Agricolaverkko

Agricolaverkon vintti


Sanan Saattaja Viipurista 1841, nro 49
AGRICOLA


Edellinen * Sanan Saattaja Viipurista 1841 * Seuraava

-1-

Sanan Saattaja Viipurista,

Lauvantaina 27 päivänä Marras-kuuta 1841.
N:o 48.
Huomena, 1:senä Adventti-Sunnuntaina saarnaaavat: Ruotsalaisessa seurakunnassa Kirkkoherra Norring; Suomalaisessa seurakunnassa v. Kirkkoherra Relander; Saksalaisessa seurakunnassa v. Kirkkoherra Stolpe.
Viipurista.
Marras-kuun 13 päivänä on Keisarillinen Viipurin Hovi-oikeus antanut tuomioita seuraavaisissa Hovi-oikeuden tutkittavaksi vedetuissä juttu-asioissa: Talonpoika Aabel Kolehmaisen välillä päälle-kantajana ja talonpojan Juhana Wainikaisen, alta-vastaajana; entinen Kaupungin Viskaali H. Elfwengren, pk. ja Kappalainen, v. Kirkkoherra B. M. Stenius, av.; talonpojat Juhana ja Heikki Toikkonen, pk. ja talonpojan leski Siissa ( Cecilia ) Soininen ja talonpoika Hanno Sawolainen, vastaamasta pois olleet, av.; talonpoika Martti Kröger, pk. ja talonpoika Yrjö Auruksinen, av., Tilanhallitsia J. A. Pomelius, pk. ja talonpoika Josep Josepinpoika Rönkö, p. o., av.; talonpojat Pekka, Olli ja Paavo Heikinpojat Herttuainen, pk. ja talonpojat Pekka Luostarinen, Erikka Turtiainen ja Juhana Hämäläinen, p. o. av.; talonpoika Pekka Wahlberg, pk. ja Torpparit Kusta ja Salamon Rautiainen ynnä talonpojan lesken Ulla Lovisa Kämäräisen kanssa, p. o. av.; talonpoika Samuli Samulinpoika Tynkynen, pk. ja talonpojan leski Anni Huttunen, talonpoika Lauri Tynkynen ja Lautamies Pekka Kosonen, p. o. av.; talonpoika Juhana Sipretinpoika Huttunen, pk. ja talo npojan leski Katrina Koponen ynnä talonpoikien Heikki ja Sipretti Huttusen ja muiden usiampien kanssa, p. o. av.; Rengit Paawo ja Mikko Matikaiset, pk. ja talonpoika Heikki Manninen, p. o. av.; Ruunu pk. ja Esko Eskelinen, Pekka Rytkönen ja Aabram Niskanen p. o. av.; Ruunu, pk. ja talonpojat Kalle ja Aaron Sawolainen, p. o. av.; Ruunu pk. ja Kapteni ja Maamittari G. v. Becker, p. o. av.; Ruunu, pk. ja talonpoika Mikko Ollinpoika Hynninen, p. o. av.; Ruunu, pk. ja talonpojat Juhana ja Erikka Wäänänen, p. o. av.; Ruunu, pk. ja talonpoika Matti <> Leskinen, p. o. av.; Ruunu, pk. ja talonpoika Kalle Kusta Puu stinen, p. o. av.; Ruunun Nimismies A. L. Lackman, pk. ja lampuoti-miehet Mikko, Juhana ja Pekka Kyllänen, p. o. av.; talonpojat Matti ja Kalle Jussila ja muut usiammat Rutalahden kylänmiehet Korpilahden Kappelissa, pk. ja talonpojat Mikko Rawia ja Erikka Mäkelä ja m. u. Päiväkunnan kylänmiehet samaa Kappelia, av.; talonpoika Antti Partanen, pk. ja talonpoika Antti Koponen, p. o. alta-vastaajana.

