Agricolaverkko

Agricolaverkon vintti


Sanan Saattaja Viipurista 1841, nro 48
AGRICOLA


Edellinen * Sanan Saattaja Viipurista 1841 * Seuraava

-1-

Sanan Saattaja Viipurista,

Lauvantaina 20 päivänä Marras-kuuta 1841.
N:o 47.
Huomena, Tuomio-Sunnuntaina saarnaavat: Ruotsalaisessa seurakunnassa v. Kirkkoherra Relander; Suomalaisessa seurakunnassa Gymnasin Yli-Opettajan siainen, Mag. Alopaeus; Saksalaisessa seurakunnassa v. Kirkkoherra Stolpe.
Porvon Hiippakunnan Sanomia.
Äsken pidetyssä Kappalaisen vaalissa Puumalassa on Haminan Kaupungin Kappalainen J. H. Ekelund saanut enimmät huudot, jonka tähden hän on määrätty Kappalaiseksi Puumalaan.
- Pieksämäen Kirkkoherran valiin on pantu: 1:ksi Kuopion Koulun Rehtori J. F. Homén, 2:ksi Konsistor Notarius Porvosta C. M. Kiellman ja 3:ksi Juvan Kappalainen A. Poppius.
Uusi maan väitös-ainet.
Suurimmaksi hyödytykseksi väitetään Englandissa maa luu-rouheella; Frankriikissä valmistetaan hiilestä, ihmissonnasta, raavaanverestä ja luusta tadet ( noir animalisé ) ja viimiset tutkinnot maanperän luonnosta osottavat aineihin, jotka vähässäkin määrässä käytetyt, tekevät maan hedelmälliseksi.
Europassa jo erinäisissä paikoissa tehdään tässä tarkoituksessa kokeita.
Muiden ohessa, käytetään nykyän Englandissa maan väittämiseksi asotihapanta soodaa ( nitrate de soude ), niin nimitettyä nelikulmaista salpetteriä.
Se löytyy itsesyntyneenä Spaniassa, itäisessä Indiassa, Tshilissä ( Chili ) ja semminkin Perussa.
Viimeksi-nimitetyssä tienossa Atakamin ja Tarakanin ympärillä tavataan se suuressa paljoudessa.
Nelikulmanen salpetteri on melkein yhtä näköä tavalliseen salpetteriin ja kelpaa monessa asiassa sen siaan, mutta ei kuitenkaan ruudin tekoon, koska se pian kostuu ja sulaa ilmassa. Sen käyttämisestä <> Englandissa maan väittämiseksi antaa Franskalainen Degursi ( De Gourcy ) seuraavaisia tietoja: " Vuotta kolmet takaisin aljettiin Englandissa käyttää nelikulmaista salpetteria maan väittämiseksi, ja sen seurat havaittiin niin hyödyllisiksi, jotta usiat maanviljeliät sitä tänä vuotena jo käyttivät suuressa pa ljoudessa.

-2-

Lumen lähdettyä kylvetään se tuoreella ilmalla viljoille ja ruohoille, neljän ja viiden puudan välillä tynneri-alalle.
Mainittu mitta salpetteria maksoi tänä keväänä Londonissa ja Liwerpoolissa seitsemän Ruplaa hopiassa.
Yhdessä Norfolkin herttuan hovissa Suffolkin läänissä pantiin tämä mitta salpetteria tynneri-alalle, johon oli kylvetty apilasta ja avena elatior nimistä ruohoa.
Tulo oli tynneri-alalta salpetterilla väitetyltä heinää 257 puutaa salpetteri-väitöksettä 186 puutaa erotus 71 puutaa.
Greivi Leisterin hovissa Olkem ( Holkham ) pani yksi lanpuoti ( Fermer ) Blomfield mainitun mitan nelikulmaista salpetteria tynneri-alalle vehnäpeltoa, ja niitti 1 tynnerin 20 kappaa suuremman annin, kuin muusta salpetterilla väittämättömästä pellosta.
Harwud, toinen Greivi Leisterin lanpuoti, sai hiekkavalta pellolta samasta mitasta salpetteria, joka oli pantu kaksi vuotta takasin, 3 tynneriä vehnää tavallista enemmin.
Järkiän osti tämä toimellinen maanviljeliä tuhanteen kolmeensataan kymmeneen Hopiaruplaan nelikulmaista salpetteria ja väitti sillä sataan yhdeksään kymmeneen tynneri-alaan maataan.
Gwei ( Guei ) liki Njukastlea Nortumberlandissa sai mainitulla väitöksellä tynneri-alalta hyvää maata heinää 308 puutaa väittämättömältä 206 puutaa.
salpetterista erotus 102 puutaa.
Pohja-Skottlandissa näin minä yhdellä lanpuodilla Sim samalla pellolla kaksi kadehtittua kappaletta pantuja lantuilla ( juurikkailla, rotabaga, brassica napobrassica ) joista yksi vielä oli väitetty puolella mitalla eli 2 1/4 puudalla salpetteria, lanttuja istuttaissa.
Salpetterilla väitetty kappale antoi kaksikertaisen tulon toista väittämätöntä vastaan.
Voitto yhdestä Hopia-ruplasta oli viisitoistakymmentä Hopiaruplaa.
Kolmet kuukautta kaksikymmentä päivää ulottuneen maanviljelyksen vuoksi tehdyn matkustukseni alla Englandissa ja Skottlandissa, näin minä nelikulmasen salpetterin monessa paikassa suurimmalla hyödytyksellä käytettävän maanväittämiseksi; mutta kaikkia kertoa kieltää aika ja tila tässä, lienee jo <> näistä kyllä todistukseksi.

