Tapio Onnela
Viestit: 4866
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Historian tutkimuksen aikajänne lyhentynyt ja menettänyt tulevaisuuteen suuntautuvan perspektiivinsä?

12.12.14 12:33

Pohdinta historian tutkimuksen tilasta, tarkoituksesta ja asemasta nousee aina aika ajoin esille – myös ”profession ” sisältä.

Esimerkiksi Kalle Kananoja toi esille kysymyksen kirja-arvostelussaan Pekka Masosen teoksesta Rajaseudun Galilei ja muita outoja tarinoita menneisyydestäni (Kulttuurisia kohtaamisia maailmanhistoriassa Agricolan kirja-arvostelut, 12.12.2014)
Masosen mielestä ”historian tutkijoiden olisi otettava valinnoillaan rohkeammin kantaa oman aikansa ilmiöihin ja kasvatettava yleisöään” (s. 8). Humanistisen tutkimuksen merkitystä arvioitaessa tulisikin painottaa enemmän vaikuttavuutta akateemisen yhteisön ulkopuolella kuin tutkijayhteisön sisällä. Samankaltaisia ajatuksia ovat esittäneet tänä syksynä Jo Guldi ja David Armitage teoksessaan The History Manifesto
Guldin ja Armitagen teos The History Manifesto löytyy Cambridge University Pressin aika kiinnostavasta julkaisukokonaisuudessa, jossa tarjotaan paitsi itse teos vapaasti ja kokonaan sähköisessä muodossa mutta myös blogi, keskustelufoorumi, ja twitterifeedi, sekä tietysti lukuisa joukko muuta aiheeseen liittyvää materiaalia kirjan tiimoilta.

Guldin ja Armitagen keskeinen sanoma on, että historian tutkijoiden käsittelemä aikaperspektiivi on lyhentynyt ja heidän näkemyksensä ovat rajoittuneempia kuin ennen. Sen sijaan, että he keskittyisivät analysoimaan pidemmän aikajänteen asioita niin huomio kohdistuukin yhä lyhyempiin ajanjaksoihin, eivätkä ne enää myöskään suuntaa tulevaisuuden perspektiiveihin (ja samalla siis palvele yhteiskuntaa) kuten ennen.

Tässä manifestin sivulla julkaistu kaavio historia-alan väitöskirjojen käsittelemistä ajanjaksoista, joka osoittaa, että niissä käsitelty aikajänne on kaventunut


Kuva: Updating Visualizations and the Power of Open Access Review

Tässä videossa kirjoittajat tuovat esille näkemyksensä:* The History Manifesto (Cambridge University Press)

historioija
Viestit: 985
Liittynyt: 14.11.09 12:34

Re: Historian tutkimuksen aikajänne lyhentynyt ja menettänyt tulevaisuuteen suuntautuvan perspektiivinsä?

12.12.14 20:51

Asian graafinen puoli on ainakin minulle verraten työläästi selvitettävä, enkä ole täysin, varma, olenko käsittänyt kaiken oikein. Mutta yritetään:

Kyseinen teos:
http://historymanifesto.cambridge.org/f ... ifesto.pdf

Aloituksen kuvio on siinä sivulla 44, mutta ed. sivulla kommentoidaan järjestyksessä kolmatta kuviota täällä: http://sappingattention.blogspot.fi/201 ... about.html
Onko jompikumpi versio siis virheellinen? Versioiden käyrien väritkin merkitsevät eri asioita.

Kumpaankin kuvioversioon näkyy merkityn myös aikajänteiden jakaumat (tumma täplitys). On lisäksi huomattava, että vasemman laidan asteikko on logaritminen.
Ajallinen kattavuus on siis ollut viime vuosikymmeninä kasvussa. Noiden kahden (sinisen ja punaisen) käyrän välimatka kertoo vain jakauman luonteesta.

Nuo muutamat kuviot siis kertovat amerikkalaisten historiatutkimusten ajallisen kohdistumisen ja käsiteltyjen ajanjaksojen pituuksien vaihtelusta eri aikoina.

Toisesta kuviosta näkyy, että nykyisin amerikkalaiset historioitsijat harrastavat lähinnä 1900-luvun alkupuolta. Neljäs kuvio kertoo, että lyhyimpiä aikajänteitä on ollut lähihistoriaa koskevassa tutkimuksessa ja pisimpiä keskiajan tutkimuksessa.

Palaa sivulle “Puheenvuoroja historiasta”