-2-

Porvon Hiippakunnan Sanomia.
Uupuniemen Kappalaisen vaaliin on pantu: 1:i Uudenkirkon Kappalaisen Apulainen B. M. Zilliacus, 2:i Armovuoden Saarnaaja Laukkaassa A. Hilander ja 3:i Kappalaisen viran toimittaja Pyhäristissä ( Muolaassa ) D. Eklund.
- Heinäveden Kappalainen D. A. Meten kuoli 27 päivänä Loka-kuuta.
Haettavana on siis Kappalaisen virka Heinävedellä.
Tulevana vuonna Heinä-kuun 3:nesta aina 7:teen päivään asti pidetään Porvossa julkinen Pappien käräjä eli kokous, jossa tulee keskusteltavaksi erinomattain kuinka pappien leskille ja orpolapsille paraiten saataisiin turva valmistetuksi.
Kokouksen päämieheksi on pantu Juvan Kirkkoherra, Rovasti ja Tähtikäs, Tohtori C. G. Nykopp ja Vara-Päämieheksi Ruokolahden Kirkkoherra, Rovasti ja Tähtikäs, Mag. J. Wegelius.
Taistelmuksessa vastaamaan ovat määrätyt: Kangasniemen Kirkkoherra H. J. Pfaler, Strömforssin Kappalainen, v. Kirkkoh. A. C. Hackzell ja Ojennushuoneen Saarnaaja Viipurissa C. H. J. Ignatius; ja päälleseisomaan 4 päivänä Heinä-kuuta: Liperin Kirkkoherra, Kontrahti-Rovasti, Mag. A. J. Europaeus, Viipurin Kirkkoherra, Mag. J. G. Norring ja Padasjoen Kappalainen, v. Kirkkoh. Mag. J. Lindeqwist, ja 5 päivänä Uudenkirkon Kirkkoherra, Rovasti Mag. G. W. Wirenius, Nilsiän Kirkkoherra A. F. Hjelmman ja Kirkkoherran siainen Leppävirroilta, v. Kirkkoherra Mag. J. J. Grönros.
Rotokollia kirjoittamaan ovat asetetut: Viipurin koulun Opettaja, Mag. C. F. Nordström ja Myrskylän v. Kirkkoherra C. A. Lindholm; saarnaamaan määrätyt: Sakkolan Kirkkoherra, Kontrahti-Rovastin siainen J. G. Strengell, Pielaveden kirkkoherra, Kontrahti-Rovastin siainen A. F. Neowius, Sysmän Kirkkoherra, Rovasti J. Selen, Sipon v. Kirkkoherra C. F. Bergholm, Antreikirkon Kappalainen, v. Kirkkoh. J. Winter, Kaavin Kirkkoherra, Rovasti, J. A. Ottelin, Joroisien Kirkkoherra G. Gräsbeck, Iitin Kirkkoherra Mag. C. F. Relander ja Juvan Kappalainen v. Kirkkoherra C. G. Nordström.
Lovisan Koulun Rehtori ( Hallitsia ) Mag. G. L. Stenbäck pitää Latinan-kieliset puheet.

-3-

Tänä vuonna aviisit Borgå Tidning ( N:o 15,30 ) ja Helsingfors Morgonblad ( N:o 25,32 ) vihaisesti riitelivät Puulaveden nimestä.
Ensimmäinen sanoi olevan oikeimmiten Puolavesi nimeltä, toinen väitti Puulavesi.
Puulaveden rannalla elää vielä eräs peri-vanha mies, joka sanoo kuulleensa tarun, että muinon, jo ennen ison vihan, eli ennen Kaarle kahdennentoista aikaa, niillä seutuvilla oli löytynyt Puolalaisia sotamiehiä, joista järvi oli sanottu Puolavedeksi.
Vaan Ruotsalaiset ja Herrat, jotka eivät niin osanneet Suomeksi äänellä tätä nimeä, murtivat, hokivat ja kirjoittivat sitä Puulavedeksi, josta viimein talonpojatki rupesivat sitä niin nimittelemään.
Kuinka tosi taru lienee heitän siltään.
S. Hilponen.
Toisinaan on nähty kirjoissa, että kaks-äänikkeitä, niink. uo, yö ja m. tavuutetaan erilleen rivin eli radin lopulla, joka on väärin.
Niin pannaan e. m. nu-rivin lopulle ja seuraavalle riville pannaan ori, vaikka pitäisi oleman nuo- yhdellä ja ri toisella rivillä; sillä se ei ole luettava nu-o-ri, vaan nuo-ri, tahi nuo yhtenä äänenä luettuna.
Mutta ehkä lienee vaan painovirheitä.
S. Hilponen.
Kivi-piirros Suomen Kirkolle Viipurissa 1831.
Koska vanhan Ruotsin valda autti Suomen Paavin alda, Manasteri muutettiin,Temppeliksi teetettiin, josta Kirkko kaunistettu, uskolle on uudistettu.
Toinen.
Tämä rauhan rakennus, vanha niin kuin vapaus, uskolle on uudistettu, Kaupungille kaunistettu.
Kolmas.
Tässä Kirkko koroitettu vanhasta on valmistettu, jossa usko uudistuu, oppi vanha vahvistuu.
Vanha muiste, koska Suomen Kirkkoa Viipuriissa toistain rakennettaissa 1831 etelä puolella muurin sisään suljettuina ihmisen raajat löydettiin.
Paavilaisen uskon alla oli kosto kuolevalla, joka muinen muurattiin, Kirkon seinään suljettiin; synnin syystä surulla, ihmis raukka itkulla tuossa tukahutettiin.
W - s -
[Ruotsinkielistä tekstiä]

-4-

[Ruotsin- ja venäjänkielistä tekstiä]
Viipurissa, painettu Johanna Cederwallerin ja Pojan tykönä vuonna 1841.
Imprimatur.
Censor Joh. Thessleff.

Edellinen * Sanan Saattaja Viipurista 1841 * Seuraava

Agricolaverkon vintti