Agricolaverkko

Agricolaverkon vintti

Sisällys

WWW-version esipuhe
AGRICOLA


Ruotsin valtakunnan vuoden 1734 laki korvasi voimaan tullessaan Ruotsin keskiaikaiset Maunu Eerikinpojan kaupunkilain ja Kristoferin maanlain. Laki pysyi voimassa Suomessa myös vuoden 1809 jälkeen kun Suomi liitettiin Venäjään. Vuoden 1734 laki oli voimassa monin osin hyvin pitkään.

Vuoden 1734 lain suomensi Turun- ja Porin läänin lääninsihteeri Samuel Forsen (k.1744). Ensimmäinen suomenkielinen käännös ilmestyi vuonna 1759. (Ruotzin Waldacunnan Laki; painettu 1759). Uudenaikaisessa kieliasussaan laki ilmestyi vuonna 1865 Gustaf Cannelinin (k.1885) suomentamana.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tekstikorpuksen pohjana, josta Agricola-projektin WWW-versio on muokattu on käytetty vuonna 1984 julkaistua näköispainosta vuoden 1734 Ruotsin valtakunnan laista.

Lisätietoja tallenteesta saa KKTK:sta. Aineistoa käytettäessä täytyy muistaa, että ne on alunperin digitoitu suomen kielen tutkimusta varten. Teksteihin on saattanut digitoinnin yhteydessä pujahtaa virheitä, joten nämäkään versiot eivät vastaa täysin alkuperäisiä teoksia.

Sisällys

Agricolaverkon vintti