-3-

Kepiöille, ei aivan kalkkisille maille havaitsin nelikulmaisen salpetterin etuisaksi; väkevillä maaperillä ei se tuo erinäistä hyödytystä, paitsi niityillä.
Londonissa saa sitä ostaa kauppialta Mitshel ( M. William Mitchel of the comercial sale Room's Mincing Lane, London ) ".
Löytyneeköhän Suomen maisemilla nelikulmaista salpetteria?
Vuorivirkamiehiä anomme tiedustelemaan tätä asiaa.
Mikä hyödytys eikö siitä voisi tulla hiekkaisille tienoillemme!
Eiköhän joku Viipurin kunnioitettavista kauppaherroista, ehkä oman hovinsa vuoksi, tuottaisi jossa-kussa niistä monesta Englandista Uuraasen tyhjänä tulevista laivoista, jonkun vaikka vähemmänkin määrän nelikulmaista salpetteria?
Taitaisihan muitakin maanviljeliöitä löytyä, jotka omalla pellollaan soisivat koetella tätä likimäärin sadan sadasta antavaa väitösainetta.
- n. - r.
Maan pinnasta ja päällys-puolesta.
Eläväkunta.
( Jatk. N:o 39:stä ).
Elävät ovat ne olennot maan päällä, jotka tunnolla ja vapatahtoisella liikunnolla ovat lahjoitetut.
Sen puolesta ne ovat kasvuen kanssa yhtäläiset, että niidenkin ruumiilla eli rungolla ( kannalla ) on voimaa einehtiä; vaan kokonansa toinen on niiden ja toinen kasvuen elämä.
Kasvuen elämä on ainoastansa märkyyden juokseminen suonissansa, omaa luontoansa myöten; vaan paitsi tätä, joka myös elävien ruumiiseen on koskeva, on elävillä elämä kalliimmasta arvosta ja järjestänsä toista laatua.
Heillä on tieto itsestänsä ja myös muista kappaleista; sillä he tuntevat jos joku heitä koskee, he näkevät, he kuulevat, ja niin edespäin.
He tuntevat yhden asian mieltänsä suosittavan toisen sitä vastustavan.
Jos heitä lyödään, tuntevat he siitä kivun, ja jos heitä hyväillään taikka heille annetaan hyvää ruokaa, niin he ovat hyvillänsä, ja tuntevat sen hyvälle maistavan.
He taitavat mennä kuhunka tahtovat ja liikuttavat itsiänsä ja hankkivat sitä, mitä heidän mieltänsä huvittaa, ja välttävät ja pakenevat sitä, mikä ei suosita heitä.
Ei yhdessäkään näistä kasvuilla ole tietoa ja tuntoa; sillä ei ole heidän luonnollensa siksi huomio- eli omistus-voimaa suotu.
Jos me tarkkaan peräänajattelemme elävien erinäistä laatua, niin löydämme kohta, niiden olevan kuutta aivan erinäistä sukua.
Niin suuri on eroitus Koiran ja Hauin, ja Konnikaisen ja Pääskysen, ja Perhon ja Näkinkengän välillä, ett'ei niitä taida millään tavalla sanoa samaan sukuun kuuluviksi, vaikka ne kaikkityyni ovat eläimiä.
Ne ovat: 1) Imevät elävät, niin kuin koira: 2) Linnut niin kuin pääskyinen: 3) Vedessä ja maan päällä eläväiset <> ( Amfibier ), niin kuin konnikainen: 4) Kalat, niin kuin hauki: 5) Hyönteiset, niin kuin perho, 6) Madot, niin kuin se, joka näkinkengässä asuu.

-4-

Seuraavaiset laivat ovat tänne tulleet: Marras-kuun 4 päivänä, Laiva Luuri nimeltä, Kippari C. J. Sandmark, tuleva Helsingin kaupungista, suoloilla; Sovinto, Joh. Nackström, Cadix, suoloilla; 13 p. Mathilda, Adolf Nackström, Lybeck, kaikenlaisella tavaralla; 15 p. Jane, Geo. Newland, Kronstatista, tyhjänä.
Seuraavaiset Laivat ovat täältä pois lähteneet: Marras-kuun 5 p. Hebe, N. H. Hedman, Cette ja 6 p. Ilmari, Abr. Rawander, Cadix, laudoilla; 8 p. William Shepherd, Francis Karnaby ja Robert & George, Peter Dixon, Hull, lankuilla; 11 p. Österstjernan, H. J. Hanson, Lovisaan, tyhjänä; Sovinto, Joh. Nackström, Haminaan, tyhjänä; 18 p. Jane, Geo. Newland, London, lankuilla.
[Ruotsin-, saksan- ja venäjänkielistä tekstiä]
Viipurissa, painettu Johanna Cederwallerin ja Pojan tykönä vuonna 1841.
Imprimatur.
Censor Joh. Thessleff.

Edellinen * Sanan Saattaja Viipurista 1841 * Seuraava

Agricolaverkon vintti