haku Historian äärelle kartta
uutta hakemisto

Tuula Järvenpää, Kirsi-Marja Tuominen, Markku Hyrkkänen, Pertti Luntinen (toim.)

AFRIKAN HISTORIAN LÄHDEAINEISTOT, BIBLIOGRAFIAT, AIKAKAUSJULKAISUT JA AKATEEMISET OPINNÄYTTEET SUOMESSA
AGRICOLA


Tampereen yliopisto. Historiatieteen laitoksen julkaisuja 16. Tampere 1993.


SISÄLLYSLUETTELO

Lyhenteet

Oppaan käyttäjälle

Afrikkaa koskeva lähdemateriaali Suomessa
Hallinnolliset ja diplomaattiset asiakirjat sekä lehdistö

Henkilöhistoriallinen ja järjestöihin liittyvä materiaali sekä aikalaiskirjallisuus
1. A-L

2. M-Ö
Afrikka-aiheinen bibliografinen kirjallisuus, hakuteokset ja arkisto-oppaat

Suomeen tulevat Afrikkaa käsittelevät aikakausjulkaisut (1992)

Afrikka-aiheiset akateemiset opinnäytteet pro graduista väitöskirjoihin 1968-1990
Historian opinnäytetyöt

Muiden oppiaineiden opinnäytteet
Eri kirjastojen ja laitosten muuta Afrikka-aineistoa


HUOM! Katso myös vuonna 1997 laadittua luetteloa Joensuun yliopiston Afrikan historiaa koskevat lähdeaineistot.

Agricolaverkon vintti