00:11

Äyräpään kirkon paikalle rakennetaan huvila!

Näin lomailun merkeissä pieni uutinen naapurista:

Käydessämme Juhannuksen alla Kannaksella katselemassa viime sotiemme sotatantereita kuulin sellaisen jutun, että Äyräpään kirkon paikalle rakennetaan jonkun venäläisen toimesta huvila. Rauniot kuulemma kärrätään kaatopaikalle ja niin on tuo Talvi- ja Jatkosodan aikainen reliikki ikiajoiksi poistunut. Paikalle oli jo osittain rakennettu aitaus ympärille alkavan rakennustoiminnan merkiksi.

Onko Äyräpään kirkon rauniot tai kyseinen paikka millään lailla, tai -tavalla suojeltu tai onko se ylipäätään virallinen sotamuistomerkki tms.? Paikalla on kyllä useammallakin kielellä kyltit kertomassa menneistä tapahtumista.

Kukahan mahtaisi tietää asiasta enemmän. Mukana olleet veteraanit kertoivat asiasta olleen uutisen jossain veteraanilehdessä aika äskein.

Niitä sun näitä
Viestit: 565
Liittynyt: 20.12.11 00:11

Re: Äyräpään kirkon paikalle rakennetaan huvila!

Asia näyttääkin olevan jo tiedossa vaan ei "hallussa"... Kummallista on kuinka kansainväliset sopimukset hautarauhasta tms. alueiden säilyttämisestä ei näytä sitovan naapuria millään lailla:

"Pääkonsuli Olli Perheentuvan mukaan asiaan vaikuttamiseksi ei löydy juridisia perusteita."


http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp ... 12_p.shtml

Suomalaisten sotilaiden sankarihautojen turmelemisen estäminen Karjalan kannaksella

Eduskunnan puhemiehelle

Helsingin Sanomien uutisen (11.4.2012) mukaan venäläisyrityksen datsakylä uhkaa suomalaisten sankarivainajien hautausmaata Äyräpäässä Karjalan kannaksella Venäjällä. Alueelle on suunnitteilla lomakylä, ja on pelättävissä, että se pilaisi Äyräpään kirkonmäen hautausmaan, jonne on haudattu ainakin 188 talvi- ja jatkosodassa kaatunutta suomalaista. Venäläisyritys on aidannut aluettansa niin, että aita kulkee aivan sankarihautojen vierestä. Osa haudatuista sankarivainajista lepää mahdollisesti varsinaisen hautausalueen ulkopuolella, toisin sanoen yrityksen aitaamalla alueella.

Suomen ulkoministeriö on avustanut asiassa paikallista pitäjäseuraa ja yritys on muuttanut aitauspolitiikkaansa, mutta alueella on yhä tehty maansiirtotöitä kaivinkoneella. Lisäksi hautausmaan läpi kulkee tie, joka voi muodostua ongelmalliseksi hautarauhan kannalta, mikäli sitä pitkin aletaan liikennöidä runsaasti alueen virkistyskäytön lisääntyessä.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan tieto alueen erityisestä luonteesta ei ole saavuttanut Pietarissa sijaitsevaa komiteaa, joka on aikoinaan myöntänyt rakennusluvat alueella toimivalle yritykselle. Yritys on kuitenkin ollut halukas yhteistyöhön, mutta uutisen perusteella jää epäselväksi, mihin se riittää eli pystytäänkö sankarivainajien hautapaikat turvaamaan asiaan kuuluvalla arvokkuudella vai tuhoaako lomakylän rakentaminen tämän suomalaisille merkittävän alueen.

Pääkonsuli Olli Perheentuvan mukaan asiaan vaikuttamiseksi ei löydy juridisia perusteita.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus diplomaattisesti puuttua asiaan, jotta sankarivainajiemme hautarauha turvataan ja jos aikoo, niin millä keinoin?
Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2012

Vesa-Matti Saarakkala /ps

---

Passinpolttaja vastaa:

---


Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkalan /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 274/2012 vp:

Aikooko hallitus diplomaattisesti puuttua asiaan, jotta sankarivainajiemme hautarauha turvataan ja jos aikoo, niin millä keinoin?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Suomen ulkoasiainministeriö sai syyskuussa 2011 tiedon, että Viipurin aluehallinnon alueella sijaitsevan Äyräpään sotilashautausmaan välittömässä läheisyydessä on käynnissä rakennustöitä, joiden tarkoituksena on virkistysalueen ja lomakylän perustaminen alueelle.

Suomen ja Venäjän välillä on voimassa oleva, vuonna 1992 tehty valtiosopimus, joka koskee toisen maailmansodan seurauksena kaatuneiden sotilaiden muiston vaalimista. Äyräpään sotilashautausmaa kuuluu tämän sopimuksen piiriin. Valtiosopimuksen 1 artiklan 3 kappaleen mukaan Venäjän federaation hallitus turvaa Venäjän alueella olevien suomalaisten sotilaiden hautapaikkojen ja muistomerkkien suojelun ja oikeuden niiden säilyttämiseksi määräämättömäksi ajaksi. Venäjän federaation lainsäädännössä todetaan, että mikäli Venäjän federaation hyväksymän kansainvälisen sopimuksen määräykset ovat ristiriidassa mainitun lain kanssa, tulkitaan asioita kansainvälisen sopimuksen määräysten mukaisesti. Suomella on näin ollen oikeus edellyttää, että Venäjä kunnioittaa vuoden 1992 sopimuksen velvoitteita.

Pietarin pääkonsulaatti on ulkoministeriön pyynnöstä selvittänyt Äyräpään tilannetta. Pääkonsulaatin edustaja on marraskuussa 2011 vieraillut Äyräpäässä keskustellen rakennuttajan edustajan ja Viipurin aluehallinnon viranomaisten kanssa. Viipurin aluehallinto on ollut asiassa yhteistyöhaluinen. Käytyjen keskustelujen jälkeen alueella toimiva yritys siirsi toimintojaan kauemmaksi hautausmaa-alueelta ja hautarauharikkeen välitön uhka arvioitiin poistuneeksi. Pietarin pääkonsulaatti on alueella käynnin jälkeen pitänyt tarpeellisena jatkaa tilanteen seurantaa. Keskusteluyhteys alueen toimijoihin on hyvä, mutta pääkonsulaatilla ei ole juridisia keinoja vaikuttaa rakennusprojektin kulkuun, mikäli tähän ilmenisi jatkossa tarvetta.

Koska ulkoministeriön saamien tietojen perusteella on ollut epäiltävissä, että Äyräpään sotilashautausmaalla saatetaan olla ryhtymässä toimenpiteisiin, jotka eivät ole sopusoinnussa vuoden 1992 valtiosopimuksen kanssa, on ulkoministeriö tuonut asian Venäjän ulkoministeriön tietoon Suomen ja Venäjän välisissä korkean virkamiestason keskusteluissa joulukuussa 2011. Asiasta on keskustelujen jälkeen toimitettu tilanneselvitys Venäjän suurlähetystölle.

Pietarin pääkonsulaatti jatkaa tilanteen seurantaa sekä yhteydenpitoaan Viipurin aluehallintoviranomaisiin, tarvittaviin muihin viranomaisiin sekä rakennuttajaan varmistaen, että kaikki tarvittavat osapuolet ovat tietoisia vuoden 1992 valtiosopimuksen velvoitteista. Suomi pitää asiaa edelleen esillä myös korkean viranomaistason tapaamisissa Venäjän kanssa.

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 2012

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Palaa sivulle “Puheenvuoroja historiasta”